aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

25 listopada 2002
Szacunkowa wartość przetargu – powyżej 30 000 euro.

Jednostka Wojskowa Nr 4089, 84-313 Siemirowice 8, lok. 125, woj. pomorskie, pow. lęborski, tel. 059 8614552, 8614508, fax 059 8614308, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę nabiału i artykułów mleczarskich (dopuszcza się składanie ofert częściowych, liczba zadań: 2). (PKWiU: 15.51.1, 15.43.1, PN: PN-91/A-86300, PN-92/A-86024, PN-86900;1996)

Miejsce realizacji – JW Nr 4089.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (wymagany) – 2003.01.01-2003.12.31.

Wadium – 5000 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  • cena (koszt) – 100%.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok. 18, bud. 8, za zaliczeniem pocztowym.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami – Sławomir Malinowki i Przemysław Kuczyński, tel. 059 8614552 i 8614508, lok. bud. 8 i 112, w godz. 8:00-15:00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 125, bud 8, Ip.

Termin składania ofert upływa dnia 17.12.2002 o godzinie 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.12.2002 o godzinie 13:30 w siedzibie zamawiającego, lok. 126, bud 8., Ip.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:

  • spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  • w postępowaniu mogą wziąść udział oferenci posiadający aktualne dopuszczenie Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej do zaopatrywania wojska.
Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 192 z dnia 25.11.2002

POWIĄZANE

Zapraszamy do udziału w trzeciej edycji kampanii "Lowe Krowe"! Poprzednie edycje...

Sekretariat Prezesa Zarządu ZPPM, Pana Marcina Hydzika,  przesyłał do Pierwszego...

- Polskie mleczarnie zaczynają już zmniejszać gramaturę opakowań - ich tarę - za...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę