Adama_poleposition_15.03_30.04

OR Konin

62-500 Konin, ul. Kopernika 10, skr.poczt.77 fax (0-63) 2428299 tel. (0-63) 2429192,2429169, 2428467 e-mail: konin@krus.zetobi.com.pl PT Koło PT Słupca PT Turek PT

19 czerwca 2002

Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich

Koordynatorem Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich jest FAPA. Główne cele PAOW to: przeciwdziałanie bezrobociu na wsi, umocnienie samorządu lokalnego oraz pomoc w tworzeniu instytucji

19 czerwca 2002

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - linie kredytowe i warunki kredytowania

"Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund", w oparciu o własne środki finansowe, prowadzi szereg preferencyjnych linii kredytowych w zakresie rozwoju

19 czerwca 2002

Kredyty na przedsięwzięcia inwestycyjne na terenach wiejskich w zakresie agroturystyki

Istotnym elementem różnicowania i wzbogacania działalności gospodarczej na terenach wiejskich, tworzącym m.in. nowe miejsca pracy poza produkcją rolną i nowe źródła dochodów, mogą być

19 czerwca 2002

Mikrokredyty na pozarolniczą działalność gospodarczą na terenach wiejskich

Od stycznia 2000 r. Fundusz rozpoczął wdrażanie nowej, specyficznej linii kredytowej, adresowanej głównie do młodzieży i mniej zasobnych mieszkańców terenów wiejskich, w zakresie udzielania

19 czerwca 2002

Kredyty na przedsięwzięcia w zakresie małej przedsiębiorczości na terenach wiejskich z dopłatami do odsetek ze ...

  Przez małą przedsiębiorczość należy rozumieć wszelkie pozarolnicze inwestycyjne przedsięwzięcia gospodarcze (tj. z wyłączeniem działalności rolniczej w rozumieniu ustawy z dn. 26 lipca

19 czerwca 2002

Kredyty na inwestycje w zakresie gazyfikacji wsi

Cele podlegające kredytowaniu Przedmiotem kredytowania mogą być inwestycje z zakresu gazyfikacji wsi obejmujące: Budowę sieci rozdzielczej średniego i niskiego ciśnienia,

19 czerwca 2002

Kredyty na inwestycje w zakresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych na terenach wiejskich

Cele podlegające kredytowaniu Przedmiotem kredytowania mogą być inwestycje w zakresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, o całkowitej wartości kosztorysowej inwestycji do 5 mln

19 czerwca 2002

Kredyty na inwestycje w zakresie zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę

Cele podlegające kredytowaniu Przedmiotem kredytowania mogą być inwestycje z zakresu zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę, zlokalizowane na wsi i w miastach do 10 tys. mieszkańców,

19 czerwca 2002

Kredyty na inwestycje w zakresie budowy, modernizacji i remontu dróg publicznych, gminnych i powiatowych, leżących ...

Cele podlegające kredytowaniu Przedmiotem kredytowania mogą być inwestycje/roboty drogowe związane z budową, modernizacją i/lub remontem dróg publicznych gminnych i powiatowych,

19 czerwca 2002
Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę