aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Zmiany dotyczące administrowania kontyngentami taryfowymi w 2003 r

10 stycznia 2003

Podstawowe zmiany dotyczą sposobu rozdysponowywania kontyngentów, składania wniosków oraz wnoszenie kaucji.

Sposób rozdysponowywania kontyngentów.

Najczęściej stosowanym sposobem podziału kontyngentów będzie podział proporcjonalny do ilości wnioskowanych. Zrezygnowano natomiast z dotychczasowego podziału w proporcji do ilości osób składających wnioski.

Składanie wniosków

Przedsiębiorcy, którzy będą się ubiegać o pozwolenie na przywóz towarów  w ramach kontyngentów taryfowych powinni zwrócić szczególną uwagę na to, iż będą rozpatrywane wyłącznie wnioski, które wpłyną do Agencji Rynku Rolnego do dnia określonego w rozporządzeniu. Nie będzie brana pod uwagę data wysłania wniosku (data stempla pocztowego), tylko fakt, że wniosek dotarł do ARR w czasie oznaczonym w rozporządzeniu.

Wnoszenie kaucji

Należy pamiętać, że udzielenie pozwolenia na przywóz towarów rolno-spożywczych w ramach wszystkich ustanowionych kontyngentów taryfowych, uzależnione będzie od wniesienia kaucji w określonej wysokości. Wyjątek będą stanowiły towary administrowane na granicy. Kaucja musi być wniesiona nie później niż w dniu złożenia wniosku, a dokument potwierdzający wniesienie kaucji musi być załączony do wniosku. Kaucja jest ustanawiana w euro, ale może być wniesiona jedynie w walucie krajowej czyli PLN.

Szczegółowe informacje o sposobie podziału poszczególnych kontyngentów, terminach składania wniosków, wysokości kaucji oraz wykaz kontyngentów taryfowych na 2003 rok zostały przedstawione w rozporządzeniach Ministra Gospodarki zamieszczonych w dziennikach ustaw z 2002 r. nr 226 i nr 227.

Rozporządzenia dostępne są na stronie www.mg.gov.pl


POWIĄZANE

Rada Europy formalnie przyjęła  pierwsze tego rodzaju rozporządzenie w sprawie o...

Trzy belgijskie organizacje rolnicze – Boerenbond, ABS i FWA – osiągnęły porozum...

Rada Europy przyjęła  zmianę rozporządzenia w sprawie Wspólnego Przedsięwzięcia ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę