aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Wywóz na rynku wieprzowiny

23 kwietnia 2004

Wywóz na rynku wieprzowiny

Na rynku wieprzowiny pozwolenia na wywóz są wymagane wyłącznie w odniesieniu do wywozu z refundacją. W przypadku wywozu z refundacją produktów z grupy 0203, 1601, 1602 w ilości do 250 kg i produktów o kodach CN 0210 w ilości do 150 kg pozwolenia na wywóz nie są wymagane.

W ramach wywozu wieprzowiny z refundacją przedsiębiorca może ubiegać się w ARR o wydanie pozwolenia:

• z wcześniej wyznaczoną refundacją,
• 5 – dniowego, uprawniającego do wywozu nie więcej niż 25 ton wieprzowiny z terminem ważności do 5 dni roboczych od    dnia wydania pozwolenia.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1518/2003

Rozporządzenie:
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1518/2003 z dn. 28 sierpnia 2003 r. ustalające szczegółowe zasady dla wdrażania systemu pozwoleń na wywóz w sektorze wieprzowiny.
Kody produktów w ramach nomenklatury refundacji wywozowych
Listę kodów w ramach nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych – określa Rozporządzenie Komisji (WE) nr 3846/87.
Stawka zabezpieczenia
Tabela poniżej
Dodatkowe informacje na wniosku
pole 7 – kraj przeznaczenia
pole 15 – szczegółowy opis produktu
pole 16 – 12 - znakowy kod produktu według nomenklatury refundacji wywozowych
pole 20 – Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1518/2003

Dotyczy pozwoleń 5-dniowych:
pole 20 – Pozwolenie jest ważne w ciągu 5 dni roboczych i nie ma zastosowania do Artykułu 5 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 565/80.

Dodatkowe wymagania oraz dokumenty
Wymagania dla przedsiębiorcy
• Osoba fizyczna lub prawna,
• Dowód prowadzenia działalności handlowej w sektorze wieprzowiny w okresie co najmniej 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku o pozwolenie.
Sklepy detaliczne, restauracje nie mogą ubiegać się o pozwolenie uprawniające do wywozu wieprzowiny.
Terminy składania wniosków
Wnioski o pozwolenia na wywóz z refundacją składa się od 1 maja codziennie od poniedziałku do piątku.
Redukcja ilości
W przypadku zastosowania przez KE procentowego współczynnika akceptacji poniżej 80 % wnioskowanej ilości, przedsiębiorca ma prawo wycofać złożony wniosek w terminie 10 dni roboczych od opublikowania decyzji KE w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Termin wydania pozwoleń
Pozwolenia na wywóz z wcześniej wyznaczoną refundacją są wydawane przez ARR w środę przypadającą po tygodniu, w którym złożono wnioski.
Pozwolenia na wywóz 5 – dniowe są wystawiane przez ARR w dniu złożenia wniosku, bez uprzedniego rozpatrywania wniosków przez Komisję Europejską.
Termin ważności pozwoleń
Pozwolenia są ważne 90 dni od daty wydania.
Pozwolenia 5 – dniowe są ważne 5 dni roboczych od daty wydania.

Możliwość przenoszenia praw
Brak możliwości przenoszenia praw.

 

Należna kwota refundacji wywozowej jest naliczana przedsiębiorcom po otrzymaniu następujących dokumentów:

• wniosku o refundację wywozową,
• egzemplarza kontrolnego T5,

w przypadkach, w których stawka refundacji jest zróżnicowana w zależności od kierunku wywozu (art. 16 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/1999):

• dokumentu poświadczającego dopuszczenie do obrotu w kraju docelowym,
• dokumentów transportowych,
• innych alternatywnych dokumentów handlowych zgodnych z decyzją Komisji Europejskiej.


Kategorie i wysokość zabezpieczeń

Kod produktu w ramach nomenklatury produktów rolniczych objętych refundacją wywozową (1)
Kategoria wywozowa
Wysokość zabezpieczenia (EUR/100 kg)
Masa netto
0210 11 31 9110
0210 11 31 9910
4
14
0210 19 81 9100
6
14
0210 19 81 9300
7
14
1601 00 91 9120
8
5
1601 00 99 9110
9
4
1602 41 10 9110
10
8
1602 42 10 9110
11
6
1602 41 10 9130
1602 42 10 9130
1602 49 19 9130
12
5

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 3846/87 Sekcja 6(Dz. U. WE L 366, 24.12.1987, p.1).


POWIĄZANE

W nawiązaniu do publikacji pojawiających się w brytyjskich mediach, z pełną stan...

Nowym członkiem Stowarzyszenia została spółkaLorenzPolska-wiodący producent euro...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę