aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

90 % rolników/emerytów od marca ma emeryturę poniżej progu minimum socjalnego

9 lutego 2023
90 % rolników/emerytów od marca ma emeryturę poniżej progu minimum socjalnego

Trudno zrozumieć dlaczego tak mało zainteresowanych rolników i organizacji rolniczych zechciało się zaangażować w proces legislacyjny, który dotyczyczy wszystkich rolników, którzy wcześniej czy później jako emeryci trafią na garnuszek KRUS.

Nasz czytelnik, Pan Grzegorz Jedamski podjął się trudu walki z tymi bardzo niekorzystnymi dla rolników zapisami i składał do Senatu petycje, w których argumentował, że są takie zapisy ustawy, które naruszają Konstytucję, a nawet są z nią sprzeczne. Pomimo naszych wspólnych wysiłków "Tylko !!! dwóch obywateli i ZZR "Korona" wyrazili swoją opinię"

Niestety, też przedwczorajsza debata połączonych Komisji Senatu Rodziny i Rolnictwa w sprawie emerytalnej ustawy rolników, "...wykazała ułomność naszej demokracji i pokazała że Konstytucja dla polityków jest jedynie sloganem wykorzystywanym w celach politycznych a nie zobowiązaniem do respektowania jej zapisów" - informował naszą redakcję Pan Grzegorz Jedamski. 

Uważając że to nie koniec batalli bo wszyscy wierzymy że konstytucja jest aktem prawnym o najwższym znaczeniu- więc powinna być przestrzegana, Pan Grzegorz przesłał informację, w której zwrócił się z apelem do wszystkich związków i organizacji rolniczych, w którym m.innymi czytamy tak: "...proszę w imieniu pokrzywdzony emerytów, zazwyczaj waszych matek i ojców, o niezwłoczne podjęcie stosownych działań, których celem będzie doprowadzenie do traktowania rolników/emerytów przez ustawodawcę z poszanowaniem ich praw nabytych i z należnym im szacunkiem bez żałosnego poniżania...."

I na zakończenie tego jakże przejmującego, w swojej treści dramatycznego listu bardzo zawiedzinogeo rolnika czytamy: "Szanowni rolnicy z związków i organizacji rolniczych, pokażcie że potraficie bronić słusznych interesów swych matek i ojców, rolników/emerytów.

Ponadto informuję, że po otrzymaniu z KRUS decyzji o nowym wymiarze emerytury w marcu br, która będzie wydana w oparciu o ustawę z dnia 13 stycznia, to niniejszą decyzję zaskarże, wskutek czego ostatecznie o niezgodności tejże ustawy z Konstytucją rozstrzygnie Trybunał Konstytucyjny..."

Poniżej przedstawiamy pełną treść listu Pana Grzegorza Jedamskiego, od którego otrzymaliśmy zgodę na jego publikację, jak i też autor poprosił o upublicznienie jego danych osbowych, co z największą przyjemnością czynimy, żywiąc nadzieję, że proces legislacyjny jeszcze się nie skończył i ktoś, jeszcze raz nad dramatem emerytek i emerytów rolniczych się "pochyli".

 

Apel do związków i organizacji rolniczych

Szanowni Państwo,

w związku z zaistniałą sytuacją wskazaną w tytule e-mail, wynikłą z nowelizowania ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników z  dnia 20 grudnia 1990 roku z pogwałceniem Konstytucji, proszę w imieniu pokrzywdzony emerytów, zazwyczaj waszych matek i ojców, o niezwłoczne podjęcie stosownych działań, których celem będzie doprowadzenie do traktowania rolników/emerytów przez ustawodawcę z poszanowaniem ich praw nabytych i z należnym im szacunkiem bez żałosnego poniżania.

Ustawy nowelizujące ustawę o ubezpieczeniu społecznym rolników z dnia 20 grudnia 1990 r. spowodowały, iż emerytura przeciętnego rolnika, który przeszedł na emeryturę 2021 r. (mając 30,86 lat składkowych) będzie wynosiła netto 1561,12 zl, a rolniczki (mającej 27,37 lat składkowych) będzie wynosiła netto 1538,84 zł wg przyjętej przez KRUS metody wyliczenia wysokości emerytury. KRUS dla rolników z w/w latami składkowymi przyjmuje odpowiednio: 1,2 x 1429,60 = 1715,52 -  154,40 tj. 9% na składkę funduszu zdrowia = 1561,12 zł otrzymywane na rękę; dla rolniczki 1,19 x 1429,60 = 1701,20 - 153,10 = 1548,10 zł otrzymane na rękę. 

Instytut Pracy i Polityki Społecznej wyliczył minimum socjalne dla gospodarstwa emeryckiego wg cen z pierwszego kwartału 2022 r. na kwotę 1377 zł. W związku z przewidywaną inflacją roczną na poziomie 15 %, kwota minimum socjalnego w marcu br. będzie wynosiła kwotę 1584 zł.
 
Z powyższych danych jednoznacznie wynika że około 90 % rolników otrzyma emeryturę poniżej progu minimum socjalnego !!!

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników z 1990 r. określała wysokość emerytury podstawowej (która stanowi podstawę do wyliczenia emerytury każdego rolnika poprzez jej pomnożenie przez indywidualny wskaźnik wymiaru emerytury wynikający z lat składkowych) na kwotę równą emeryturze minimalnej systemu powszechnego. Gdyby nie dokonane nowelizacje ustawy z pogwałceniem praw nabytych i naruszeniem zasady sprawiedliwości społecznej wynikających z Art. 2 Konstytucji  ' Rzeczpospolita Polska jest jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej ", to emerytura otrzymana przez rolnika w/w wynosiłaby: 1985,55  zł brutto tj.1588,44 zł(obecna emerytura minimalna) x 1,2 (przeciętny wskaźnik  indywidualny rolnika po 30 latach opłacania składki)  - 178,70 (składka zdrowotna) =  1806,85 zł  do wypłaty.  Czy to nie krzyczący skandal, że ustawodawca (Sejm, Senat) uznał że w/w kwota byłaby zbyt wielka dla przeciętnego rolnika, który przez ponad 30 lat pracował i opłacał składki, uchwalając ustawę o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników z 13.01.2023 r., która powoduje że 90 % emerytów będzie miało emeryturę w wysokości poniżej progu minimum socjalnego.

Należy zauważyć, że Sejm w 1990 r. uchwalając ustawę o ubezpieczeniu społecznym rolników przyjął, że emerytura podstawowa równa się emeryturze minimalnej systemu powszechnego w sytuacji kiedy Polska była wówczas w o wiele trudniejszej sytuacji gospodarczej i budżetowej. Nie mniej wówczas Sejm uznał, iż rolnik zasługuje na to, by przyznać mu emeryturę, której wysokość zdecydowanej większości rolników  będzie wyższa o kilkanaście/kilkadziesiąt % od minimalnej emerytury.

Wobec powyższego jak można ocenić ustawodawcę (Sejm, Senat), który uchwala ustawę obniżającą emeryturę podstawową KRUS do 90 % emerytury minimalnej (wbrew postanowieniom ustawy z 1990 r. i art. 2 Konstytucji), konsekwencją czego jest, że około 90% rolników  od marca br. będzie otrzymywało emeryturę w wysokości poniżej progu minimum socjalnego.
 
Jak Państwu wiadomo z treści moich pism wysłanych do Senatu dotyczących procedowanej ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, w świetle przedstawionych faktów i uzasadnienia, Senat bezwzględnie winien - ze względu na prawa i obowiązki wynikające z Konstytucji - wnieść do procedowanej ustawy poprawkę w zakresie emerytury podstawowej KRUS. Dzisiaj tj. 9 lutego br. Senat przegłosował uchwałę Sejmu z dnia 13.01.2023 r. w wersji uchwalonej przez Sejm - wszyscy Senatorowie głosowali za przyjęciem ustawy !!! ? - Szanowni rolnicy z związków i organizacji, czy powyższy fakt nie powinien Was skłonić do wyciągnięcia wniosków i podjęcia stosownych działań.

Politycy wszystkich opcji politycznych w Senacie pokazali, że Konstytucja dla nich jest jedynie sloganem służącym do rozgrywek politycznych, a nie ustawą zasadniczą, której prawa i obowiązki należy przestrzegać.

Uważam, że w zaistniałej sytuacji wszystkie związki i organizacje rolnicze , które spotkały się 3 lutego br. w SOLIDARNOŚCI RIbi i podpisały się pod pismem L.dz.25/2023, powinne niezwłocznie wezwać Rząd i PIS do niezwłocznego wniesienia pod obrady Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników zgodnego z projektem Ministerstwa Rolnictwa z października 2022 r. , który był z związkami i organizacjami skonsultowany ( emerytura podstawowa równa się emeryturze minimalnej). Sejm powinien uchwalić niniejszą ustawę wiosną br. by mogła ona wejść w życie od 1 lipca br.

Jeżeli PIS uznał, że po uchwaleniu emerytury podstawowej KRUS w wysokości emerytury podstawowej spotka się z zarzutem, że za bardzo rzekomo dopieszcza swój elektorat i dlatego ustawy w pierwotnej wersji nie uchwalono, to bezpodstawne/bezprawne krzywdzenie rolników/emerytów ustawą uchwaloną z pogwałceniem Konstytucji, by przypodobać się części elektoratu miejskiego jest absolutnym błędem, który niezwłocznie powinien zostać naprawiony.  

Rząd, PIS powinien wytłumaczyć społeczeństwu, że emerytura określona przepisami ustawy z 1990 r. to minimum tego co się emerytom należy. Ponadto powinien wytłumaczyć społeczeństwu, że znaczne dopłaty do systemu ubezpieczeń społecznych rolników są de facto dopłatami do konsumpcji społeczeństwa. 

Jeżeli Rząd, PIS nie zgodzi na zmianę ustawy w zakresie emerytury podstawowej, to proponuję Państwu niezwłoczne rozważenie zorganizowania się w Partię, która zadeklaruje i pokaże że potrafi bronić interesów wsi i rolników mając na względzie również dobro całego społeczeństwa.

Szanowni rolnicy z związków i organizacji rolniczych, pokażcie że potraficie bronić słusznych interesów swych matek i ojców, rolników/emerytów. 

Ponadto informuję, że po otrzymaniu z KRUS decyzji o nowym wymiarze emerytury w marcu br, która będzie wydana w oparciu o ustawę z dnia 13 stycznia, to niniejszą decyzję zaskarże, wskutek czego ostatecznie o niezgodności tejże ustawy z Konstytucją rozstrzygnie Trybunał Konstytucyjny. 

w załączeniu skan pisma które otrzymałem 31 stycznia br. z KRUS, z którego wykorzystałem niektóre dane w treści niniejszego apelu.

Niniejszym OŚWIADCZAM, że wyrażam zgodę na podanie moich danych osobowych wszystkim osobom, instytucjom i organizacjom przekazującym informacje o niniejszym Apelu.

Z poważaniem

Grzegorz Jedamski    

Mikołajki Pomorskie, dnia 9 lutego 2023 r.                  
 

Do wiadomości: Pan  Andrzej Duda Prezydent RP; Rząd; Ministerstwo Rolnictwa; Pan Prof. Tomasz Grodzki Marszałek Senatu RP; wszystkie kluby parlamentarne Sejmu; PAP-media.


emerytura rolnicza KRUS
 


emerytura rolnicza KRUS

autor: e-mk redakcja ppr.pl


POWIĄZANE

Obecnie większość upraw kukurydzy w Polsce znajduje się w fazie kwitnienia. To d...

Lidl Polska to największy eksporter dóbr rolno-spożywczych w naszym kraju oraz s...

Wydaje się, że zasady BHP są znane wszystkim pracownikom, jednak liczba wypadków...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę