aaa_TSW_2023
CTR_2023

Minimalne wymagania dla Systemu Korzystania z Płatności Bezpośrednich

Państwa członkowskie Unii Europejskiej budowały swoje systemy od 1992 roku i dalej je rozbudowują. Niezbędnymi elementami, które muszą wejść w skład budowanego Systemu w I fazie (tzw.

19 czerwca 2002

Elementy do budowy Systemu istniejące w kraju w postaci krajowych rejestrów i systemów informatycznych

W Polsce nie istnieje rejestr gospodarstw rolnych, który mógłby być wykorzystany wprost przez System. Istnieje natomiast, w postaci analogowej bądź cyfrowej, znaczna część informacji

19 czerwca 2002

Podstawy funkcjonowania Systemu IACS w krajach UE

W niektórych państwach członkowskich systemy identyfikacji działek rolniczo użytkowanych opierają się na wcześniej istniejącym materiale identyfikacyjnym, jak na przykład kataster w

19 czerwca 2002

Cel i zadania Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (IACS)

Cel Do stosowania mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej (Common Agriculture Policy – CAP) zobowiązany jest każdy kraj członkowski UE. Niezbędnym instrumentem realizacyjnym Wspólnej

19 czerwca 2002

IACS – seminarium – cele Wspólnej Polityki Rolnej

Traktat Rzymski podpisany 25 III 1955 roku powołujący Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) wyznaczył jako zasadnicze cele Wspólnej Polityki Rolnej (Common Agriculture Policy –ang.):

19 czerwca 2002

IACS – płatności bezpośrednie

W ramach realizacji Narodowego Programu Przygotowania do Członkostwa Polska zobowiązała się dostosować do wymagań UE, aby w momencie akcesji rolnictwo polskie objęte zostało płatnościami

19 czerwca 2002

IACS – seminarium

1. Płatności bezpośrednie 2. Cele Wspólnej Polityki Rolnej 3. Cel i zadania Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (IACS) 4. Określenie zakresu realizacji płatności bezpośrednich w

19 czerwca 2002

Glosariusz negocjatora

  Słownik Unii Europejskiej    A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y Z   

19 czerwca 2002

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA AVERY, Grahame i Fraser Cameron. The Enlargement of the Europrean Union (Sheffield: Sheffield Academic Press, 1998). BAINBRIDGE, Timothy i Anthony Teasdale. Marek

19 czerwca 2002

Słownik Unii Europejskiej – Y

YOUTH START – ważny instrument w zwalczaniu bezrobocia wśród ludzi młodych. Celem programu jest zapewnienie minimalnego wykształcenia oraz kwalifikacji ludziom poniżej 20 roku życia,

19 czerwca 2002
Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę