aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Notowania cen zbóż

10 września 2001

Okres 27.08. - 01.09.2001

Skup zbóż w "PZZ" i byłych "PZZ"

W analizowanym okresie przedsiębiorstwa "PZZ" zgromadziły łącznie w ramach skupu i zakupu 73,9 tys. ton ziarna zbóż, w tym 61,5 tys. ton pszenicy. Skup bezpośrednio od rolników wyniósł 64,9 tys. ton ziarna, z czego 53,7 tys. ton stanowiła pszenica. Najwyższy skup odnotowano w przedsiębiorstwach na terenie województw: zachodnio-pomorskiego - 16,3 tys. ton, warmińsko-mazurskiego - 15,0 tys. ton.
Badane jednostki dokonały zakupów z importu, od ARR i od innych podmiotów gospodarczych w wysokości 9,0 tys. ton ziarna zbóż ogółem, w tym pszenicy - 7,8 tys. ton. Od początku kampanii "PZZ" skupiły bezpośrednio od rolników 563,4 tys. ton zbóż ogółem, w tym 472,9 tys. ton pszenicy. Zakupy (z importu, od ARR i innych podmiotów gospodarczych) od początku kampanii wyniosły 40,9 tys. ton zbóż ogółem, z czego 34,9 tys. ton stanowiła pszenica. Stany magazynowe zbóż przedstawiały się następująco: zboża ogółem - 562,1 tys. ton,
w tym pszenica - 452,8 tys. ton.

Ceny skupu zbóż w "PZZ" i byłych "PZZ" (zł/q)

Lp.

Data

Pszenica

Żyto

min.

max

średnio

min.

max

średnio

1.

01.09.01 35,2 55,1 47,9 30,0 45,0 35,1

2.

25.08.01 33,6 56,0 48,1 28,0 46,0 35,6

3.

02.09.00 44,0 60,5 51,3 28,3 40,0 34,6

4.

1-2 (zł/q)

+1,6 -0,9 -0,2 +2,0 -1,0 -0,5

5.

1:2 (%)

+4,8 -1,6 -0,4 +7,1 -2,2 -1,4

6.

1-3 (zł/q)

-8,8 -5,4 -3,4 +1,7 +5,0 +0,5

7.

1:3 (%)

-20,0 -8,9 -6,6 +6,0 +12,5 +1,4

Ceny zbóż na targowiskach (zł/q)

Lp.

Data

Pszenica

Żyto

Jęczmień

min.

max

średnio

min.

max

średnio

min.

max

średnio

1.

01.09.01 38,0 65,0 52,8 28,0 50,0 39,3 34,0 60,0 47,6

2.

25.08.01 40,0 65,0 52,4 25,0 50,0 38,2 34,0 58,0 47,8

3.

02.09.00 43,0 70,0 58,8 34,0 52,0 42,8 40,0 65,0 52,2

4.

1-2 (zł/q)

-2,0 0,0 +0,4 +3,0 0,0 +1,1 0,0 +2,0 -0,2

5.

1:2 (%)

-5,0 0,0 +0,8 +12,0 0,0 +2,9 0,0 +2,0 -0,2

6.

1-3 (zł/q)

-5,0 -5,0 -6,0 -6,0 -2,0 -3,5 -6,0 -5,0 -4,6

7.

1:3 (%)

-11,6 -7,1 -10,2 -17,7 -3,9 -8,2 -15,0 -7,7 -8,8

Aktualna sytuacja na rynku zbóż

Minął najgorętszy okres żniwny. Skup zbóż w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego zmalał o 68,4% a w odniesieniu do analogicznego okresu ub. roku o 28,4%.
W skupie wolnorynkowym stosowane ceny umowne uzgodnione były każdorazowo z dostawcą i były zbliżone do stosowanych w systemie dopłat bezpośrednich ARR. Przeciętna cena skupu pszenicy konsumpcyjnej, wypłacana dostawcom w PZZ i byłych PZZ, wynosiła 47,9 zł/q (spadek o 0,4% w stosunku do poprzedniego okresu), żyta - 35,1 zł/q (spadek o 1,4%). W porównaniu do analogicznego okresu ub. roku cena pszenicy zmalała o 6,6%, żyta natomiast wzrosła o 1,4%. W omawianym okresie służby IS i PAR przeprowadziły w 143 jednostkach badanie przebiegu skupu interwencyjnego z dopłatą. Badane jednostki od początku kampanii do 1 września br. skupiły łącznie 736,8 tys. ton, z czego 590,5 tys. ton pszenicy i 146,3 tys. ton żyta. Ceny płacone w tym systemie, po uwzględnieniu potrąceń, kształtowały się w granicach: 32,4 - 36,5 zł/q dla żyta i 44,3 - 55,7 zł/q dla pszenicy. Można przypuszczać na podstawie mniejszych dostaw zbóż, że producenci przetrzymują zboże (jeśli mogą sobie na to pozwolić) w celu otrzymania większych dopłat we wrześniu. W okresie lipiec/sierpień dopłaty w systemie skupu interwencyjnego zbóż wynoszą 65 zł/t dla żyta i 90,0 zł/t dla pszenicy a we wrześniu 70,0 zł/t dla żyta, 100,0 zł/t dla pszenicy. Coraz więcej podmiotów prowadzi skup w systemie dopłat bezpośrednich, nadal jednak niektóre mają problemy z uzyskaniem preferencyjnego kredytu na zakup zbóż. W woj. podkarpackim dotychczasowy wskaźnik wykonania limitu skupu ogółem wynosi dla żyta 47,1% i pszenicy 44,0%, w woj. małopolskim wskaźnik wykonania limitu skupu wynosi 100,0% dla pszenicy i 41,2% dla żyta. Stany magazynowe zbóż były wyższe o 11,6% w stosunku do poprzedniego okresu i o 12,7% od ubiegłorocznych. Na targowiskach średnie ceny wynosiły: pszenicy - 52,8 zł/q (wzrost o 0,8% w stosunku do ubiegłego okresu), żyta - 39,3 zł/q (wzrost o 2,9%), jęczmienia - 47,6 zł/q (spadek o 0,4%).

Sprzedaż mąki i ceny zbytu

W okresie sprawozdawczym przedsiębiorstwa "PZZ" sprzedały 20,5 tys. ton mąki bezpośrednio do piekarń i 3,9 tys. ton na rynek. Dzienne dostawy do piekarń wyniosły 3,4 tys. ton, na rynek - 0,6 tys. ton.

Średnie ceny zbytu mąki w "PZZ" i byłych "PZZ" (w zł/kg)

  02.09.00 25.08.01 01.09.01

Dynamika 4:2

Dynamika 4:3

żytnia typ 720

0,82 0,82 0,82 100,0 100,0

pszenna typ 850

1,09 0,86 0,86 78,9 100,0

poznańska

1,34 1,23 1,22 91,0 99,2

wrocławska

1,31 1,20 1,18 90,1 98,3

Źródło: Informacja nr 32/2001, GISiPAR


POWIĄZANE

Do 10 lipca 2024 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego materiału siew...

Ze względu na utrzymującą się suszę optymalne rozwiązanie do ochrony herbicydowe...

Okres letni jest odpowiedni dla rozpoczęcia upraw. Wiele warzyw możecie zasiać n...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę