Biometan
a_bio-expo_ptak_750śniadanie_750

Jakie nazwy mogą się ubiegać o świadectwo szczególnego charakteru?

Do rejestru nie mogą być wpisane towary rolno-spożywcze, których szczególny charakter wiąże się z pochodzeniem lub położeniem geograficznym bądź jedynie zastosowaniem innowacji

15 lipca 2004

Jakie jeszcze warunki musi spełnić nazwa?

Niektóre tradycyjne nazwy geograficzne lub niegeograficzne, określające towary rolno-spożywcze pochodzące z regionu lub konkretnego miejsca, spełniające warunki wymagane dla nazwy pochodzenia,

15 lipca 2004

Jaka jest różnica między chronioną nazwą pochodzenia a chronionym oznaczeniem geograficznym?

Różnicę, jaką między tymi dwoma kategoriami przewiduje Rozporządzenie 2081/92/EWG, odzwierciedla sposób i zakres związku produktu z danym obszarem geograficznym, którego nazwę ów produkt

15 lipca 2004

Do jakich towarów ograniczony jest zakres Rozporządzenia 2081/92/EWG i Rozporządzenia 2082/92/EWG?

Zakres rozporządzeń jest ograniczony do produktów rolnych i artykułów spożywczych wykazujących związek między cechami produktu rolnego lub artykułu spożywczego a jego pochodzeniem

15 lipca 2004

Co to jest świadectwo szczególnego charakteru?

Gwarantowany tradycyjny charakter oznacza cechy lub zespół cech, które wyraźnie odróżniają produkt rolny lub artykuł spożywczy od innych podobnych produktów lub artykułów spożywczych

15 lipca 2004

Co to jest chronione oznaczenie geograficzne?

Chronione oznaczenie geograficzne (PGI) to nazwa regionu, konkretnego miejsca albo, w wyjątkowych przypadkach, nazwa kraju używana do opisu produktu rolnego lub artykułu spożywczego

15 lipca 2004

Co to jest chroniona nazwa pochodzenia?

Chroniona nazwa pochodzenia (PDO) oznacza nazwę regionu, konkretnego miejsca albo, w wyjątkowych przypadkach, kraju używaną do opisu produktu rolnego lub artykułu spożywczego pochodzącego z tego

15 lipca 2004

Jakie państwa szczególnie zabiegały o ochronę i dlaczego?

Wspólnotowy reżim ochrony oznaczeń geograficznych, nazw pochodzenia oraz świadectw szczególnego charakteru dla określonych typów produktów powstawał pod silnym naciskiem takich krajów jak

15 lipca 2004

Dlaczego powstały wspólnotowe systemy ochrony tradycyjnych i regionalnych towarów rolno-spożywczych?

Jednym z priorytetów Wspólnej Polityki Rolnej jest utrzymanie opłacalnej produkcji na obszarach o mniej korzystnych warunkach glebowych i klimatycznych, a także zachowanie kulturowej

15 lipca 2004

Ochrona tradycyjnych i regionalnych produktów rolno-spożywczych

Dlaczego powstały wspólnotowe systemy ochrony tradycyjnych i regionalnych towarów rolno-spożywczych? Do jakich towarów ograniczony jest zakres Rozporządzenia 2081/92/EWG i Rozporządzenia

15 lipca 2004
Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)śniadanie_750_2
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę