Ptak_Waw_CTR_2024
Zielony Ład_podpisy

Wzywamy UE do znacznego zwiększenia budżetu na B+R

5 lipca 2024
Wzywamy UE do znacznego zwiększenia budżetu na B+R

Przy kształtowaniu kolejnego europejskiego programu ramowego w zakresie badań i innowacji (10. PR) my, niżej podpisanych 110 europejskich stowarzyszeń reprezentujących kluczowych europejskich interesariuszy w zakresie B+R, niniejszym wzywamy UE Instytucje do znacznego zwiększenia obecnego budżetu w świetle 10. PR i uczynienia ogólnoeuropejskich wspólnych badań kamieniem węgielnym 10. PR, odpowiadając poprzez doskonałość na potrzeby przemysłu.

Choć światowy wyścig technologiczny przyspiesza, UE pozostaje znacznie w tyle pod względem inwestycji w badania naukowe i innowacje w porównaniu ze swoimi światowymi konkurentami. Dotyczy to w szczególności inwestycji prywatnych. Ten niedobór utrudnia UE pełne wykorzystanie jej potencjału naukowego i technologicznego. Ze względu na swoją długoterminową konkurencyjność UE musi zrobić więcej, aby przyciągnąć i utrzymać prywatne inwestycje w badania naukowe i innowacje w Europie. W tym względzie ważną rolę odgrywa Program Ramowy UE.

Publiczne inwestycje w badania naukowe i innowacje możliwe dzięki programowi ramowemu UE mają kluczowe znaczenie dla łagodzenia niedoskonałości rynku i stymulowania prywatnych inwestycji w badania naukowe i innowacje poprzez obniżanie ryzyka, jakie takie inwestycje stanowią dla przemysłu. Łącząc zasoby i wiedzę fachową w ramach programu ramowego UE, państwa członkowskie i kraje EOG, przemysł, RTO i środowisko akademickie mają na celu wspólne stawienie czoła złożonym wyzwaniom, przyspieszając tempo dojrzewania technologii i innowacji oraz wspierając pozycję UE w dzisiejszym wyścigu technologicznym, który jest obecnie pod przymusem.

Wpływ takich zbiorowych i skoordynowanych inwestycji UE w badania naukowe i innowacje wykazano niedawno w ocenie ex post programu „Horyzont 2020”, z której wynika, że najwyższy stopień dźwigni finansowej na każde zainwestowane euro osiągnięto w partnerstwach europejskich. W przypadku partnerstw zinstytucjonalizowanych wkład partnerów prywatnych w postaci zasobów (pieniężnych lub rzeczowych) ponad dwukrotnie, a nawet potroił wielkość inwestycji UE. Wzywamy instytucje UE do znacznego zwiększenia obecnego budżetu na badania i innowacje w świetle 10. PR.

Takie zbiorowe inwestycje UE w badania naukowe i innowacje należy wzmocnić w następnym budżecie UE (WRF). Równolegle należy zapewnić krajowe inwestycje w badania naukowe i innowacje, które osiągnęły co najmniej cel wynoszący 3% PKB, mając na celu lewarowanie prywatnych inwestycji w badania naukowe i innowacje. Zaangażowanie się w wiodącą pozycję technologiczną UE powinno zapewnić dokonanie właściwych i terminowych inwestycji.

Aby jeszcze bardziej wspierać konkurencyjność UE, 10. PR musi skupiać się na doskonałej współpracy transgranicznej w zakresie badań naukowych i innowacji, przy dużym udziale przemysłu. W tym celu należy w większym stopniu skoncentrować się na konkurencyjności w filarze II i podobnie powinno ono stanowić kluczową siłę napędową działań w ramach filaru I i filaru III. Filar II to obecnie jedyna część programu PR rzeczywiście oparta na współpracy, rozbijająca silosy w celu promowania przepływu wiedzy pomiędzy sektorami prywatnym i publicznym oraz w ich obrębie, a także pomiędzy badaniami podstawowymi i stosowanymi.

Znacząca część całkowitego budżetu 10PR powinna zostać przeznaczona nie tylko na filar II, ze szczególnym naciskiem na europejską konkurencyjność przemysłową, ale działania w ramach filaru II muszą również opierać się na strategicznych priorytetach UE i jasno określonych potrzebach przemysłowych.

Filar II ma kluczowe znaczenie dla:

- Budowanie długoterminowych, opartych na zaufaniu partnerstw publiczno-prywatnych (PPP) wśród szerokiej gamy europejskich podmiotów zajmujących się B+R, co jest niezbędnym elementem wzmacniania europejskich ekosystemów B+R. Zapewnia to absorpcję przez przemysł nowatorskich technologii i rozwój w kierunku nowych rozwiązań, produktów i usług, poprawiając dobrostan i jakość życia ludzi oraz zwiększając długoterminową konkurencyjność Europy. Obecny filar II programu ramowego, obejmujący kluczowe partnerstwa przemysłowe UE, zwłaszcza partnerstwa współprogramowane i zinstytucjonalizowane, wspiera tę ambicję. Dlatego też filar II wraz z partnerstwami przemysłowymi będzie musiał zostać dodatkowo wzmocniony odpowiednim budżetem.

- Zmniejsz ryzyko i niepewność oraz pobudź inwestycje prywatne w Europie poprzez wykazanie wsparcia UE dla sektorów intensywnie korzystających z technologii, przy jednoczesnym zachowaniu neutralności technologicznej i zapewnieniu równych warunków działania na rynku wewnętrznym. Zapewniłoby to odpowiednią zachętę dla przemysłu do inwestowania w badania naukowe i innowacje w Europie, a nie w krajach trzecich, oraz do wspierania realizacji transformacji ekologicznej i cyfrowej w UE.

My, niżej podpisane stowarzyszenia, jesteśmy gotowi do dalszej dyskusji na temat projektu 10. PR z instytucjami UE. Jesteśmy całkowicie przekonani, że Europa ma znacznie większy potencjał w globalnym wyścigu innowacji niż obecnie. Aby pozostać wzorem dobrobytu gospodarczego i społecznego, Europa musi mocno inwestować w ogólnoeuropejską współpracę w zakresie badań i innowacji, wspierając współpracę, stymulując dojrzewanie technologii i innowacje oraz wykorzystując wiedzę specjalistyczną podmiotów publicznych i prywatnych w dziedzinie B+R, aby wzmocnić swoją konkurencyjność i utwierdzić się w pozycji lidera w kluczowych obszarach dziedzinach technologii, a także utorować drogę dostatniej i zrównoważonej przyszłości.


oprac, e-mk,ppr.pl


POWIĄZANE

EIT Food, Foodvalley i Food Innovation Hub Europe uruchamiają swoją pierwszą ini...

Jeszcze nieco ponad tydzień można składać oświadczenia dotyczące tego, gdzie będ...

Sklepy robią coraz więcej promocji. Wszystko dzięki odmrożonemu VAT-owi.   Anali...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę