aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Pan Grzegorz Jedamski o ubezpieczeniu społecznym rolników

31 marca 2023
Pan Grzegorz Jedamski o ubezpieczeniu społecznym rolników

Nasz czytelnik, Pan Grzegorz Jedamski od dłuższego czasu stara się o równe i sprawiedliwe traktowanie rolników w zakresie naliczania i wypłat emerytur rolniczych. Nasz czytelnik wyliczył, że najnowsza nowelizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników z 1990 roku powoduje, że koło 90 % rolników/emerytów otrzymuje od marca br. emeryturę w wysokości poniżej progu minimum socjalnego. W ostatniej swojej korespondencji, Pan Ggrzegorz odnosi się do interpretacji i błędnego stosowania art. 26 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz skutki niekonstytucyjnych nowelizacji ustawy.

Poniżej przedstawiamy pełną treść nadesłanej korespondencji:

Do Rady Ministrów RP i Zarządu KRUS


Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do przesłanych e-mail dotyczących niniejszej sprawy dodatkowo informuję, że w uzasadnieniu przesłanego do Sejmu w 1990 r. rządowego projektu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników stwierdzono że " Funkcją podstawową części uzupełniającej byłoby uzupełnienie emerytury (renty) rolniczej do poziomu co najmniej najniższej emerytury pracowniczej (funkcja socjalna). Projektowany mechanizm obliczania tej części świadczenia jest przy tym tak skonstruowany, że premiuje on rolników legitymujących się dłuższym stażem opłacania składek emerytalnych" ( 5 str. uzasadnienia ).   Z  powyższego jednoznacznie wynika, że wolą Rządu nie było karanie rolników obniżeniem wskaźnika emerytury uzupełniającej za dłuższe opłacanie składki  -  w zał. link do rządowego projektu ustawy z uzasadnieniem.
 
 
Należy zauważyć, że Sejm uchwalając niniejszą ustawę poprawnie zredagował przepis art. 26 , zgodnie z założeniem Rządu przedstawionym w uzasadnieniu do przedłożonego projektu -  zapis, redakcja przepisu art. 26 w przedłożonym rządowym projekcie mogła wyniknąć z niezrozumienia zapisu bądź błędnej interpunkcji w zdaniu czy też z błędnego przepisania treści ustawy. Posłowie pracujący nad ustawą uważali , że przesłany do Sejmu projekt rządowy jest niedopracowany, niespójny.

Poseł Stanisław Babiński (członek komisji ustawodawczej i podkomisji d/s niniejszej ustawy - prawnik) na plenarnym posiedzeniu Sejmu w dniu 20 grudnia 1990 r. stwierdził : ( str. 105 i 106 stenogramu z 47 posiedzenia Sejmu w dniu 20.12.1990 r. - link do str. w zał.)
"Projekt ustawy likwiduje krytykowane dotychczas przez rolników rozwiązania, przyjmując sprawdzone ogólne zasady obowiązujące w ubezpieczeniu społecznym. Do najważniejszych należy zaliczyć: .............
Po czwarte, zasadę równości w opłacaniu składki jako odpowiednika równości pobieranych w przyszłości świadczeń emerytalno - rentowych.

M.in w/w uzasadnienie i wypowiedź Posła Stanisława Babińskiego potwierdza słuszność mojej interpretacji przepisu art. 26.
 

Stosowanie ustawy  na skutek błędnej interpretacji przez KRUS prowadzi do swoistych paradoksów -  i tak na przykład: 1) rolnik mający opłaconych trzydzieści lat składkowych, z czego 20 lat opłacanych w okresie  gospodarowania a 10 lat z tytułu opłacania wyższych składek w okresie roku 1983 - 90, ma w rezultacie emeryturę w wysokości wynikającej z sumy wskaźnika emerytury  składkowej i uzupełniającej tj.   1,25  = 0,95 + 0,30
2 )  rolnik mający opłaconych trzydzieści lat składkowych w wyniku 30 - letniego gospodarowania ma w rezultacie emeryturę w wysokości wynikającej z sumy wskaźnika emerytury składkowej i uzupełniającej (bezpodstawnie obniżonej) tj.   1,20  = 0,90 + 0,30 .
Powyższe przykłady pokazują do jakich absurdów doprowadza stosowanie przepisu art . 26 wskutek błędnej jego interpretacji przez KRUS -  przykładowi rolnicy mają taką samą ilość opłaconych lat składkowych, niemniej rolnik z przykładu  1)  ma wskaźnik emerytury wyższy  o    0,05  !?

Jeszcze raz zwracam się z pytaniem do Rady Ministrów, czy emeryci KRUS nadal mają otrzymywać emerytury w wysokości niespełna 51 % przeciętnej emerytury ZUS , które otrzymują wskutek niekonstytucyjnych nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników ?

Czy w zaistniałej sytuacji, kiedy  około 90% emerytów KRUS otrzymuje emerytury w wysokości poniżej progu minimum socjalnego, Rząd nie powinien niezwłocznie skierować do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników ? - jeszcze raz zwracam uwagę, że za rządów PIS zostały uchwalone niekonstytucyjne zmiany niniejszej ustawy, wskutek których  emeryci KRUS nie otrzymali w okresie ostatnich 6 lat około 10 miliardów zł  - w zał. link do art. w ppr.pl omawiających kwestie wysokości emerytur KRUS.


Kiedy wreszcie Rząd poważnie potraktuje zobowiązania wobec emerytów KRUS wynikające z ustawy i Konstytucji ?

Kiedy KRUS wypłaci emerytom należne wyrównania z tytułu obniżonych wypłat emerytur i zacznie wypłacać bieżące emerytury w wysokości wynikającej z ustawy, a nie z błędne jej interpretacji ? - w zał. link. do art. omawiającego kwestie obniżonych wypłat.

 
 
Z poważaniem

Grzegorz Jedamski

POWIĄZANE

Obecnie większość upraw kukurydzy w Polsce znajduje się w fazie kwitnienia. To d...

Lidl Polska to największy eksporter dóbr rolno-spożywczych w naszym kraju oraz s...

Wydaje się, że zasady BHP są znane wszystkim pracownikom, jednak liczba wypadków...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę