aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1
aaaaaaaaKongres Mięsny

Przywóz na rynku wieprzowiny

23 kwietnia 2004

Przywóz na rynku wieprzowiny

Pozwolenia na przywóz wieprzowiny wymagane są jedynie w przypadku przywozu w ramach kontyngentów dla każdej ilości produktów.


1. Rozporządzenie Komisji(WE) nr 1898/97 z dn. 29 września 1997 r. ustanawiające zasady stosowania w sektorze wieprzowiny uregulowań objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3066/95 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2698/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1590/94,

Rozporządzenie:
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1898/97 z dn. 29 września 1997 r. ustanawiające zasady stosowania w sektorze wieprzowiny uregulowań objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3066/95 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2698/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1590/94.

Kod(y) CN produktu
Lista kodów CN produktów – pod tabelą
Stawka zabezpieczenia
20 €/100kg
Dodatkowe informacje na wniosku
Wniosek o pozwolenie może odnosić się wyłącznie do jednej grupy produktów.
Jeśli przedsiębiorca złoży więcej niż jeden wniosek o pozwolenie na produkty dla jednej grupy, wszystkie wnioski złożone w ramach tego okresu kontyngentowego zostaną uznane za nieważne.
Wniosek może dotyczyć min. 1 tony, max. 25% ilości dostępnych dla poszczególnych grup w ustalonych przez KE okresach.

pole 8 – kraj pochodzenia; pozwolenie narzuca obowiązek przywozu z kraju wskazanego na pozwoleniu
pole 15 – szczegółowy opis produktu
pole 16 – 8-cyfrowy kod CN produktu
pole 20 – Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1898/97

Kraj pochodzenia produktu
Bułgaria, Rumunia.
Dodatkowe wymagania oraz dokumenty
Wymagania dla przedsiębiorcy
• Osoba fizyczna lub prawna,
• Dowód dokonania przywozu lub wywozu wieprzowiny w okresie co najmniej 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku o pozwolenie.
• Złożenie oświadczenia, że przedsiębiorca nie złożył i nie zamierza składać w okresie kontyngentowym więcej niż jednego wniosku dotyczącego produktów z tej samej grupy w państwie członkowskim, w którym złożył wniosek lub w innych państwach członkowskich.
Sklepy detaliczne, restauracje nie mogą ubiegać się o pozwolenie uprawniające do przywozu wieprzowiny.
Terminy składania wniosków
Wnioski o pozwolenia składa się w ciągu pierwszych siedmiu dni maja 2004 r.
Termin wydania pozwoleń
Pozwolenia są wydawane po otrzymaniu informacji od KE odnośnie przydziału ilości w ramach złożonych przez przedsiębiorców wniosków o pozwolenia. KE jednocześnie przekazuje informacje dotyczące daty wydania pozwoleń na przywóz.
Termin ważności pozwoleń
Pozwolenia są ważne do 30 czerwca 2004 r.
Możliwość przenoszenia praw
Brak możliwości przenoszenia praw.

 

Kraj pochodzenia
Nr kontyngentu
Nr grupy
Kod CN
Całkowita ilość (w tonach) dostępna dla krajów (25)UE w okresie od dnia 1 maja do 30 czerwca 2004 r.
BUŁGARIA
09.4671
B1
ex 0203
0210 11
0210 12
0210 19

1601 00
1602 41
1602 42
1602 49

3 000,0
RUMUNIA
09.4751
15
1601 00 91
1601 00 99
1 100,0
09.4752
16
1602 41 10
1602 42 10
1602 49 11
1602 49 13
1602 49 15
1602 49 19
1602 49 30
1602 49 50
2 125,0
09.4756
17
ex 0203
15 625,0

2. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1458/03 z dn. 18 sierpnia 2003 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym w sektorze wieprzowiny,

Rozporządzenie:
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1458/03 z dn. 18 sierpnia 2003r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym w sektorze wieprzowiny.(GATT)
Kod(y) CN produktu
Lista kodów CN produktów – pod tabelą
Stawka zabezpieczenia
20 €/100kg
Dodatkowe informacje na wniosku
Wniosek o pozwolenie może odnosić się wyłącznie do jednej z grup produktów wymienionych pod tabelą.
Wniosek może dotyczyć więcej niż jednego produktu objętego różnymi kodami CN i pochodzącymi z różnych krajów.
Przedsiębiorca może złożyć kilka wniosków o pozwolenie na produkty pochodzące z różnych krajów.
Jeśli przedsiębiorca złoży więcej niż jeden wniosek o pozwolenie na produkty dla jednej grupy, wszystkie wnioski złożone w ramach tego okresu kontyngentowego zostaną uznane za nieważne.
Wniosek może dotyczyć min. 20 ton, maks. 10% ilości dostępnych dla poszczególnych grup w okresach ustalonych przez KE.
pole 8 – kraj pochodzenia
pole 15 – szczegółowy opis produktu
pole 16 – 8-cyfrowy kod CN produktu
pole 20 – Rozporządzenie (WE) nr 1458/03
Kraj pochodzenia produktu
Kraje trzecie w ramach GATT
Dodatkowe wymagania oraz dokumenty
Wymagania dla przedsiębiorcy
• Osoba fizyczna lub prawna,
• Dowód dokonania przywozu lub wywozu wieprzowiny w okresie co najmniej 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku o pozwolenie.
• Złożenie oświadczenia, że przedsiębiorca nie złożył i nie zamierza składać w okresie kontyngentowym więcej niż jednego wniosku dotyczącego produktów z tej samej grupy w państwie członkowskim, w którym złożył wniosek lub w innych państwach członkowskich.
Sklepy detaliczne, restauracje nie mogą ubiegać się o pozwolenie uprawniającą do przywozu wieprzowiny.
Terminy składania wniosków
Wnioski o pozwolenia składa się w ciągu pierwszych siedmiu dni maja 2004 r.
Redukcja ilości
Jeżeli ilości, o które wnioskują przedsiębiorcy przekraczają ilości dostępne, KE ustala procentowy współczynnik akceptacji
W przypadku, gdy współczynnik akceptacji jest mniejszy niż 5% KE może odrzucić wszystkie złożone wnioski.
Po zastosowaniu współczynnika akceptacji przedsiębiorca ma prawo do wycofania wniosku o pozwolenie w ciągu 10 dni roboczych od opublikowania decyzji KE w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskich, w przypadku, gdy wniosek dotyczy mniej niż 20 ton dla grupy G2 i mniej niż 1 tonę dla innych grup. KE wyliczy ilości pozostałe, które będą wykorzystane w następnym okresie danego roku.
Termin ważności pozwolenia
Pozwolenia są ważne do 30 czerwca 2004 r.
Możliwość przenoszenia praw
Brak możliwości przenoszenia praw

 

Nr grupy
Kod CN
Całkowita ilość (w tonach) dostępna dla krajów (25) UE w okresie od dnia 1 maja do 30 czerwca 2004 r.
G2
ex 0203 19 55
ex 0203 29 55
29 517,5
G3
ex 0203 19 55
ex 0203 29 55
3 487,8
G4
1601 00 91
1601 00 99
2 846,0
G5
1602 41 10
1602 42 10
1602 49 11
1602 49 13
1602 49 15
1602 49 19
1602 49 30
1602 49 50
6 100,0
G6
0203 11 10
0203 21 10
15 000,0
G7
0203 12 11
0203 12 19
0203 19 11
0203 19 13
0203 19 15
ex 0203 19 55
0203 19 59
0203 22 11
0203 22 19
0203 29 11
0203 29 13
0203 29 15
ex 0203 29 55
0203 29 59
5 499,0

3. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1432/94 z dn. 22 czerwca 1994 r. ustalające szczegółowe zasady stosowania uzgodnień dotyczących przywozu w sektorze wieprzowiny przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 774/94 otwierające i przewidujące zarządzanie kontyngentami w sektorze wieprzowiny i innych produktów rolnych.

Kod(y) CN produktu
Lista kodów CN produktów – pod tabelą
Stawka zabezpieczenia
20 €100kg
Dodatkowe informacje na wniosku
Przedsiębiorca może złożyć kilka wniosków o pozwolenia na przywóz na produkty o kodach CN wymienionych w tabeli poniżej, jeśli produkty te pochodzą z różnych krajów.
Wniosek o pozwolenie może dotyczyć min. 20 ton, max. 10% ilości dostępnych dla poszczególnych okresów.
pole 8 – kraj pochodzenia
pole 15 – szczegółowy opis produktu
pole 16 – 8-cyfrowy kod CN produktu
pole 20 – Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1432/94
Kraj pochodzenia produktu
Kraje trzecie spoza Wspólnoty Europejskiej.
Dodatkowe wymagania oraz dokumenty
Wymagania dla przedsiębiorcy
• Osoba fizyczna lub prawna,
• Dowód dokonania przywozu lub wywozu wieprzowiny w okresie co najmniej 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku o pozwolenie
• Złożenie oświadczenia, że przedsiębiorca nie złożył i nie zamierza składać w okresie kontyngentowym więcej niż jednego wniosku dotyczącego produktów z tej samej grupy w państwie członkowskim, w którym złożył wniosek lub w innych państwach członkowskich.
Sklepy detaliczne, restauracje nie mogą ubiegać się o pozwolenie uprawniające do przywozu wieprzowiny.
Terminy składania wniosków
Wnioski o pozwolenia składa się w ciągu pierwszych siedmiu dni maja 2004 r.
Redukcja ilości
Jeżeli ilości, o które wnioskują przedsiębiorcy przekraczają ilości dostępne, KE ustala procentowy współczynnik akceptacji.
W przypadku, gdy współczynnik jest mniejszy niż 5% KE może odrzucić wszystkie złożone wnioski.
Po zastosowaniu współczynnika akceptacji przedsiębiorca ma prawo do wycofania wniosku o pozwolenie w ciągu 10 dni roboczych od opublikowania decyzji KE w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskich, w przypadku, gdy wniosek dotyczy mniej niż 20 ton. KE wyliczy ilości pozostałe, które mogą zostać wykorzystane w następnym okresie danego roku.
Termin wydania pozwoleń
Pozwolenia są wydawane po otrzymaniu informacji od KE odnośnie przydziału ilości w ramach złożonych przez przedsiębiorców wniosków o pozwolenia. KE jednocześnie przekazuje informacje dotyczące daty wydania pozwoleń na przywóz.
Termin ważności pozwoleń
Pozwolenie jest ważne w ciągu 150 dni od daty wydania pozwolenia.
Możliwość przenoszenia praw
Brak możliwości przenoszenia praw.

 

Grupa


Kod CN

Całkowita ilość (w tonach) dostępna dla krajów (25)UE w okresie od dnia 1 maja do 30 czerwca 2004 r.

1

0203 19 13
0203 29 15

3 476,0

 


POWIĄZANE

Nowym członkiem Stowarzyszenia została spółkaLorenzPolska-wiodący producent euro...

Najnowszy, czerwcowy raport FAS USDA przedstawil dla amerykańskich eksporterów p...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę