aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Magazynowanie paliw i smarów

7 sierpnia 2001

Niewłaściwe obchodzenie się z produktami ropopochodnymi (olej napędowy, benzyna, rozpuszczalniki) jest niebezpieczne ze względu na ich łatwopalność oraz toksyczne działanie na organizm człowieka.

Pary produktów naftowych przy mniejszym stężeniu mogą powodować lekkie dolegliwości, objawiające się bólami głowy i sennością. Przy większym stężeniu i przy dłuższym wdychaniu mogą wywołać zatrucie organizmu, doprowadzając do poważnych schorzeń, a nawet do śmierci. Szczególne zasady ostrożności należy zachować przy użytkowaniu benzyny (etyliny) do napędu silników spalinowych, zawierającej czteroetylek ołowiu, który jest silną trucizną. Zatrucie może nastąpić zarówno przez drogi oddechowe przy wdychaniu par lub spalin, jak również przez skórę.

W przypadku rozlania benzyny w pomieszczeniu lub na podwórzu, miejsce skażone należy zneutralizować. W tym celu wapno miesza się z wodą w stosunku 4 części wapna, 1 część wody. Uzyskaną papką pokrywa się miejsce zalane benzyną. Po kilkunastu godzinach wapno należy usunąć, a skażone miejsce zmyć naftą i wodą. Zamiast wapna można użyć nadmanganianu potasu – najpierw posypać proszkiem, a następnie polać 5% roztworem. Po kilku godzinach zmyć naftą i wodą.

Oleje napędowe oraz inne produkty ropopochodne nie są wprawdzie tak niebezpieczne jak benzyna, ale też są szkodliwe i wymagają zachowania ostrożności. Zawierają one tzw. węglowodany parafinowe, które przy częstym i długotrwałym styku z naskórkiem wywołują różne dolegliwości prowadzące do powstania niebezpiecznych, ropiejących ran oraz uczulenia. Ostrożnie należy postępować z olejami zużytymi, których dodatkowa szkodliwość dla organizmu ludzkiego wynika z zawartych w nich zanieczyszczeń chemicznych i mechanicznych.

Przy stosowaniu produktów ropopochodnych należy każdorazowo zakładać rękawice gumowe, fartuch gumowy oraz odzież roboczą. Osoby te obowiązuje ścisłe przestrzeganie zasad higieny osobistej.

Przy magazynowaniu paliw, a zwłaszcza benzyny, konieczne jest przestrzeganie bezpieczeństwa przeciwpożarowego ze względu na obfite nagromadzenie łatwo palnych i wybuchowych par produktów naftowych. Pomieszczenia, gdzie przechowywane są paliwa i smary muszą być wykonane z materiałów niepalnych, dobrze wentylowane, oświetlone światłem naturalnym, a instalacja elektryczna powinna być wykonana przeciwwybuchowym.

Przy magazynowaniu paliw i smarów należy przestrzegać następujących zasad:

  • produkty przechowywać tylko w specjalnie do tego celu przystosowanych pojemnikach i zbiornikach (nie przechowywać ich w butelkach po occie, wódce, winie, wodzie sodowej lub innych napojach),
  • unikać częstego lub długotrwałego wdychania par,
  • przestrzegać zakazu zasysania paliwa ustami,
  • nie przechowywać w pomieszczeniach z paliwami resztek drewna, zbędnych opakowań, papieru, szmat lub innych materiałów łatwo palnych (zużyte częściowo papiery i odpadki składać do metalowych pojemników, szczelnie zamykanych),
  • puste beczki po paliwie przechowywać w oddzielnym pomieszczeniu,
  • nie używać otwartego ognia i przestrzegać zakazu palenia tytoniu,
  • do otwierania beczek z etyliną używać kluczy z materiałów nieiskrzących,
  • zabezpieczyć pomieszczenie przed dostępem dzieci,
  • każde pomieszczenie z produktami naftowymi wyposażyć w środki gaśnicze i sprzęt przeciwpożarowy (gaśnice, pojemniki z piaskiem i łopatami, koc gaśniczy).

POWIĄZANE

"Kolejny staż bez szans na pracę, ale lepsze to niż siedzenie w domu", "Gdyby ni...

Stopa bezrobocia w Polsce już jest jednocyfrowa, a perspektywy na kolejne miesią...

Zainteresowanie szkoleniem zorganizowanym przez Departament Oceny Projektów Inwe...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę