Adama_Spyrale_1-31.05.21

Analiza rynku jaj w Unii Europejskiej

14 marca 2017
Analiza rynku jaj w Unii Europejskiej

Unia Europejska jest, po Chinach, jednym z czołowych globalnych producentów jaj kurzych. W 2016 r. produkcja jaj spożywczych w UE wzrosła o 1,2% do 6 754 tys. ton (108 mld sztuk). Według najnowszych przewidywań eksperckich Komisji Europejskiej, w 2017 r. unijni producenci jaj zwiększą produkcję o 0,6% do 108,7 mld sztuk.

 

Od 2013 r. obserwowany jest w Europie systematyczny wzrost produkcji jaj, po jej spadku w latach 2011-2012, związanym z trudną sytuacją rynkową właścicieli ferm drobiu , w związku z procesem dostosowywania się do nowych wymagań dobrostanu utrzymywania kur nieśnych w klatkach wzbogaconych.

 

Tabela 1. Europejscy liderzy produkcji jaj konsumpcyjnych (tys. ton)

(wstępne dane za 2016 r.; prognoza na 2017 r. )

 

Kraj członkowski UE

Produkcja 2016 r.

 

%zmiana 2016/2015

Prognoza produkcji 2017 r.

% zmiana 2017/2016

Francja

872,0

-2,7

880,0

+0,9

Włochy

805,0

+0,6

815,0

+1,2

Niemcy

800,0

+1,0

795,0

-0,6

Hiszpania

773,0

+3,1

750,0

-3,0

Wlk. Brytania

671,4

+3,5

691,5

+3,0

Holandia

638,0

-0,5

640,0

+0,3

Polska

516,0

+1,3

535,0

+3,7

 

Produkcja jaj w Europie nadal w ponad 50% opiera się na klatkowym systemie chowu kur nieśnych. Odnosząc się do pogłowia kur niosek w UE ogółem (382,9 mln), w systemie klatkowym utrzymywano 214,5 mln kur (56%), a pozostałe 44% kur w systemach alternatywnych: wolnowybiegowym (51,9 mln kur – 14%), ściółkowym (100,1 mln – 26%), produkcja ekologiczna (16,2 mln – 4%).

Każdy z krajów członkowskich posiada odmienne preferencje w zakresie systemu chowu, w zależności od oczekiwań rynku. Chów wolnowybiegowy dominuje w Wielkiej Brytanii, blisko połowa kur utrzymywana jest w tym systemie (system klatkowy – 42%). W Niemczech, we Francji i w Holandii jego udział w systemach produkcji jaj stanowi odpowiednio: 18%, 18%, 15%. Holenderscy i niemieccy producenci jaj konsumpcyjnych prowadzą głównie produkcję w systemie ściółkowym (60% udział).

U pozostałych czołowych producentów jaj w Europie dominuje system klatkowy: Hiszpania (około 90%), Włochy (około 70%). W Polsce, wg danych GIW z 2016 r., udział tego systemu oscylował wokół 88%.

 

Jaja wylęgowe

90% unijnej produkcji jaj stanowią jaj spożywcze, pozostałe 10% to jaja wylęgowe. W 2016 r. w UE wyprodukowano o około 2% mniej jaj wylęgowych w skali roku, osiągając poziom 742 tys. ton (11,9 mld sztuk). W bieżącym roku należy się spodziewać niewielkiego wzrostu tej produkcji (+1,4% r/r).

 

Sektor reprodukcji w Polsce charakteryzuje się jednym z najwyższych poziomów produkcji jaj w Europie. Dane KE za 2016 r. potwierdzają, że Polska jest trzecim, po Wielkiej Brytanii i Francji, czołowym unijnym producentem i taką pozycję utrzyma w 2017 r.

 

Tabela 2. Produkcja jaj wylęgowych w krajach o najwyższym potencjale produkcyjnym (tys. ton) – lata 2016-2017

 

Kraj członkowski UE

Produkcja 2016 r.

 

%zmiana 2016/2015

Prognoza produkcji 2017 r.

% zmiana 2017/2016

Wlk. Brytania

106

+3,5

109

+3,0

Francja

81

-1,3

80

-1,2

Polska

74

-

78

+4,7

Holandia

77

-

75

-2,6

Niemcy

76

-2,1

75

-1,3

Hiszpania

55

-3,5

57

+3,6

 

 

Unijny handel zagraniczny w 2016 r.

Wyniki dla handlu zagranicznego unijnego sektora jaj za 2016 r., potwierdzają 12% spadek wywozu jaj i produktów jajecznych do krajów trzecich. Wolumen rocznego eksportu zarejestrowano na poziomie 246 903 ton, o łącznej wartości 283 399 tys. EUR. Spadek dynamiki sprzedaży zagranicznej przez unijnych eksporterów zauważalny był już od połowy ubiegłego roku. W największym stopniu uległ osłabieniu eksport jaj w skorupkach – o blisko 20% r/r, natomiast roczna wielkość wywozu produktów przetwórstwa jaj była niższa o około 6%. W strukturze towarowej unijnego wywozu przetwory jajeczne miały 58% udział, a pozostałą część produktów stanowiły jaja w skorupkach (42%).

 

Warto przypomnieć, że lata 2013-2015 charakteryzowały się rocznym wzrostem dynamiki eksportu, odpowiednio o 18%, 6% i 22%.

 

Z pewnością na ujemny roczny wynik eksportu oddziaływał spadek, o prawie 40%, sprzedaży produktów przetwórstwa jaj do Japonii – 95% asortymentu stanowiły albuminy jaj. Szwajcaria zaimportowała z UE łącznie 40 370 ton jaj w skorupkach i przetworów jajecznych (70% stanowiły jaja w skorupkach). Wspomniane państwa są nadal największymi rynkami zbytu dla europejskich eksporterów, z odpowiednio 19% i 16% udziałem w eksporcie ogółem.

 

Pozostałe wysyłki jaj i przetworów unijni eksporterzy realizowali w największym stopniu na rynki państw azjatyckich oraz z regionu Bliskiego Wschodu. Jeszcze w 2012 r. handel z Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i Izraelem stanowił zaledwie 1% unijnego eksportu do krajów trzecich. W ubiegłym roku, wspomniane kraje były jednymi z najbardziej liczących się kierunków geograficznych dla europejskich eksporterów.

 

Tabela 3.

Najważniejsze kierunki geograficzne unijnego wywozu jaj w skorupkach i produktów przetwórstwa jaj w 2016 r.

(Wolumen wywozu w tonach wraz z procentową roczną zmianą)

Kraj przeznaczenia

Wolumen wywozu

Zmiana 2016/2015

Japonia

46 087

-37,3 %

Szwajcaria

40 370

-2%

USA

18 924

-62%

Zjednoczone Emiraty Arabskie

17 428

+35%

Izrael

12 531

+7%

Hongkong

6 741

+62%

Tajwan

6 569

+61%

Tajlandia

5 729

+11%

Rosja

5 447

+41%

Sierra Leone

5 166

+54%

Korea Południowa

5 162

+49%

Pozostałe

76 749

-

 

Na 20% spadek wywozu jaj w skorupkach w ujęciu rocznym, z pewnością częściowo wpłynął niższy wywóz jaj w skorupkach do Angoli , który zmniejszył się o 90% w skali roku. Zauważalne jest jednak zwiększone zainteresowanie importem tego asortymentu przez kontrahentów z regionu Bliskiego Wschodu: Zjednoczonych Emiratów Arabskich (+37%), Iraku (+72%), Izraela (+18%), Omanu (kilkukrotny wzrost). W ponad 90% przedmiotem wywozu do tych państw są jaja w skorupkach, a pozostałą część stanowią przetwory jajeczne. Dla przykładu, w 2016 r. zwiększył się o około 20% wywóz żółtek i albumin jaj do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

W ubiegłym roku, istotne znaczenie dla eksporterów z UE mieli odbiorcy suszonych albumin jaj w Rosji, na Ukrainie i w Turcji. Sprzedaż albumin do tych krajów wzrosła r/r odpowiednio o 39%, 44% i 97%.

 

Polska zajęła siódmą pozycję w grupie największych unijnych eksporterów, o łącznym wolumenie wywozu 8 177 ton, z czego 3 857 ton stanowiły jaja w skorupkach. Odmienne tendencje zauważalne były w handlu z krajami trzecimi dla poszczególnych grup produktów. Zmalała o 12% sprzedaż jaj w skorupkach, natomiast wzrósł o jedną trzecią wywóz produktów przetwórstwa jaj, w szczególności suszonych albumin (+137%).

Przed Polską, najwyższym eksportem charakteryzowały się kraje: Holandia, Włochy, Francja, Hiszpania, Belgia, Niemcy.

Ukraina największym dostawcą jaj i przetworów do UE

W 2016 r. unijny import jaj i przetworów jajecznych uległ zmniejszeniu o blisko 15% do poziomu 16 467 ton. W strukturze towarowej przywozu dominowały produkty przetwórstwa jaj (90%), pozostałą część stanowiły jaja w skorupkach. Na ujemny roczny wynik w imporcie, oddziaływał 62% spadek przywozu albumin oraz o 29% niższy import żółtek jaj. Przywóz jaj w skorupkach zmalał o jedną trzecią.

 

Ukraina była w 2016 r. największym dostawcą jaj i przetworów jajecznych na europejski rynek. Korzystała z bezcłowych kontyngentów, ustanowionych zgodnie z dwustronną umową o wolnym handlu z UE. Ukraińskie przedsiębiorstwa zrealizowały dostawy do UE o łącznej wielkości 8 043 ton (+119,5%) – wolumen ten stanowi prawie 50% rocznej wielkości unijnego importu ogółem.

Warto zauważyć, że w 2015 r. poziom wywozu do UE z Ukrainy również był wysoki, jednak jego poziom nie stanowił nawet jednej czwartej przywozu, a liderem w dostawach przetworów jajecznych do UE były Indie.

W ubiegłym roku zwiększyły się o 22% dostawy ze Stanów Zjednoczonych, głównie suszonych przetworów z całych jaj, do poziomu 3 358 ton. Aktualnie jest to drugi największy eksporter przetworów jajecznych do Europy.

Z Indii i Argentyny przywóz zmalał odpowiednio o 87% i 42%.

 

Przypominamy, że w 2015 r. import do UE wyniósł 18 869 ton i był wyższy o 38% niż w 2014 r. W 2015 r. Indie były największych dostawcą do UE, z 30,5% udziałem w przywozie ogółem.

 

 

 

Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz


POWIĄZANE

Od 21 czerwca 2021 r. można ubiegać się o wsparcie finansowe na "Modernizację go...

17 czerwca minął podstawowy termin na składanie wniosków o przyznanie płatności ...

15. czerwca USA i Unia Europejska wyraziły zgodę co do zawieszenia na pięć lat w...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę