aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Krzysztof Jurgiel do Kullgrena- trzeba zająć się jak najszybciej polskimi propozycjami

7 lutego 2023
Krzysztof Jurgiel do Kullgrena- trzeba zająć się jak najszybciej polskimi propozycjami

Krzysztof Jurgiel przesłał do nas kolejny komunikat z ostaniego posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamaentu Europejskiego (AGRI) ,w którym przedstawia swoją polemikę i uwagi dla działań  Petera Kullgrena, ministra ds. obszarów wiejskich Szwecji, oraz komisarza Janusza Wojciechowskiego, w którm zwraca uwagę na to, aby zarówno szwedzka prezydencja, jak i Komisja Rolnictwa UE jak najszybciej wdrażała postulaty Henryka Kowalczyka- wicepremiera i polskiego ministra rolnictwa, które dotyczą stabilizacji na rynku zbóż.

W komunikacie czytamy m.innymi:

Wymiana poglądów z Peterem Kullgrenem, ministrem ds. obszarów wiejskich Szwecji, na temat priorytetów prezydencji szwedzkiej w Radzie Unii Europejskiej w dziedzinie rolnictwa

1 stycznia 2023 r. Szwecja przejęła od Czech stery przewodnictwa w Radzie UE na pierwsze półrocze 2023 r. 34-stronicowy dokument szczegółowo określa priorytety nowej prezydencji. Szwedzkie priorytety dla rolnictwa obejmują:
• Monitorowanie sytuacji rynkowej, zwłaszcza w świetle inwazji Rosji na Ukrainę i tendencji w zakresie cen środków produkcji rolnej, oraz utrzymanie gotowości do radzenia sobie z wszelkimi kryzysami lub innymi zakłóceniami na rynku. Planuje się, że sytuacja rynkowa będzie priorytetem, biorąc pod uwagę destruktywne skutki rosyjskiej agresji na Ukrainę, globalne bezpieczeństwo żywnościowe i nasze rynki.
• Śledzenie wszelkich propozycji i inicjatyw mających na celu wzmocnienie europejskiej produkcji żywności. Ponadto prezydencja zajmie się kwestiami rolnictwa związanymi z handlem i nada priorytet pracom nad rolą i potencjałem biogospodarki.
• Postępy w negocjacjach w Radzie odnośnie wniosku w sprawie sieci danych dotyczących zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolnych.
• Nadanie priorytetu negocjacjom w sprawie przeglądu rozporządzenia w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności oraz etykietowania żywności.
• Postęp w negocjacjach rozporządzenia w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin.
• Zainicjowanie dyskusji zarówno na temat wniosku w sprawie przeglądu prawodawstwa dotyczącego nasion oraz materiału siewnego roślin i lasu, jak i nad przyszłym wnioskiem Komisji w sprawie przeglądu prawodawstwa dotyczącego roślin produkowanych za pomocą niektórych nowych technik genomowych.
• Inicjowanie dyskusji w Radzie na temat wniosku ustawodawczego w sprawie monitorowania lasów i planów strategicznych.
Szwecja będzie kontynuować prace zakończone przez prezydencję francuską i czeską nad przeglądem ram regulujących oznaczenia geograficzne (OG) i kierować debatą nad wnioskiem w sprawie etykietowania ekologicznej karmy dla zwierząt domowych. Szwedzka prezydencja będzie dążyć do zakotwiczenia skoordynowanego podejścia do europejskiej konkurencyjności na pierwszym miejscu w programie politycznym.

Poseł Krzysztof Jurgiel zgłosił następujące postulaty:

Panie Przewodniczący, ważny priorytet prezydenci szwedzkiej to monitorowanie sytuacji rynkowej, zwłaszcza w świetle inwazji Rosji na Ukrainę i tendencji w zakresie cen środków produkcji rolnej, oraz utrzymanie gotowości do radzenia sobie z wszelkimi kryzysami lub innymi zakłóceniami na rynku.

W Polsce rolnicy są skupieni na obecnej sytuacji związanej z niekontrolowanym importem ziarna zbóż z terytorium Ukrainy na terytorium naszego kraju. Trwa on w najlepsze odkąd zostały zniesione cła na przywóz zbóż z Ukrainy, co miało miejsce w maju ubiegłego roku. Już wtedy polscy rolnicy alarmowali, że to doprowadzi do spadku cen zbóż, w tym kukurydzy, w Polsce i bardzo poważnie zagrozi opłacalności produkcji rolnej.

Na wczorajszym posiedzeniu [30.01.2023] Rady ds. rolnictwa AGRIFISH polski minister Henryk Kowalczyk zaproponował regionalne wykorzystana unijnej rezerwy kryzysowej, pokrycie kosztów przewozu zbóż od granicy do portu oraz kaucję gwarancyjna dla importowanego zboża.

Te działania mogłyby ustabilizować sytuację na rynku zbóż.

Zwracam się z prośbą do pana ministra, by tym problemem zająć się jak najszybciej.

 - Wymiana poglądów z komisarzem ds. rolnictwa Januszem Wojciechowskim na temat krajowych planów strategicznych Wspólnej Polityki Rolnej

Do 13 grudnia 2022 roku Komisja Europejska zatwierdziła wszystkie z 28 planów strategicznych, wyznaczając początek nowej wspólnej polityki rolnej na 1 stycznia 2023 r. Na wsparcie europejskich rolników przeznaczone zostaną unijne fundusze w wysokości 264 mld euro. Dzięki współfinansowaniu i uzupełniającemu finansowaniu krajowemu całkowity budżet WPR na lata 2023–2027 wyniesie 307 mld euro.
Prawie 20 miliardów euro podstawowego wsparcia dochodu będzie przyznawane co roku kwalifikującym się rolnikom. Oczekuje się, że GAEC obejmie blisko 90% gruntów rolnych w UE. 15% unijnych gospodarstw otrzyma wsparcie w opłacaniu składek ubezpieczeniowych, uczestnictwie w funduszach wspólnego inwestowania lub innych narzędziach zarządzania ryzykiem.

Jeśli chodzi o zazielenianie, w planach strategicznych WPR blisko 98 mld EUR, co odpowiada 32% całkowitego finansowania WPR (ze środków UE i współfinansowania), zostanie przeznaczone na przynoszenie korzyści dla klimatu, wody, gleby, powietrza, różnorodności biologicznej i dobrostanu zwierząt oraz zachęcanie do praktyk wykraczających poza obowiązkowe uwarunkowania. 24% płatności bezpośrednich jest przeznaczonych na ekoschematy, a 48% wydatków na rozwój obszarów wiejskich.
Wsparcie w ramach WPR na produkcję ekologiczną w 2027 r. prawie się podwoi w porównaniu z obszarem sfinansowanym w 2018 r.
W świetle trwającego gwałtownego wzrostu cen towarów i energii po rosyjskiej agresji na Ukrainę Komisja zwróciła się do państw członkowskich o rozważenie przeglądu ich planów strategicznych WPR w celu wzmocnienia odporności sektora, zwiększenia produkcji energii odnawialnej i zmniejszenia zależności od syntetycznych nawozów. Aby zachować adekwatność do celu w świetle szybko zmieniających się wyzwań, plany strategiczne WPR będą ściśle monitorowane i w razie potrzeby zmieniane w okresie wdrażania.

Komisarz Janusz Wojciechowski przedstawił niepokojące statystyki dotyczące skali znikania gospodarstw rolnych. W latach 2010-2020 3 miliony rolników zakończyło działalność rolniczą. Ponadto średni wiek rolników wynosi 57 lat, a jedynie 10% rolników ma mniej niż 44 lata. W związku z tym komisarz wyjaśnił, że 8,5 mld euro w nowej WPR przeznaczonych zostanie na młodych rolników i wymianę pokoleniową.
32% wsparcia w ramach WPR (prawie 100 mld euro) w obu filarach przeznaczone zostanie na korzyści klimatyczne (bioróżnorodność, środowisko, itd.). Ponad 25% z rolników podejmie praktyki redukujące stosowanie pestycydów. Jeśli chodzi o rolnictwo ekologiczne, obserwujemy niemal podwojenie obszaru objętego wsparciem, czyli prawie do 10%.

Dobrostan zwierząt wspierany jest w niemal wszystkich planach strategicznych. Na ten cel zostanie przeznczonych 7 mld euro z obu filarów (np. na działania związane z powiększaniem powierzchni, na której trzymane są zwierzęta hodowlane).

Poseł Krzysztof Jurgiel zgłosił następujące postulaty:

Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu,

chcę się odnieść do wdrażania planów strategicznych. W Polsce Komitet Monitorujący Planu Strategicznego przygotował 7 zmian do KPS. Jedna ważna zmiana to jest wprowadzenie derogacji od stosowania w roku 2023 norm GAEC 7 i GAEC 8.

Po pierwsze, chciałem zapytać, w jakim terminie to zostało przekazane do Komisji i w jakim terminie polski rząd może się spodziewać odpowiedzi, tj. czy Komisja zdąży odpowiedzieć jeszcze przed 15 marca, kiedy to rolnicy będą mogli składać wnioski.

Po drugie, czy Komisja prowadzi jakieś prace dotyczące uproszczenia procedur (tak jak kiedyś wprowadzaliśmy Omnibus), jako że wprowadzanie planu strategicznego jest obwarowane wieloma instrukcjami, przepisami. Czy to jest potrzebne dla rolników i czy są oni do tego przygotowani?

Komisarz Wojciechowski odpowiedział, że procedura akceptacji zmian w Planach Strategicznych zajmuje około dwóch miesięcy, przy czym preferencję mają te zmiany, które wynikają z komunikatu nawozowego KE. Taka zmiana została zaproponowana m.in. przez Polskę.


POWIĄZANE

Komisarz Rolnictwa UE Janusz Wojciechowski przekazał, że na najbliższym i ostatn...

Do końca lipca br. rzemieślniczy Browar PINTA planuje uruchomić nową linię do pu...

Skuteczne ograniczenie ilości odpadów i zwiększenie recyklingu wymaga wcześniejs...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę