Biometan
a_bio-expo_ptak_750śniadanie_750

CZY POLSKA JEST WOLNA OD UPRAW GMO?

28 lipca 2022
CZY POLSKA JEST WOLNA OD UPRAW GMO?

Trwa okres, w którym wielu inspektorów PIORiN intensywnie kontroluje uprawy roślin pod kątem obecnościGMO. Zadanie to wykonujemy od 2018 r., a wynika ono z ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. omikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych. Szczegółowy „Program kontroli uprawGMO” zatwierdzany corocznie przez ministra właściwego do spraw środowiska w porozumieniu z ministremwłaściwym do spraw rolnictwa określa m.in. jakie gatunki objęte są kontrolą, liczbę kontroli dlaposzczególnych województw czy podmioty podlegające kontroli.

Na plantacjach kukurydzy, rzepaku i soi pracownicy wojewódzkich inspektoratów ochrony roślin inasiennictwa pobierają próby liści, które są badane w Laboratorium Badania GMO Centralnego LaboratoriumGIORiN w Toruniu.

Szczególny nacisk położony jest na uzyskanie materiału siewnego wolnego od GMO, dlatego niemal 100%plantacji nasiennych w Polsce objętych jest badaniami. Dodatkowo materiał siewny będący w obrocie,również przywożony spoza Polski, objęty jest kontrolą. Kontrolujemy również plantacje produkcyjne.

W 2021 r. przeprowadzono ogółem 3019 kontroli upraw pod kątem obecności GMO.


Plantacje nasienne

W skali kraju skontrolowano 566 plantacji nasiennych, w tym:

-kukurydzy – 409
-rzepaku ozimego i jarego – 22
-soi – 135

Materiał siewny (obrót)

Skontrolowano 483 partie materiału siewnego, w tym:

-kukurydzy – 284
-rzepaku ozimego i jarego – 172
-soi – 27

 

Plantacje produkcyjne

W skali kraju skontrolowano 1970 plantacji o łącznej powierzchni 11 113 ha, w tym:

-kukurydzy – 1341 pl. (5 760 ha)
-rzepaku ozimego i jarego – 567 pl. (4 149 ha)
-soi – 62 pl. (1 204 ha)

Liczbę kontroli upraw pod kątem obecności GMO przeprowadzoną w poszczególnych województwach dlakontrolowanych gatunków roślin uprawnych przedstawiają wykresy 1- 3:

W odniesieniu do kukurydzy przebadano próbki pochodzące z Polski lub EU (Austria, Francja, Niemcy,Słowacja, Rumunia). Wykonano 13 243 analiz i 31 668 analiz jednostkowych.

Kontrola upraw rzepaku dotyczyła próbek pochodzących z Polski, Francji, Hiszpanii, Niemiec i Austrii.Wykonano 3 148 analiz i 6 910 analiz jednostkowych metodą Real-time PCR.

Trzecim z kontrolowanych gatunków roślin była soja. Próbki do badań pochodziły z 14 województw Polskioraz z Austrii Wykonano 2 745 analiz i 7 066 analiz jednostkowych techniką PCR/ Real-time PCR.

W roku 2022 kontrole prowadzone są w podobnym zakresie jak w roku poprzednim.

Po czterech latach wykonywania zadania, kiedy to Inspekcja przeprowadziła ogółem blisko 10 tys. kontroliupraw i przebadała w laboratorium tyle samo prób materiału roślinnego, możemy stwierdzić, żeRzeczpospolita Polska jest krajem wolnym od upraw GMO.

źródło: PIORIN


POWIĄZANE

Wczoraj tj 21.września 2023 roku w Nowym Jorku prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełen...

Jak poinformowało wczoraj biuroprasowe Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Min...

Rrobert Telus-Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi uczestniczył wczoraj w konferencj...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)śniadanie_750_2
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę