aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

PE chce zwiększyć budżet UE o 10 mld €

5 października 2023
PE chce zwiększyć budżet UE o 10 mld €
Przeglądając długoterminowy budżet UE: dlaczego Parlament Europejski chce ulepszeń?
Wojna na Ukrainie i inflacja uszczupliły rezerwy w długoterminowym budżecie UE.
UE potrzebuje więcej funduszy, aby móc reagować na kryzysy, uważają posłowie.

Czym jest długoterminowy budżet UE?

Długoterminowy budżet UE, znany również jako wieloletnie ramy finansowe (WRF), to siedmioletni plan finansowy, który określa, ile pieniędzy UE może zainwestować w różne priorytety, takie jak wspieranie rolników, regionów, przedsiębiorstw, studentów lub naukowców.

Długoterminowy budżet określa limity rocznych wydatków UE. Obecne ramy obejmują lata 2021–2027. Ponieważ obejmuje on tyle lat, w 2023 r. zostanie poddany przeglądowi śródokresowemu, aby sprawdzić, czy potrzebne są zmiany.

Dowiedz się więcej o długoterminowym budżecie UE.

Dlaczego potrzebne są zmiany w długoterminowym budżecie UE

Od czasu przyjęcia przez UE obecnego długoterminowego budżetu pod koniec 2020 r. miało miejsce wiele nieprzewidzianych zmian.Wojna na Ukrainie radykalnie zmieniła sytuację geopolityczną na kontynencie. UE zobowiązała się wspierać Kijów w walce z niesprowokowaną agresją Kremla.

UE wysłała pomoc finansową i humanitarną oraz zgodziła się zwiększyć produkcję amunicji i pocisków dla UkrainyMiliony ukraińskich uchodźców szukały schronienia w krajach UE.

Wzrost stóp procentowych, zainicjowany przez banki centralne w celu powstrzymania inflacji, doprowadził do znacznego wzrostu kosztów finansowania zewnętrznego UE związanych z planem odbudowy po pandemii Covid, a także odbija się na budżecie UE.

Inne wyzwania stojące przed UE obejmują utrzymujący się napływ migrantów i potrzebę zabezpieczenia autonomii UE w sektorach krytycznych.


Śródokresowa rewizja długoterminowego budżetu UE

Komisja Europejska przedstawiła propozycję rewizji długoterminowego budżetu w czerwcu 2023 r. Obejmuje ona:

  • Utworzenie nowego instrumentu na rzecz Ukrainy o łącznej zdolności produkcyjnej 50 mld euro, który powinien pokryć najpilniejsze potrzeby tego kraju, a także wspierać jego naprawę i długoterminową modernizację
  • Zwiększenie budżetu UE kwotą 15 mld euro w związku z migracją, reagowanie na wyzwania zewnętrzne, takie jak wojna na Ukrainie, oraz budowanie partnerstw z państwami spoza UE
  • Ustanowienie platformy "Strategiczne technologie dla Europy" (STEP) w celu promowania długoterminowej konkurencyjności UE w zakresie technologii krytycznych, takich jak zdrowie, surowce i przestrzeń kosmiczna. Wniosek Komisji przewiduje wykorzystanie funduszy w ramach istniejących programów oraz dodatkowe środki w wysokości 10 mld euro na programy szczegółowe
  • Ustanowienie nowego instrumentu powyżej obecnych pułapów budżetowych w celu pokrycia wyższych kosztów finansowania zewnętrznego w ramach unijnego planu naprawy gospodarczej.

Stanowisko Parlamentu

Europosłowie przedstawili swoje stanowisko w sprawie zmian wymaganych w budżecie długoterminowym w sprawozdaniu przyjętym 3 października 2023 r.

W poprzedniej rezolucji z grudnia 2022 r. posłowie do PE stwierdzili już, że kontekst polityczny, gospodarczy i społeczny w UE zmienił się nie do poznania od czasu przyjęcia długoterminowego budżetu w 2020 r., Podkreślając wojnę na Ukrainie i inflację.

Obecnie Parlament stwierdza, że rewizja powinna zająć się konsekwencjami rosyjskiej wojny agresji przeciwko Ukrainie, wesprzeć Kijów, wzmocnić strategiczną autonomię i suwerenność UE oraz dać UE większą elastyczność w radzeniu sobie z kryzysami.

Posłowie z zadowoleniem przyjmują wniosek Komisji, ale twierdzą, że konieczne jest zwiększenie finansowania w konkretnych obszarach:

  • 1 mld euro więcej na pomoc humanitarną dla Ukrainy i wsparcie innych krajów dotkniętych wojną, takich jak Mołdawia
  • 1 mld euro więcej na wsparcie zarządzania granicami i polityki związanej z migracją
  • 3 mld euro więcej na platformę "Strategiczne technologie dla Europy" w celu wzmocnienia konkurencyjności i strategicznej autonomii UE
  • 5 mld euro więcej na dwa instrumenty, które powinny zapewnić UE większą elastyczność w reagowaniu na nieprzewidziane wydarzenia.

Posłowie chcą, aby wszystkie koszty spłaty związane z pożyczkami w ramach planu naprawczego zostały przesunięte poza limity budżetowe, a nie tylko te, które są powyżej już zaprogramowanych kosztów, jak sugeruje Komisja.


Dalsze działania


Parlament chce szybkich postępów w rewizji długoterminowego budżetu UE, ponieważ miałoby to również wpływ na roczny budżet na 2024 r.


Ostateczna decyzja należy do Rady, która musi jeszcze uzgodnić wspólne stanowisko. Zmieniony budżet może wejść w życie tylko wtedy, gdy Parlament również wyrazi na to zgodę. Sprawozdanie, przyjęte na posiedzeniu plenarnym w dniu 3 października, ma na celu przedstawienie poglądów Parlamentu na ten temat i stanowi jego mandat negocjacyjny.


oprac, e-mk, ppr.pl źródło: europa.eu


POWIĄZANE

Rada Europy formalnie przyjęła  pierwsze tego rodzaju rozporządzenie w sprawie o...

Trzy belgijskie organizacje rolnicze – Boerenbond, ABS i FWA – osiągnęły porozum...

Rada Europy przyjęła  zmianę rozporządzenia w sprawie Wspólnego Przedsięwzięcia ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę