aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

RPP obawia się ponownego wzrostu inflacji

8 lutego 2024
RPP obawia się ponownego wzrostu inflacji

Rada Polityki Pieniężnej podjęła dziś decyzję o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie (stopa referencyjna NBP wynosi 5,75%). Decyzja RPP była zgodna z naszą prognozą i konsensusem rynkowym. Na wysokie prawdopodobieństwo takiej decyzji RPP wskazywała treść komunikatu po styczniowym posiedzeniu Rady. Zaznaczono w nim, że głównymi argumentami na rzecz stabilizacji stóp procentowych jest niepewność związana z wpływem przyszłej polityki fiskalnej i regulacyjnej na inflację, a także tempem ożywienia gospodarczego w Polsce. W komunikacie po dzisiejszym posiedzeniu dodane zostały fragmenty, zgodnie z którymi „w przypadku przywrócenia wyższej stawki podatku VAT na żywność oraz podniesienia cen energii, w II połowie 2024 r. inflacja może istotnie wzrosnąć”, a „w kierunku wyższej presji popytowej w gospodarce oddziaływać będzie podwyższona dynamika nominalnych wynagrodzeń, w tym w związku z podwyżkami płac w sektorze publicznym”. W tym kontekście na szczególną uwagę zasługuje deklaracja Rady, zgodnie z którą NBP „będzie nadal podejmował wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim dla trwałego powrotu inflacji do celu inflacyjnego NBP w średnim okresie”, gdzie dodane zostało słowo „trwałego”. Uważamy, że w ten sposób Rada chciała zaakcentować, że oczekiwany spadek inflacji w najbliższych miesiącach (w naszej prognozie nawet poniżej celu inflacyjnego – patrz poniżej) będzie tylko przejściowy ze względu na perspektywę wygaszenia działań osłonowych w obszarze cen żywności i nośników energii- czytamy w najnowszym ekonomicznym biuletynie analityków i specjalistów ekonomicznych Credit Agricole - MAKROpuls

Rada czeka na marcową projekcję NBP

W komunikacie Rada zwróciła również uwagę na relatywnie niski wzrost PKB w Polsce w IV kw. 2023 r. W komunikacie znalazły się również odniesienia do utrzymującego się spowolnienia wzrostu PKB w strefie euro, w tym tendencji recesyjnych w Niemczech. Rada nawiązała również do wysokiej niepewności co do perspektyw wzrostu gospodarczego w najważniejszych gospodarkach. W przypadku danych o inflacji Rada ponownie odwołała się do danych grudniowych z uwagi na brak publikacji GUS o wstępnej inflacji za styczeń. Doprecyzowała jednocześnie ocenę, że „w I kw. 2024 r. roczna dynamika CPI prawdopodobnie istotnie spadnie, przy czym spadek inflacji bazowej będzie wolniejszy” (w styczniowym komunikacie ocena ta dotyczyła również kolejnych kwartałów). Można zatem oczekiwać, że z uwagi na wysoką niepewność kluczową przesłanką kolejnych decyzji w polityce pieniężnej będą wyniki marcowej projekcji NBP.

Obniżka stóp procentowych w marcu?

Zgodnie z naszą prognozą inflacja ogółem przejściowo ukształtuje się poniżej celu inflacyjnego (2,5% r/r) w okresie marzec-maj br. (por. MAKROmapa z 05.02.2024). Naszym zdaniem, relatywnie niska inflacja, która ukształtuje się w I poł. 2024 r. znaczącą poniżej ścieżki z listopadowej projekcji skłoni RPP do wznowienia cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Uważamy, że RPP obniży stopy procentowe o 25pb w marcu i lipcu br. Głównym czynnikiem ryzyka dla naszej prognozy jest sygnalizowana w dzisiejszym komunikacie niska skłonność Rady do łagodzenia polityki pieniężnej związana z oczekiwanym nietrwałym spadkiem inflacji do poziomu zbliżonego do celu RPP. Potencjał do większej skali obniżek jest ograniczony z uwagi na oczekiwany przez nas ponowny wzrost inflacji w II poł. br. Uważamy, że podobny scenariusz zostanie zarysowany w marcowej projekcji inflacji NBP. W konsekwencji, skłonność RPP do obniżania stóp procentowych w warunkach inflacji znacząco przewyższającej cel pozostanie w najbliższych kwartałach niska. Nasz scenariusz dla stóp procentowych w Polsce jest spójny z oczekiwanym kształtem polityki pieniężnej EBC, której rozluźnienie rozpocznie się we wrześniu 2024 r. Jutro odbędzie się konferencja prasowa A. Glapińskiego, która zapewne rzuci więcej światła na perspektywy polityki pieniężnej.

Treść komunikatu po dzisiejszym posiedzeniu Rady jest naszym zdaniem neutralna dla kursu złotego i rentowności obligacji.        autor, Jakub Olipra
Starszy Ekonomista Credit Agricole

 

oprac, e-red, ppr.pl


POWIĄZANE

Optymalizacja działań marketingowych w sieci Marketing od dawna jest jedną z naj...

Obecnie większość upraw kukurydzy w Polsce znajduje się w fazie kwitnienia. To d...

Lidl Polska to największy eksporter dóbr rolno-spożywczych w naszym kraju oraz s...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę