BIGAZ_V-Forum_2023
CTR_2023

Utrzymuje się słabość w branżach eksportowych

21 września 2023
Utrzymuje się słabość w branżach eksportowych

Najnowsze wydanie MAKROpuls- biuletynu ekonomicznego sporządzanego cyklicznie przez specjalistów Credit Agricole Bank Polska S.A. wskazuje że podobnie jak w lipcu, głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku pogłębienia spadku produkcji przemysłowej w ujęciu rok do roku w sierpniu było spowolnienie w branżach, w których dominująca część sprzedaży skierowana jest za granicę (1,4% r/r w sierpniu wobec 2,7% w lipcu).

Za spowolnienie aktywności w kategoriach eksportowych odpowiadały przede wszystkim kategorie takie jak „komputery, wyroby elektroniczne i optyczne” (-12,2% r/r w sierpniu wobec -1,6% w lipcu), „urządzenia elektryczne” (-7,3% wobec -3,3%) oraz „pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy” (14,0% r/r wobec 14,9%). Wyhamowanie produkcji w branży motoryzacyjnej było po części powiązane z przesunięciami (w porównaniu z 2022 r.) terminu letnich przerw urlopowych w fabrykach samochodowych.

Natomiast dynamika produkcji w branżach nieeksportowych ukształtowała się w sierpniu na najwyższym poziomie od stycznia br. (-3,3% wobec -4,8% w lipcu). Tym samym materializuje się nasz scenariusz, w którym spadek inflacji, oddziałujący w kierunku zwiększenia realnej dynamiki płac i konsumpcji oraz wzrost inwestycji mieszkaniowych i współfinansowanych ze środków unijnych oddziałuje w kierunku wzrostu aktywności w branżach przemysłu, w których produkcja ukierunkowana jest głównie na rynek krajowy. Odnotowane w sierpniu dalsze pogorszenie koniunktury w otoczeniu zewnętrznym Polski będzie z kolei czynnikiem hamującym wzrost aktywności w polskich branżach eksportowych również w kolejnych miesiącach. Ożywienie w tym segmencie polskiego przetwórstwa będzie materializowało się później (bliżej końca br.) wraz z oczekiwaną przez nas poprawą sytuacji w strefie euro (por. MAKROmapa z 31.07.2023).

 

Procesy restrukturyzacyjne w przetwórstwie nadal hamują wzrost zatrudnienia

 

Dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw obniżyła się w sierpniu do 0,0% r/r wobec 0,1% w lipcu. Tym samym ukształtowała się ona poniżej konsensusu zgodnego z naszą prognozą (+0,1%). W porównaniu z lipcem zatrudnienie obniżyło się w sierpniu o 11,6 tys. osób. Podobnie jak w poprzednich miesiącach, głównym czynnikiem ograniczającym wzrost zatrudnienia pozostaje redukcja etatów w przetwórstwie przemysłowym (spadek o 8,5 tys. osób m/m), potwierdzając kontynuację procesów restrukturyzacyjnych obserwowanych w tym sektorze w ostatnich miesiącach.

 

Wzrost dynamiki realnych płac i stabilizacja zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw oddziaływały w kierunku zwiększenia realnej dynamiki funduszu płac w przedsiębiorstwach (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia skorygowanego o zmiany cen) do 1,7% r/r w sierpniu wobec -0,3% w lipcu. Tym samym realna dynamika funduszu płac ukształtowała się w okresie lipiec-sierpień powyżej poziomu odnotowanego w II kw. (+0,7 wobec -0,5%). Dane o funduszu płac są spójne z naszą prognozą dynamiki konsumpcji (+0,2% r/r w III kw. wobec -2,7% w II kw.). Dodatkowym czynnikiem wspierającym wzrost spożycia prywatnego w III kw. będzie ustąpienie efektów wysokiej bazy sprzed roku związanych z wybuchem wojny w Ukrainie (por. MAKROpuls z 16.08.2023). Bardziej precyzyjna ocena tendencji w zakresie kształtowania się spożycia prywatnego będzie możliwa po zapoznaniu się z sierpniowymi danymi o sprzedaży detalicznej, które zostaną opublikowane jutro.

 

Podtrzymujemy nasz scenariusz „miękkiego lądowania”

 

Dzisiejsze dane wspierają nasz scenariusz „miękkiego lądowania” polskiej gospodarki, zgodnie z którym dynamika PKB w Polsce w 2023 r. wyraźnie się obniży, jednak pozostanie ona dodatnia (średniorocznie 0,5% r/r), a silnemu spowolnieniu wzrostu gospodarczego nie będzie towarzyszyć znaczący wzrost bezrobocia.

 

Sierpniowe dane o produkcji przemysłowej i rynku pracy są naszym zdaniem lekko pozytywne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.

 

autor: Krystian Jaworski

Starszy Ekonomista Credit Agricole


oprac, e-mk ppr.pl


POWIĄZANE

Już 17 i 18 stycznia 2024 roku w Kielcach odbędzie się 14. edycja Targów TSW, na...

Kończąc studia rolnicze, możesz dostać pracę w wielu zawodach. Dzięki dyplomowi ...

Nasz czytelnik, Pan Grzegorz Jedamski, rolnik/emeryt, już w poprzedniej IX kaden...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę