aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Pan Grzegorz Jedamski nie zgadza się z resortem rolnictwa

10 kwietnia 2023
Pan Grzegorz Jedamski nie zgadza się z resortem rolnictwa

Nasz czytelnik, rolnik/emeryt czuje się pokrzywdzony. w związku z obecnym systemem naliczania. Pan Grzegorz Jedamski, bo o nim mowa, otrzymał odpowiedź z Ministerstwa Rolnictwa, które było równocześnie odpowiedzią na interpelację poselską w tej sprawie.

Stanowisko MRiRW jest dość szczegółowe i nie podziela poglądu Pana Grzegorza, podając jednocześnie szczegółową wykładnię i sposób naliczania emerytur rolniczych.

Z tą argumentacją Pan Grzegorz Jedamski się nie zgadza i przesyła e-mail, który poniżej prezentujemy, pozostawiając Państwa ocenie, kto w tym sporze ma rację.

"Do Parlamentarzystów, związków i organizacji rolniczych, rolników/emerytów


Szanowni rolnicy/emeryci KRUS, zapoznałem się dzisiaj z odpowiedzią Ministra Rolnictwa na interpretację Posła Tadeusza Tomaszewskiego z Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy  (skan interpelacji i odpowiedzi w zał. ),  która powoduje zdziwienie i napawa smutkiem wobec lekceważącego traktowania przez władze żywicieli naszego społeczeństwa.

Minister Rolnictwa z uporem godnym lepszej sprawy, nadal trwa przy błędnej interpretacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników w zakresie skutków wynikających z art. 26 ust. 1  powodując, że nadal będą wypłacane należne emerytury w obniżonej wysokości o około 4 %.

Dla Min. Rol. słowa w art. 26 ust. 1  "jest mniejsza od 20" nadal znaczą żę"jest większa od 20",  a   "od " znaczy "ponad". Min. Rol. nadal nie pojmuje, że "od" może być w lewo lub w prawo, w górę lub w dól, ponad lub poniżej  -  niniejszy art. zawiera stwierdzenie, że jeżeli jest mniejsza od 20, to znaczy że   od   20  w dół  a nie w górę.  Oczywiste sprzeczności i  paradoksy wynikające z dotychczasowej błędnej interpretacji przepisu art.26 ustawy są nadal przez Min. Rol. niezauważalne - najwyraźniej Rząd nadal chce oszczędzać kosztem portfeli emerytów, wszak przyznając błędną interpretację przepisu przez KRUS powinien dodatkowo wysupłać ponad miliard zł z budżetu na wypłatę należności z tytułu obniżonych emerytur za ostatnie 3 lata i dodatkowo w tym roku około 500 milionów na bieżące, zgodne z ustawą wypłaty.

Bezprawne, niezgodne z ustawą naliczanie emerytury uzupełniającej oraz uchwalenie 13 stycznia br. ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników z pogwałceniem art. 2 Konstytucji powoduje, że ponad 90 % rolników/emerytów otrzymuje głodowe emerytury, poniżej progu minimum socjalnego.

Gdyby obecny Rząd PIS-u respektował ustawę i Konstytucję, to byłaby uchwalona zmiana ustawy w zakresie dotyczącym emerytury podstawowej ( której wysokość powinna wynosić 100% a nie 90%), a KRUS naliczałby wysokość wskaźnika emerytury uzupełniającej zgodnie z ustawą, bez jej obniżania rolnikom, którzy opłacili ponad 20 lat składkowych. 

Gdyby Rządy Prawa i Sprawiedliwości respektowały nabyte prawa do świadczeń rolników/emerytów wynikające z ustawy i Konstytucji to wypłacane  emerytury byłyby  wyższe o ponad 200 zł netto  - niewątpliwie dla większości emerytów  kwota 200 zł jest istotna jeżeli utrzymuje się  z emerytury w wysokości 1560 zł.

Tabela wysokości świadczeń po marcowej waloryzacji z Min. Rol. w zał. do odpowiedzi na interpelację Posła Tadeusza Tomaszewskiego przedstawia wysokość świadczeń brutto, które po potrąceniu składki zdrowotnej są o 9% niższe. Smutno kiedy widzi się, że przeciętna emerytura rolnika (mężczyzny) po trzydziestu latach pracy i opłacania składki zdrowotnej (tj. wg danych KRUS przeciętna długość ubezpieczenia, opłacania składki przez rolnika przechodzącego na emeryturę w 2021 r.) wynosi zaledwie 1560 zł na rękę.  Rolnik przechodzący na emeryturę po 40 latach pracy i opłacania składki otrzyma 1626 zł na rękę, a po 50 latach 1756 zł na rękę  - czy można być obojętnym wobec takiego traktowania rolników/emerytów przez władzę? - kiedy minimum socjalne dla emeryta wyliczone przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych wynosi wg cen bieżących ponad 1600 zł.

Szanowni rolnicy/emeryci, proszę zwróćcie uwagę na fakt, że podczas procedowania w Sejmie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, Kluby Parlamentarne Lewicy i PSL wniosły poprawkę  -  wnosząc by emerytura podstawowa równała się najniższej emeryturze minimalnej (tj. 100% a nie 90% jak przyjęto w ustawie po odrzuceniu poprawki przez koalicję PIS-u) - w zał. skan Druk nr 2906-A.  Skutkiem odrzucenia niniejszej poprawki są emerytury niższe o kilkanaście %.  

Pełną odpowiedzialność za odrzucenie przedmiotowej poprawki ponosi Poseł, Min. Rol.  Robert Telus jako Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Sprawozdawca w Sejmie procedowanej ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Przed głosowaniem niniejszej ustawy Poseł Robert Telus posłużył się kłamstwem, twierdząc że ustawa w kształcie proponowanym przez Rząd jest lepsza od  proponowanej przez Lewicę i PSL poprawki - dla Posła Telusa 90% znaczy więcej niż 100% !!! Co taki Poseł jako Min. Rol. może dobrego zrobić dla naszego rolnictwa ? skoro potrafi w Sejmie perfidnie  kłamać przyczyniając się do uchwalenia dla rolników niekorzystnej, niekonstytucyjnej ustawy.

Wobec powyższego wyrażam nadzieję, że znajdą się Parlamentarzyści, którzy dostrzegą rzeczywistą niesprawiedliwość dotykającą emerytów KRUS i w związku z powyższym wniosą o pilną nowelizację ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników w zakresie emerytury podstawowej, która w ustawie z 1990 równała się emeryturze minimalnej w ZUS (100 %), a nie jej 90 %.   Przedmiotowa zmiana ustawy powinna zostać niezwłocznie uchwalona i wejść w życie od 1 lipca br. ,  wszak żyjemy w Państwie który szczyci się Konstytucją od ponad 200 lat, a prawa obywateli i zobowiązania władzy wynikające z obecnej Konstytucji należy respektować.

W załączeniu link do artykułów opublikowanych w ppr.pl, które omawiają kwestie bezpodstawnie obniżonych przez KRUS emerytur i niekonstytucyjnych nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.
 
 
Z poważaniem

Grzegorz Jedamski" 

oprac. redakcja ppr.pl


POWIĄZANE

Obecnie większość upraw kukurydzy w Polsce znajduje się w fazie kwitnienia. To d...

Lidl Polska to największy eksporter dóbr rolno-spożywczych w naszym kraju oraz s...

Wydaje się, że zasady BHP są znane wszystkim pracownikom, jednak liczba wypadków...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę