aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

2 października 2002
Szacunkowa wartość przetargu – powyżej 30 000 euro.

Tramwaje Warszawskie Zakład Budżetowy m. st. Warszawy, 00-099 Warszawa, ul. Senatorska 37, woj. mazowieckie, pow. warszawski, tel. 022 8363805, fax 022 877 23 86, zampubl@tw.pol.pl, e-mail: zampubl@tw.pol.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę mleka dla jednostek TW (dopuszcza się składanie ofert częściowych, liczba zadań: 8). (PKWiU: 15.51.2)

Miejsce realizacji – Warszawa.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (wymagany) – 01.01.2003 r.

Termin realizacji (pożądany) – 01.01.2003 r.

Wadium – 5933 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  • cena (koszt) – 100%.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 20,00 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok. Dział Zamówień Publicznych TW w Warszawie przy al Prymasa Tysiąclecia 102, za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniona do kontaktów z oferentami – Iwona Kopytek, tel. 022 836-38-05, w godz. 8:00-14:00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. Dział Zamówień Publicznych TW w Warszawie przy al. Prymasa Tysiąclecia 102.

Termin składania ofert upływa dnia 23.10.2002 o godzinie 09:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.10.2002 o godzinie 12:00 w Zakład Torowo Budowlany TW w Warszawie przy al. Prymasa Tysiąclecia 102 pok. 208.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:

  • oferent musi pozostawać pod nadzorem Terenowej Stacji Sanitarnej lub Weterynaryjnej Inspekcji Sanitarnej.
Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 166 z dnia 30.09.2002

POWIĄZANE

Sekretariat Prezesa Zarządu ZPPM, Pana Marcina Hydzika,  przesyłał do Pierwszego...

- Polskie mleczarnie zaczynają już zmniejszać gramaturę opakowań - ich tarę - za...

W terminie 19-23 lutego 2024 r., członków Polskiej Izby Mleka tj.  Spółdzielczą ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę