Ptak_Waw_CTR_2024
Zielony Ład_podpisy

Ukraina: spada produkcja zwierzęca

14 marca 2024
Ukraina: spada produkcja zwierzęca

W 2023 r. pogłowie bydła i produkcja wołowiny na Ukrainie utrzymywały się w trendzie spadkowym trwającym od trzech dekad. Spadek liczby konsumentów i stosunkowo wysokie ceny wołowiny spowodowały spadek spożycia krajowego i wzrost eksportu zarówno żywca bydła rzeźnego, jak i wołowiny. Oczekuje się, że produkcja i spożycie trzody chlewnej w 2024 r. spadną jeszcze bardziej. Oczekuje się, że pogłowie trzody chlewnej będzie stabilne 2024.

Oczekuje się, że w 2024 r. pogłowie trzody chlewnej pozostanie stabilne. Gwałtowny wzrost cen wieprzowiny w UE w 2023 r. doprowadził do spadku importu z UE i pobudził produkcję krajową. W efekcie pogłowie trzody chlewnej w 2023 roku nie zmniejszyło się tak bardzo, jak wcześniej oczekiwano. Oczekuje się, że produkcja wieprzowiny wzrośnie w nieznacznym stopniu
2024.
Ewentualny spadek cen wieprzowiny może przełożyć się na nieznaczny wzrost importu, jednak w 2024 roku nie należy spodziewać się powrotu do masowego importu ze względu na stabilną produkcję i konsumpcję krajową. Ukraina pozostaje krajem dotkniętym afrykańskim pomorem świń, w którym większość rynków eksportowych jest zamknięta.

Głównym czynnikiem pozostaje zakrojona na szeroką skalę inwazja Rosji na Ukrainę, która rozpoczęła się 24 lutego 2022 roku. wpływ na produkcję i handel zwierzętami gospodarskimi i trzodą chlewną. Wojna spowodowała poważny kryzys uchodźczy, w wyniku którego do połowy 2023 r. całkowita baza konsumentów spadła o prawie jedną czwartą przedwojennej populacji.
Odpływ ludności ustabilizował się pod koniec 2023 r. Dziesięć procent pozostałej populacji to przesiedleńcy wewnętrzni, a większość Ukraińców odczuła znaczny spadek dochodów.

Większość ukraińskiego bydła to zwierzęta mleczne lub zwierzęta o podwójnym przeznaczeniu, a branża mleczarska pozostaje główną siłą wpływającą na produkcję i eksport wołowiny. Po znaczącym spadku pogłowia zwierząt i produkcji wołowiny w 2022 r., w 2023 r. branża kontynuowała tendencję spadkową. Jednakże udział krów w gospodarstw przemysłowych wzrósł z 38 do 41 procent, a większość spadku przypadała na gospodarstwa domowe.

Zwiększenie efektywności przedsiębiorstwa mleczarskiego przyczyniło się do stabilizacji pogłowia krów. Jako krajowe spożycie przetworów mlecznych w 2023 r. ustabilizowało się, spadek pogłowia zwierząt wyhamował.
Oczekuje się, że stabilizacja pogłowia zwierząt będzie kontynuowana w 2024 r., ale pogłowie bydła pozostanie spadkowy. Oczekuje się, że eksport zarówno żywego bydła, jak i wołowiny będzie wysoki, ale eksport zwierząt będzie mniejsze niż w 2023 r. ze względu na mniejsze zapasy.
Spadek produkcji wieprzowiny w 2022 r. był mniejszy niż oczekiwano, jak wynika z opublikowanych oficjalnych danych. The duży wzrost cen wieprzowiny w UE zaobserwowany w 2023 r. znalazł odzwierciedlenie w stabilizacji pogłowia zwierząt na Ukrainie w drugiej połowie roku. Produkcja wieprzowiny w 2023 r. była nieco niższa od poziomu z 2022 r.

Jednak ten wzrost cen wieprzowiny doprowadził do znacznego spadku konsumpcji krajowej, ponieważ biedniejsza populacja przestawiła się na tańszy drób. Obserwując spadek popytu, ukraiński przemysł trzody chlewnej na początku 2024 r. zaprzestał inwestycji w nowy inwentarz zwierząt.
Mimo to oczekuje się, że liczba świń w 2024 r. pozostanie stabilna nieco niższe ceny wieprzowiny.

Oczekuje się, że produkcja wieprzowiny w 2024 r. będzie nieco wyższa, a pogłowie zwierząt pozostanie stabilne do końca 2024 r. Import ukraińskiej wieprzowiny w 2023 r. drastycznie spadł z powodu ponad 50
procentowy wzrost cen importu. Unijny rynek wieprzowiny pozostaje głównym źródłem importu wieprzowiny ze względu na bliskość geograficzną i unijne ograniczenia w zakresie tranzytu wieprzowiny ograniczające import do zakładów zatwierdzonych przez UE.

Ukraina jest krajem dotkniętym afrykańskim pomorem świń (ASF). Choroba poważnie ogranicza możliwości eksportowe. Liczba zarejestrowanych przypadków ASF w 2023 r. znacznie wzrosła, ale nie oczekuje się, że ASF będzie miał duży wpływ na produkcję przemysłową.
Zawarte w tym raporcie dane dotyczące zapasów i dystrybucji produkcji (PSD) w 2022 r. oraz dane dotyczące produkcji mięsa zostały zaktualizowane, aby odzwierciedlić oficjalne dane dotyczące produkcji opracowane przez Państwową Służbę Statystyczną

Ukrainy (SSSU), która wznowiła ograniczoną publikację danych o produkcji. Wszystkie liczby za lata 2023–24 zawarte w tym raporcie to szacunki FAS i dane pochodzące z branży. Do wszystkich tabel PSD dodano krymskie dane dotyczące inwentarza zwierząt i produkcji mięsa.

oprac, e-mk ppr.pl na podst źródło: FAS USDA


POWIĄZANE

EIT Food, Foodvalley i Food Innovation Hub Europe uruchamiają swoją pierwszą ini...

Jeszcze nieco ponad tydzień można składać oświadczenia dotyczące tego, gdzie będ...

Sklepy robią coraz więcej promocji. Wszystko dzięki odmrożonemu VAT-owi.   Anali...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę