aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

STOA- "SZTUCZNA INTELIGENCJA W SEKTORZE ROLNO-SPOŻYWCZYM"

28 lipca 2023
STOA- "SZTUCZNA INTELIGENCJA W SEKTORZE ROLNO-SPOŻYWCZYM"

Jak dowiadujemy się z najnowszego komunikatu posła do PE Krzysztofa Jurgiela z dnia 19.07.2023 r., członkowie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego przeprowadzili wymianę poglądów na temat badania Zespołu ds. Przyszłości Nauki i Technologii (STOA) dotyczącego sztucznej inteligencji w sektorze rolno-spożywczym. Badanie zaprezentował prof De Baerdemaeker (KU Leuven).

     Działalność rolno-spożywcza polegająca na dostarczaniu wysokiej jakości żywności lub innych produktów w warunkach zrównoważonej produkcji wiąże się z wieloma złożonymi procesami o wielu zmiennych. Zmienne te mogą mieć złożone interakcje, z których niektóre pozostają poza kontrolą producentów lub innych podmiotów w łańcuchu wartości. Rolnictwo precyzyjne w uprawach polowych lub produkcji zwierzęcej oraz wysoce zautomatyzowana produkcja szklarniowa są nierozerwalnie związane z ciągłym stosowaniem technologii rejestrowania i wykrywania wzrostu roślin czy zachowań zwierząt. W rezultacie każdego dnia w gospodarstwie lub w zakładzie przetwórstwa spożywczego zbierane są tysiące punktów danych. Sztuczna inteligencja (AI) może być potężnym narzędziem pomagającym organizacjom radzić sobie z rosnącą złożonością we współczesnym rolnictwie.

     Intensywne gromadzenie danych toruje drogę plantatorom i wszystkim innym podmiotom w łańcuchu wartości, aby przyjąć sztuczną inteligencję jako praktykę opartą na danych, aby uzyskać więcej informacji i ostatecznie lepiej kontrolować procesy, które wpływają na dochody producentów. Gromadzenie danych odbywa się ręcznie przez rolników lub opiera się na sprzęcie, który jest ważną częścią inteligentnego rolnictwa. Podczas gdy zainstalowane czujniki dostarczają ilości danych w czasie rzeczywistym, należy wyjaśnić własność danych i wykorzystanie uzyskanych modeli.

     W produkcji szklarni i hodowli zwierząt, poszczególnych roślin lub zwierząt, wewnętrzne warunki klimatyczne i ich ustalone wartości są niemal stale monitorowane i rejestrowane w bardzo lokalnych szczegółach. Powinno to prowadzić do wydajniejszej produkcji i poprawić dobrostan pracowników i dobrostan zwierząt. Na otwartych polach, chronionych uprawach i szopach zwierzęcych, maszyny mogą wykonywać decyzje zarządcze podejmowane przez farmera, w oparciu o porady sztucznej inteligencji lub wyłącznie za pomocą elektronicznych kontroli opartych na sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja jest również ważnym narzędziem automatyzacji i robotyki. Należy jednak zająć się potencjalnymi zagrożeniami, a nowe technologie wymagają odpowiednich testów w środowiskach eksperymentalnych (piaskownice cyfrowe oraz urządzenia do testowania i eksperymentowania), aby zapewnić ich bezpieczeństwo przed przypadkowymi awariami, niezamierzonymi konsekwencjami i cyberatakami.

     Algorytmy sztucznej inteligencji umożliwiają analizę i poszukiwanie interakcji w tych dużych ilościach danych, wynikających z wielu czujników i obserwujących wiele procesów. Aby zmaksymalizować korzyści, dane wysokiej jakości powinny być dostępne i gromadzone z solidnych, niezawodnych czujników o niskiej konserwacji i niskich kosztach, a także należy dołożyć starań w celu określenia wymaganej jakości danych. Należy połączyć dane z wielu źródeł, a także ułatwić interoperacyjność lub łatwość przekazywania danych. W kolejnym kroku algorytmy te formułują propozycje decyzji dla rolnika, a nawet wdrażają pewne decyzje niezależnie. W związku z tym pojawia się potrzeba przetestowania efektów modeli przed ich wejściem na rynek – zarówno pod kątem ich skuteczności, jak i wad lub nieprzewidzianych negatywnych aspektów. Sztuczna inteligencja może rozwiązać obecny niedobór zasobów i wykwalifikowanej siły roboczej, ale organizacje i rządy muszą upewnić się, że szkolenia w zakresie umiejętności cyfrowych są dostępne dla wszystkich uczestników sektora rolno-spożywczego. Prawodawstwo może pomóc w unikaniu tworzenia przepaści cyfrowej w społecznościach rolniczych lub społeczności zajmującej się przetwórstwem żywności. Należy jasno wyjaśnić monetyzację danych rolnych i nagród dla użytkowników (rolników) i posiadaczy (dostawców maszyn lub materiałów wsadowych). Właściwe może okazać się ustanowienie pewnych sektorowych celów regulacyjnych w celu rozwiązania problemu braku równowagi między poszczególnymi zainteresowanymi stronami.

     Duże firmy dostarczające oprogramowanie do analizy sztucznej inteligencji w rolnictwie mogą mieć wpływ na rozwój rolnictwa. Z drugiej strony detaliści zbierają i analizują ogromną ilość danych na temat preferencji i zachowań swoich klientów. Połączenie tych elementów może stworzyć potencjał stronniczych zaleceń dla rolników, aby sprzyjać optymalizacji dostaw wysyłanych do konkretnych detalistów spożywczych. Nowe przedsiębiorstwa typu start-up mogłyby przyjąć inny pogląd na dane i opracować nowe aplikacje, które mogłyby zapewnić rolnikom bardziej niezależne doradztwo. Inicjatywy ustawodawcze Unii Europejskiej powinny zagwarantować, że nie doprowadzi to do zmniejszenia różnorodności agrobioróżnorodności. Ponieważ algorytmy są w ciągłej budowie, a tylko ograniczona liczba dużych firm może podtrzymać takie wysiłki, może to również prowadzić do niewielkiej bazy do podejmowania decyzji i może prowadzić do stronniczego podejmowania decyzji.

     Zapewnienie wszystkim rolnikom korzyści płynących ze sztucznej inteligencji i rolnictwa cyfrowego wymaga dostępności sieci i przystępnego dostępu do szerokopasmowego Internetu, nie tylko w domach mieszkalnych, ale również na polach. Rolnicy lub małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) muszą również dokonać kilku uzupełniających się inwestycji, takich jak instalowanie specjalistycznej infrastruktury służącej do gromadzenia i przekazywania danych. Polityka infrastrukturalna może być tutaj potrzebna.

     W badaniu tym określono szereg kwestii, które mogą wymagać specjalnych środków lub działań politycznych, aby zapewnić wszystkim zainteresowanym stronom dostęp do sprawiedliwego i sprawiedliwego udziału w korzyściach, jakie sztuczna inteligencja może przynieść rolnictwu:

• Prawa i oczekiwania wobec rolników, dostawców technologii i społeczeństwa.

• Rozporządzenie w sprawie eksploatacji europejskich baz danych i zarządzania nimi.

• Ryzyko i odpowiedzialność dla dostawców i użytkowników technologii.

• Automatyzacja i ochrona pracowników rolnych.

• Przejrzystość i zapewnienie jakości modeli sztucznej inteligencji.

• Umiejętność korzystania z technologii cyfrowych i przepaść cyfrowa.

• Przepisy, które uniemożliwiają rolnikom zamykanie się na korporacyjną technologię cyfrową.

• Polityki wobec nowych podmiotów wchodzących na rynek, które ograniczają dominującą pozycję osób poruszających się po raz pierwszy.

• Przystępność cenowa i dostępność infrastruktury danych i sieci informatycznej.

• Wspieranie inwestycji rolników lub MŚP w celu wykorzystania potencjalnych korzyści w zakresie sztucznej inteligencji.”

oprac e-mk, ppr.pl na podst źródło: Komunikat Prasowy posła do PE Krzysztofa Jurgiela


POWIĄZANE

W pierwszych 12 dniach czerwca wolumen załadunku zboża na ukraińskiej sieci kole...

Według wyników pierwszych czterech miesięcy 2024 roku Ukraina zaimportowała towa...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę