aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Unia Europejska a renty strukturalne 

W celu zmniejszenia rozdrobnienia gospodarstw kraje unijne już dawno wypracowały własne systemy wprowadzania wcześniejszych emerytur, czyli rent strukturalnych. Ze względu na różną specyfikę

19 czerwca 2002

Porozumienie w sprawie współpracy na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie zawarte w dniu ...

Głównym Inspektorem Pracy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Prezesem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Prezesem Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Prezesem

19 czerwca 2002

Dz. U. 98.7.25

Dz. U. 98.7.25 1999-0-01 zm. Dz. U. 98. 106. 668; zm. Dz. U. 98. 117. 756 1999-09-01 zm. Dz. U. 99. 60. 636 USTAWA z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (jednolity

19 czerwca 2002

Oddziały regionalne KRUS

Centrala:  al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa  tel. 0-22/8258384 fax 0-22/8259597 www.krus.gov.pl  OR Augustów OR Białystok OR

19 czerwca 2002

ABC KRUS

Co to jest KRUS ? KRUS czyli Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jest instytucją powołaną do realizacji zadań związanych z pełną obsługą ubezpieczenia społecznego rolników na mocy

19 czerwca 2002

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 3 kwietnia 1997 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych. (Dz. U. Nr 36, poz.

19 czerwca 2002

Niższe odsetki za zaległości podatkowe

Od 26 kwietnia 2002 r. stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 25% kwoty zaległości w stosunku rocznym. Obwieszczenie Ministra Finansów w tej sprawie zostało ogłoszone w

27 maja 2002

Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych z dopłatami ARiMR

Banki Oprocentowanie płacone bankowi przez kredytobiorcę w liniach:

22 maja 2002

Ubezpieczenia obowiązkowe rolników

Podstawą nowych rozwiązań w dziedzinie ubezpieczeń obowiązkowych jest zrównanie ubezpieczenia obowiązkowego z obowiązkiem zawarcia umowy ubezpieczenia. Chodzi również o rezygnację z uznawania

15 maja 2002

ARiMR: gospodarowanie środkami SAPARD

Przepisy zawarte w ustawie o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nałożyły na Radę Ministrów obowiązek określenia, w drodze rozporządzenia, zakresu i kierunków działań

15 maja 2002
Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę