aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

CZY POLSKA JEST WOLNA OD UPRAW GMO?

28 lipca 2022
CZY POLSKA JEST WOLNA OD UPRAW GMO?

Trwa okres, w którym wielu inspektorów PIORiN intensywnie kontroluje uprawy roślin pod kątem obecnościGMO. Zadanie to wykonujemy od 2018 r., a wynika ono z ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. omikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych. Szczegółowy „Program kontroli uprawGMO” zatwierdzany corocznie przez ministra właściwego do spraw środowiska w porozumieniu z ministremwłaściwym do spraw rolnictwa określa m.in. jakie gatunki objęte są kontrolą, liczbę kontroli dlaposzczególnych województw czy podmioty podlegające kontroli.

Na plantacjach kukurydzy, rzepaku i soi pracownicy wojewódzkich inspektoratów ochrony roślin inasiennictwa pobierają próby liści, które są badane w Laboratorium Badania GMO Centralnego LaboratoriumGIORiN w Toruniu.

Szczególny nacisk położony jest na uzyskanie materiału siewnego wolnego od GMO, dlatego niemal 100%plantacji nasiennych w Polsce objętych jest badaniami. Dodatkowo materiał siewny będący w obrocie,również przywożony spoza Polski, objęty jest kontrolą. Kontrolujemy również plantacje produkcyjne.

W 2021 r. przeprowadzono ogółem 3019 kontroli upraw pod kątem obecności GMO.


Plantacje nasienne

W skali kraju skontrolowano 566 plantacji nasiennych, w tym:

-kukurydzy – 409
-rzepaku ozimego i jarego – 22
-soi – 135

Materiał siewny (obrót)

Skontrolowano 483 partie materiału siewnego, w tym:

-kukurydzy – 284
-rzepaku ozimego i jarego – 172
-soi – 27

 

Plantacje produkcyjne

W skali kraju skontrolowano 1970 plantacji o łącznej powierzchni 11 113 ha, w tym:

-kukurydzy – 1341 pl. (5 760 ha)
-rzepaku ozimego i jarego – 567 pl. (4 149 ha)
-soi – 62 pl. (1 204 ha)

Liczbę kontroli upraw pod kątem obecności GMO przeprowadzoną w poszczególnych województwach dlakontrolowanych gatunków roślin uprawnych przedstawiają wykresy 1- 3:

W odniesieniu do kukurydzy przebadano próbki pochodzące z Polski lub EU (Austria, Francja, Niemcy,Słowacja, Rumunia). Wykonano 13 243 analiz i 31 668 analiz jednostkowych.

Kontrola upraw rzepaku dotyczyła próbek pochodzących z Polski, Francji, Hiszpanii, Niemiec i Austrii.Wykonano 3 148 analiz i 6 910 analiz jednostkowych metodą Real-time PCR.

Trzecim z kontrolowanych gatunków roślin była soja. Próbki do badań pochodziły z 14 województw Polskioraz z Austrii Wykonano 2 745 analiz i 7 066 analiz jednostkowych techniką PCR/ Real-time PCR.

W roku 2022 kontrole prowadzone są w podobnym zakresie jak w roku poprzednim.

Po czterech latach wykonywania zadania, kiedy to Inspekcja przeprowadziła ogółem blisko 10 tys. kontroliupraw i przebadała w laboratorium tyle samo prób materiału roślinnego, możemy stwierdzić, żeRzeczpospolita Polska jest krajem wolnym od upraw GMO.

źródło: PIORIN


POWIĄZANE

Obecnie większość upraw kukurydzy w Polsce znajduje się w fazie kwitnienia. To d...

Lidl Polska to największy eksporter dóbr rolno-spożywczych w naszym kraju oraz s...

Wydaje się, że zasady BHP są znane wszystkim pracownikom, jednak liczba wypadków...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę