aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

23 października 2002
Szacunkowa wartość przetargu –  powyżej 30 000 euro.

Komenda Portu Wojennego, 78-100 Kołobrzeg, ul. Wiosenna 4A, woj. zachodniopomorskie, pow. kołobrzeski, tel. 094 357-22-55; -53, -54, fax 094 3572270, e-mail: kpwkolobrzeg@hot.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy mleka i przetworów nabiałowych. (PKWiU: 15.51.1, PN: Zgodnie z PN, BN, ZN)

Miejsce realizacji – Komenda Portu Wojennego Kołobrzeg.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (wymagany) – 2003.01.01 do 2004.12.31.

Wadium – 9.000 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  • cena (koszt) – 90%,
  • termin płatności – 10%.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok. pok. nr 201, budynek nr 23, za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniony do kontaktów z oferentami – Tomasz ZALEWA, tel. 0xxxx94 357-23-69, lok. pok. nr 201, budynek nr 23, w godz. 08:00-15:00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. kancelaria tajna, pok. nr 202, budynek nr 23.

Termin składania ofert upływa dnia 26.11.2002 o godzinie 09:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.11.2002 o godzinie 09:15 w siedzibie zamawiającego, lok. pok. nr 218, budynek nr 23.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:

1.Oświadczenie,że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń;

2.Oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków zgodnie z art.22 ust.2 Ustawy o zamówieniach publicznych;

3.Aktualny dokument dopuszczający do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem:

  • wypis z rejestru handlowego, lub
  • zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej;

4.Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami;

5.Aktualne zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne;

6.Oświadczenie,że oferent pozostaje związany ofertą przez okres 40 dni;

7.Dowód wpłaty wadium;

8.Oświadczenie o terminie płatności;

9.Zaświadczenie o aktualnych badaniach warunków sanitarno-higienicznych firmy przeprowadzonych przez Wojskowego Weterynaryjnego Inspektora Sanitarnego;

10.Oświadczenie o stosowaniu preferencji krajowych.

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 170 z dnia 08.10.2002

POWIĄZANE

Sekretariat Prezesa Zarządu ZPPM, Pana Marcina Hydzika,  przesyłał do Pierwszego...

- Polskie mleczarnie zaczynają już zmniejszać gramaturę opakowań - ich tarę - za...

W terminie 19-23 lutego 2024 r., członków Polskiej Izby Mleka tj.  Spółdzielczą ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę