aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Przywóz produktów

13 kwietnia 2004

Pozwolenia na przywóz niepreferencyjny

Na rynku baraniny i koziny zasadami wydawania i rozliczania pozwoleń objęty jest wyłącznie przywóz niepreferencyjny towarów powyżej ilości minimalnych, tj. 5 szt. zwierząt lub 100 kg mięsa.

Kontyngenty przywozowe

Administrowane są na granicy przez Służby Celne, w systemie „first-come”, „first-served”, tj. na zasadzie „pierwszy przybyły, pierwszy odprawiony”.

Wybrane akty prawne UE obowiązujące na rynku baraniny i koziny:

Rozporządzenie Komisji(WE) nr 1439/1995 z dn. 26 czerwca 1995 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 3013/89 w odniesieniu do przywozu i wywozu produktów sektora mięsa baraniego i koziego ze zmianami.


KODY CN Z OPISEM TOWARÓW

0104 10 30
Jagnięta (do jednego roku życia)

0104 10 80
Żywe owce inne niż zwierzęta hodowlane czystej krwi i jagnięta

0104 20 90
Żywe kozy inne niż zwierzęta hodowlane czystej krwi

0204
Mięso baranie lub kozie: świeże, chłodzone lub mrożone

0210 99 21
Mięso baranie lub kozie: z kością, solone, w zalewie solnej, suszone lub wędzone

0210 99 29
Mięso baranie lub kozie: bez kości, solone, w zalewie solnej, suszone lub wędzone

1602 90 72
1602 90 74
Inne gotowane lub konserwowane mięso czy podroby baranie lub kozie, niegotowane; mieszanki gotowanego i niegotowanego
mięsa lub podrobów

1602 90 76
1602 90 78
Inne gotowane lub konserwowane mięso czy podroby baranie lub kozie, inne niż te nie gotowane albo mieszanki

Termin składania wniosków

Wnioski o wydanie pozwoleń na przywóz niepreferencyjny składane są w ARR wraz z zabezpieczeniem, każdego dnia roboczego, od poniedziałku do piątku, do godz. 13.00. W przypadku, gdy wniosek wpłynie po godzinie 13.00 wówczas oficjalną datą złożenia wniosku jest kolejny dzień roboczy.

Zabezpieczenie

Przedsiębiorca ubiegający się o pozwolenie na przywóz niepreferencyjny jest zobowiązany do złożenia wymaganego zabezpieczenia.
W przypadku przywozu żywych zwierząt stawka zabezpieczenia wynosi: 1 €/1 szt, natomiast w przypadku przywozu pozostałych produktów 7 €/100kg.

Podstawowe informacje zamieszczone na wniosku o pozwolenie na przywóz

Oprócz podstawowych danych na wniosku o pozwolenie na przywóz należy zamieścić dodatkowe informacje:
w polu nr 6 – należy wpisać nazwę, adres oraz Państwo Członkowskie firmy na którą prawa są ewentualnie przenoszone,
w polu nr 7 – należy wpisać kraj wywozu i zaznaczyć krzyżykiem TAK,
w polu nr 8 – należy wpisać kraj pochodzenia i zaznaczyć krzyżykiem TAK.

UWAGA: Przywóz ze wskazanego kraju jest obowiązkowy.
                Kraj wywozu winien być taki sam jak kraj pochodzenia.
                w polu 17 - należy podać właściwe jednostki wagowe, w przypadku rynku baraniny i koziny – sztuki (szt.) lub kilogramy (kg).

Możliwość wycofania wniosku

Przedsiębiorca ma możliwość wycofania złożonego wniosku do godz. 13.00 w dniu złożenia wniosku.

Przenoszenie praw

Przedsiębiorca może przenosić prawa wynikające z pozwolenia na przywóz na innego przedsiębiorcę.

Wystawianie pozwolenia na przywóz

Pozwolenia na przywóz niepreferencyjny są wystawiane przez ARR, bez okresu oczekiwania na decyzję Komisji Europejskiej, piątego dnia roboczego następującego po dniu, w którym złożono wniosek o pozwolenie wraz z zabezpieczeniem.

Termin ważności pozwolenia na przywóz

Termin ważności pozwolenia uprawniającego przedsiębiorcę do przywozu niepreferencyjnego wynosi 3 miesiące licząc od daty wydania pozwolenia. Za pierwszy dzień ważności pozwolenia dotyczącego do przywozu baraniny i koziny przyjmuje się dzień złożenia wniosku o pozwolenie w ARR.

Tolerancja

Pozwolenie na przywóz przewiduje tolerancję „+/-5%” dotyczącą ilości baraniny i koziny przywiezionych w ramach przywozu niepreferencyjnego.

Rozliczanie pozwoleń

Przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu wykorzystanego pozwolenia do ARR w ciągu 2 miesięcy po wygaśnięciu terminu ważności pozwolenia na przywóz niepreferencyjny.
Zwrot pozwolenia w terminie przekraczającym dwa miesiące od wygaśnięcia terminu ważności pozwolenia powoduje częściowy lub całkowity przepadek wpłaconego zabezpieczenia.
Aby uzyskać całkowity zwrot wniesionego zabezpieczenia przedsiębiorca zobowiązany jest do przywozu min. 95% ilości towaru określonej w pozwoleniu, w terminie ważności pozwolenia.


POWIĄZANE

W nawiązaniu do publikacji pojawiających się w brytyjskich mediach, z pełną stan...

Nowym członkiem Stowarzyszenia została spółkaLorenzPolska-wiodący producent euro...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę