aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

ARiMR poręczy tani kredyt dla studentów z terenów wiejskich

2 listopada 2015
Studenci i doktoranci z terenów wiejskich mogą starać się o nisko oprocentowany i długoterminowy kredyt w bankach współpracujących z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jego spłatę poręczy Agencja. Wniosek należy złożyć do 15 listopada.

W tym roku o takie kredyty będzie można się starać w Banku Polskiej Spółdzielczości SA oraz SGB - Bank SA (Spółdzielcza Grupa Bankowa).

 
O przyznanie kredytu studenckiego mogą ubiegać się wszyscy studenci oraz doktoranci pochodzący z terenów wiejskich, bez względu na typ uczelni (państwowa, niepaństwowa) i system studiów, pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25. roku życia.

 
Pomoc w formie kredytów przeznaczona jest dla studentów i doktorantów znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji materialnej. Pierwszeństwo w dostępie do nich będą miały osoby o dochodach nieprzekraczających miesięcznie 1000 zł na członka rodziny.

 
Maksymalny poziom dochodów w rodzinie uprawniający do skorzystania z kredytów studenckich zostanie ogłoszony w grudniu 2015 r., po zebraniu danych z banków kredytujących o liczbie złożonych wniosków kredytowych oraz o dochodach studentów ubiegających się o kredyty. W roku akademickim 2014/2015 wynosił on 2,5 tys. zł miesięcznie na osobę.

 
ARiMR może udzielić poręczenia spłaty całego kredytu - i tak dzieje się w przypadku najuboższych studentów czy doktorantów - lub 80 proc. wartości kredytu. Ubiegając się o poręczenie Agencji student powinien w wybranym przez siebie Banku złożyć wniosek o udzielenie poręczenia, dokumenty pozwalające ustalić dochód na osobę w rodzinie studenta, zaświadczenie z urzędu gminy o zamieszkaniu na obszarach wiejskich. By uzyskać poręczenie z ARiMR student musi złożyć zabezpieczenie w formie weksla in blanco.

 
Kredyt studencki udzielany jest na okres studiów, ale nie dłuższy niż 6 lat. W przypadku doktorantów kredyt może być przedłużony maksymalnie o 4 lata. Pieniądze wypłacane są w ratach miesięcznych przez 10 miesięcy roku akademickiego. Aktualnie wysokość raty kredytu wynosi 600 zł (rata podstawowa) lub 800 zł (rata podwyższona).

 
Decyzję o przyznaniu kredytu podejmuje bank, natomiast wypłata rat kredytu następuje po podpisaniu umowy kredytu, która powinna być zawarta do dnia 31 marca w danym roku akademickim. Pierwsze raty kredytu wypłacane są z wyrównaniem za okres od 1 października.

 
Preferencyjność zasad kredytu polega też na tym, że w czasie studiów i w okresie 2 lat po ich ukończeniu kredytobiorca nie spłaca odsetek od kredytu, ponieważ odsetki te pokrywa BGK ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich. Spłatę odsetek kredytobiorca rozpoczyna wraz ze spłatą kredytu, które naliczane są w wysokości połowy stopy redyskontowej weksli (obecnie wynosi ona 1,75 proc.) ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski.

 
Dotychczas z pomocy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa skorzystało około 5,5 tys. studentów, którym Agencja udzieliła poręczeń w łącznej wysokości 77,3 mln zł.

 
System kredytów studenckich został wprowadzony w 1998 roku, jego celem jest ułatwianie dostępu do szkolnictwa wyższego, dla młodzieży wiejskiej z mniej zamożnych rodzin.

POWIĄZANE

fot. Marek Borawski/KPRP Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczy...

Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa...

W jaki sposób witamina D chroni przed najpowszechniejszymi chorobami i jednocześ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę