GMO: happeningi czy debaty?

11 lutego 2010
Stowarzyszenie "Koalicja Na Rzecz Nowoczesnego Rolnictwa", Polski Związek Producentów Kukurydzy, Polski Związek Producentów Pasz, Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego, Krajowa Rada Drobiarstwa - Izba
Gospodarcza, Izba Zbożowo - Paszowa, Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych oraz Federacja Gospodarki Żywnościowej RP wystosowały wspólne stanowisko do przewodniczących obu Komisji Sejmowych, wyrażające
niezadowolenie wobec promowania takiego typu debaty na temat GMO.

We wtorek w Sejmie odbyło się publiczne wysłuchanie projektu ustawy prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych. Niestety po raz kolejny dyskusja na temat GMO przybrała formę demonstracji sił przez organizacje „zielone”.
Wysłuchanie publiczne, które miało na celu przeprowadzenie publicznej debaty na temat nowych przepisów w zakresie GMO przybrało formę przedstawienia, pełnego demagogii i krzyków płynących z sali.

Należy jednoznacznie stwierdzić, że dyskusja w Parlamencie nie dotyczyła projektu ustawy prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, była natomiast demonstracją sił
i poglądów przeciwników zielonej biotechnologii. Zamówione na cel tej debaty za publiczne pieniądze ekspertyzy, nie dotyczyły projektu ustawy, przedstawiały natomiast prezentowane już wcześniej przy wielu okazjach osobiste poglądy pewnej nielicznej grupy ekspertów, reprezentujących zupełnie niezwiązane z uprawą roślin, hodowlą czy genetyką dziedzin nauki, a wychodzące naprzeciw oczekiwaniom zamawiających. – wspólnie twierdzą przedstawiciele grupy organizacji rolniczych, przemysłu rolno spożywczego i paszowego.
Zadziwiający jest fakt, że nikt nie weryfikuje takich działań i nie chce słuchać głosów rolników i producentów, którzy chcą mieć dostęp do technologii, która jest powszechnie stosowana w świecie.

Jednocześnie zadziwia nas zażarta demonstracja sił przeciwników, przede wszystkim organizacji Greenpeace, biorąc pod uwagę niedawne doniesienia ze świata. Greenpeace po raz drugi w przeciągu ośmiu lat wycofał swój sprzeciw wobec rozwojowi Złotego Ryżu – czyli odmiany ryży genetycznie zmodyfikowanego. Kumi Naidoo z Durbanu, nowo wybrany dyrektor wykonawczy Greenpeace International, w wywiadzie dla niemieckiego magazynu Der Spiegel, na pytanie dotyczące Złotego Ryżu odpowiedział: „Z uwagi na rozwój takich odmian roślin jak Złoty Ryż, Greenpeace musi rozważyć swoje stanowisko wobec GMO. Musimy być pewni, że nie zlekceważymy ważnego postępu technologicznego.”1 Jest to drugie z kolei pozytywne oświadczenie Greenpeace na temat odmian GMO, podkreśla profesor Webster, dyrektor generalni AfricaBio. Zwrócił on uwagę, że w lutym 2001 r. podczas konferencji BioVision w Lionie we Francji, Benedict Haerlin, inżynier genetyki, koordynator Greenpeace, również wycofał się z negatywnego stanowiska wobec upraw GM. Przyznał, że Greenpeace nie przeciwstawi się próbnym uprawom Złotego Ryżu rozwijanym w celu zwalczania ślepoty w krajach Trzeciego Świata (Daily Telegraph, Londyn, 10 lutego 2001).

Stowarzyszenie „Koalicja Na Rzecz Nowoczesnego Rolnictwa”, Polski Związek Producentów Kukurydzy, Polski Związek Producentów Pasz, Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego, Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza, Izba Zbożowo – Paszowa, Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych oraz Federacja Gospodarki Żywnościowej RP wystosowały wspólne stanowisko do przewodniczących obu Komisji Sejmowych, wyrażające niezadowolenie wobec promowania takiego typu debaty na temat GMO. Pełną treść stanowiska przekazujemy w załączeniu i zachęcamy do wykorzystania.

W imieniu forum organizacji
Adam Koryzna,
Prezes Stowarzyszenia „Koalicja Na Rzecz Nowoczesnego Rolnictwa”


Poniżej przedstawiamy wspólne stanowisko organizacji producenckich:


                                                                          Szanowny Pan
                                                                          Leszek Korzeniowski
                                                                          Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu RP
                                                                          oraz

                                                                          Szanowny Pan
                                                                          Marek Kuchciński
                                                                         Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska,
                                                                         Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Sejmu RPSzanowny Panie Przewodniczący,

W dniu 9 lutego odbyło się w Sejmie publiczne wysłuchanie rządowego projektu ustawy prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych. Miało ono na celu, przynajmniej
w teorii, przeprowadzenie merytorycznej dyskusji pomiędzy zainteresowanymi podmiotami nad projektem ustawy procedowanej w Parlamencie RP. Jednak podobnie jak w przypadku konferencji zorganizowanej w Senacie przez Greenpeace i Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 14 lipca 2009 roku spotkanie zostało zdominowane przez różne organizacje i osoby prywatne reprezentujące tzw. ekologów. Rozumiemy, że każdy ma prawo przedstawić swój punkt widzenia, ale winien on być poparty sprawdzonymi faktami i merytorycznymi argumentami.

Producenci rolni, organizacje reprezentujące sektor rolno-spożywczy i paszowy z dużym zaniepokojeniem stwierdzają, że debata wokół tak istotnego gospodarczo i ekonomicznie tematu była populistyczną debatą o bardzo niskim poziomie merytorycznym. Celem wymuszenia zmiany projektu, który uzyskał wstępną notyfikację Komisji Europejskiej, było również zorganizowanie licznych wystąpień oraz transparenty żarliwych przeciwników GMO, które przykuły uwagę mediów. Pragniemy wyrazić swoją dezaprobatę dla takich działań, które nie mają żadnego podłoża merytorycznego, a powodują, że cała dyskusja na temat tak istotny z punktu widzenia gospodarczego kraju ogranicza się do demonstracji
i ataków na zwolenników nowoczesnych technologii.

Należy jednoznacznie stwierdzić, że dyskusja w Parlamencie nie dotyczyła projektu ustawy prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, była natomiast demonstracją sił
i poglądów przeciwników zielonej biotechnologii. Zamówione na cel tej debaty za publiczne pieniądze ekspertyzy, nie dotyczyły projektu ustawy, przedstawiały natomiast prezentowane już wcześniej przy wielu okazjach osobiste poglądy pewnej nielicznej grupy ekspertów, reprezentujących zupełnie niezwiązane z uprawą roślin, hodowlą czy genetyką dziedzin nauki, a wychodzące naprzeciw oczekiwaniom zamawiających.

Podczas dyskusji prym wiodły osoby i organizacje przeciwne wykorzystaniu zielonej biotechnologii w rolnictwie, chociaż ich wystąpienia nie miały żadnych podstaw merytorycznych, ani tym bardziej naukowych. Analizując wynik prowadzonej debaty można błędnie wywnioskować, że przeważająca część społeczeństwa jak i rolników jest przeciwna wykorzystaniu osiągnięć zielonej biotechnologii, oraz że GMO stanowi niezidentyfikowane zagrożenie dla ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego. Należy przy tym pamiętać, że rolnictwo ekologiczne, które zaciekle promują przeciwnicy GMO, stanowi niecały 1 % polskiego rolnictwa.

Na forum Parlamentu winno się mówić o produkcji żywności na rynek, która wymaga stosowania nowoczesnych technologii, w tym również GMO. Ma na to wpływ wiele czynników związanych z bezpieczeństwem żywności, choćby konieczność zachowania wymogu maksymalnych, dopuszczalnych poziomów mikotoksyn czy pozostałości pestycydów, których limity określiła Unia Europejska.  Jesteśmy za przyjęciem takich rozwiązań, które pozwolą funkcjonować rolnictwu ekologicznemu, ale na takich samych prawach i zasadach jak rolnictwo tradycyjne i wykorzystujące nowoczesne technologie. Temu mają służyć zasady koegzystencji, nad którymi wspólnie z resortem rolnictwa pracujemy.

Podczas prac nad ostateczną wersją ustawy powinniśmy przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że aktualnie jedyną dopuszczoną w Unii Europejskiej do uprawy rośliną genetycznie zmodyfikowaną jest kukurydza MON810 z genem odporności na omacnicę prosowiankę. Uważamy za bezprzedmiotową na tym etapie dyskusję na temat innych odmian roślin. Uzyskanie autoryzacji Komisji Europejskiej na nowe odmiany to bardzo restrykcyjna procedura, która wiąże się m.in. z przeprowadzeniem oceny naukowej pod kątem ich bezpieczeństwa przez niezależne ciała eksperckie. Pozostawmy ekspertom debatę na te tematy, a rolnikom i producentom wybór technologii produkcji. Ostateczną decyzję dokona konsument, który przy wyborze kieruje się nie tylko jakością, ale przede wszystkim ceną oferowanego produktu.

Polska ustawa prawo o GMO powinna po pierwsze spełniać wymogi Unii Europejskiej określone w odpowiednich dyrektywach i rozporządzeniach, a po drugie dopuszczać możliwość wykorzystania zielonej biotechnologii.
Producenci sektora rolno-spożywczego muszą mieć dostęp do bezpiecznych, tanich surowców. Jedynie od nas będzie zależało, czy w surowiec ten producenci zaopatrzą się
w Polsce, czy też będą importować tańszy i lepszy pod względem jakości surowiec pochodzący z roślin genetycznie zmodyfikowanych. Jaki zatem będzie kształt przepisów prawa regulujących kwestie wykorzystania GMO tak w produkcji roślinnej i zwierzęcej czy przetwórstwie rolno – spożywczym? Konieczna jest kompleksowa zmiana niezgodnych
z ustawodawstwem unijnym przepisów prawa: ustawy o nasiennictwie i ustawy paszowej oraz zakończenia prac nad ustawą o GMO.

Decyzja o kształcie nowej ustawy to dyskusja o przyszłości polskiego rolnictwa. To my producenci rolni i przetwórcy bierzemy całą odpowiedzialność za bezpieczeństwo naszych produktów, więc aby sprostać tym wymogom musimy mieć zapewniony dostęp do nowoczesnych technologii.
 podpisy:
Roman Warzecha
Adam Koryzna
Józef Śliwa
Stanisław Barnaś
Leszek Kawski
Adam Tański
Tadeusz Szymańczak
Roman Jagieliński


POWIĄZANE

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pozytywnie zaopiniował plany fuzji firm ...

Od jakości kiszonki z kukurydzy, którą jedzą krowy zależy ich zdrowie oraz ilość...

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu KRIR z 17 czerwca 2020 r., o umożliwienie ro...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę