aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Wiza H2A: Praca w rolnictwie w USA

6 lutego 2024
Wiza H2A: Praca w rolnictwie w USA

Pracownicy, którzy chcą pracować tymczasowo lub sezonowo w USA w rolnictwie, powinni uzyskać wizę H2A. Szczegółowo cały proces i warunki jakie musi spełniać zarówno pracownik ubiegający się o Wizę jak i amerykański pracodawca dający pracę obcokrajowcowi przedstawia strona internetowa visaguide.world

Drugą amerykańską wizą pracowniczą wśród wiz nieimigracyjnych jest wiza H-2. Wiza H-2 jest przeznaczona dla dwóch rodzajów pracowników:

 • Pracownicy tymczasowi rolni z wizą H-2A
 • Tymczasowi pracownicy pozarolnicza z wizą H-2B

Wiza H-2A jest skierowana do osób, które będą pracować tymczasowo lub sezonowo w rolnictwie. Przez sezonowość oznacza to, że praca odbywa się w określonym czasie lub wydarzeniu. Przez tymczasowe oznacza to, że prace nie trwają dłużej niż 1 rok.

Na tej podstawie pracodawcy w USA, którzy mają farmy, firmy rolnicze lub korporacje, mogą zatrudniać robotników rolnych z zagranicy. Ci parobkowie będą pomagać pracodawcom w pracach związanych z rolnictwem przez określony czas.

Nie ma limitu dla wiz H-2A. Oznacza to, że każdy, kto złoży wniosek o wizę i uzyska zgodę, może przyjechać do USA w celu podjęcia pracy i nie ma ograniczeń co do liczby osób, które mogą być zatrudnione w tej pracy.

Kto może ubiegać się o wizę H-2A?

Beneficjentami wizy H-2A są amerykańscy pracodawcy rolni i pracownicy zagraniczni. Każdy właściciel farmy w USA, który potrzebuje dodatkowych pracowników, kwalifikuje się do rozpoczęcia procesu wizowego H-2A dla pracowników zagranicznych. Powinny one spełniać następujące kryteria:

 • Oferowane przez nich stanowiska pracy powinny być tymczasowymi i sezonowymi pracami rolniczymi
 • Wykazanie, że pracownicy amerykańscy nie chcą, nie mają kwalifikacji, zdolności lub dostępności do pracy na tych stanowiskach
 • Wykazać, że zatrudniając pracowników z zagranicy, nie wpłyną negatywnie na płace i warunki pracy amerykańskich pracowników w tym samym sektorze
 • Posiadać niezbędne dokumenty i zatwierdzenia petycji

Oprócz pracodawców istnieją również warunki dla pracowników. Warunki, aby zakwalifikować się do otrzymania wizy H-2A jako pracownik, są następujące:

 • Znajdź pracę u amerykańskiego pracodawcy, który oferuje tymczasową pracę w rolnictwie
 • Udowodnić, że zamierzają wrócić do kraju pochodzenia po wygaśnięciu wizy
 • Być określonej narodowości. Nie wszyscy pracownicy rolni ze wszystkich krajów mogą przyjechać do USA do pracy. Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DHS) określił liczbę krajów, z których można zatrudnić pracowników H-2A. Kraje te są wymienione poniżej:
 • Brunei
 • Bułgaria
 • Kanada
 • Chile
 • Kolumbia
 • Kostaryka
 • Chorwacja
 • Czechy
 • Dania
 • Dominikana
 • Ekwador
 • Salwador
 • Estonia
 • Etiopia
 • Fidżi
 • Finlandia
 • Francja
 • Niemcy
 • Grecja
 • Grenada
 • Gwatemala
 • Haiti (usunięto)
 • Honduras
 • Węgry
 • Islandia
 • Irlandia
 • Izrael
 • Włochy
 • Jamajka
 • Japonia
 • Kiribati
 • Łotwa
 • Liechtenstein
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Macedonia Północna
 • Madagaskar
 • Malta
 • Mołdawia
 • Meksyk
 • Monako
 • Czarnogóra
 • Nauru
 • Holandia
 • Nikaragua
 • Nowa Zelandia
 • Norwegia
 • Panama
 • Papua-Nowa Gwinea
 • Peru
 • Paragwaj
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Samoa
 • San Marino
 • Serbia
 • Singapur
 • Słowacja
 • Słowenia
 • Wyspy Salomona
 • Republika Południowej Afryki
 • Korea Południowa
 • Hiszpania
 • Saint Vincent i Grenadyny
 • Szwecja
 • Szwajcaria
 • Tajwan
 • Tajlandia
 • Timor Wschodni
 • Tonga
 • Turcja
 • Tuvalu
 • Ukraina
 • Urugwaj
 • Vanuatu

Obcokrajowcy, którzy chcą podjąć pracę w rolnictwie w USA muszą spełnić określone warunki.

Jakie są wymagania dla pracowników H-2A?

Po udowodnieniu przez pracodawcę, że spełni wszystkie warunki niezbędne do zatrudnienia pracowników zagranicznych i uzyskaniu zgód od DOL i USCIS, pracownik może rozpocząć ubieganie się o wizę. Wnioski składa się w Ambasadzie USA, z której pracownik aplikuje. Oto procedury:

 1. Wypełnij formularz DS-160 online
 2. Zapłać opłatę za wniosek wizowy w wysokości 205 USD
 3. Umów się na rozmowę kwalifikacyjną
 4. Przyjdź na rozmowę kwalifikacyjną z tymi dokumentami:
  • Formularz DS-160 pokwitowania
  • Formularze I-129 i I-797 potwierdzające zatwierdzenie przez USCIS
  • Twój paszport
  • Jedno zdjęcie, które spełnia wymagania dotyczące obrazów cyfrowych w wizie amerykańskiej
  • Dokumenty potwierdzające, że zamierzasz wrócić do kraju ojczystego po wygaśnięciu wizy, takie jak akt własności nieruchomości, umowa najmu mieszkania lub list od pracodawcy, który oświadcza, że zatrudni Cię po powrocie.
  • Dokumenty dla członków rodziny, jeśli Ci towarzyszą
 5. Jeśli Twój wniosek wizowy zostanie zatwierdzony, złóż wniosek o stemplowanie wizy
 6. Jeśli wszystkie te procedury przebiegną pomyślnie, na koniec otrzymasz amerykańską wizę H-2A, dzięki której możesz tymczasowo udać się do USA w celu podjęcia pracy.

Jak długo trwa rozpatrywanie wniosku o wizę H-2A?

Czas rozpatrywania wniosku o wizę H-2A jest różny, ponieważ występuje sezonowość i czasami może to potrwać dłużej. Zaleca się jednak, aby amerykańscy pracodawcy składali wnioski USCIS co najmniej 60 dni, ale nie więcej niż 120 dni przed potrzebą zagranicznych pracowników.

Rząd USA ma pierwszeństwo w wydawaniu wiz H-2A, więc przyspiesza ten proces ze względu na fakt, że praca w rolnictwie ma charakter sezonowy.

Jak długo ważna jest wiza H-2A?

Ponieważ wizy H-2A są tymczasowe w przypadku pracy w rolnictwie, są ważne przez 1 rok. Tak więc po roku pracownik musi wrócić do kraju pochodzenia. Jeśli jednak nie wykonali pracy, a pracodawca ich potrzebuje, lub znajdą innego pracodawcę, wiza H-2A może zostać przedłużona.

Przedłużenia są dokonywane w odstępach rocznych, a łączny czas, przez jaki posiadacz wizy H-2A może przebywać w USA, wynosi trzy lata. Oznacza to, że wiza H-2A może być przedłużona dwukrotnie. Po upływie tych trzech lat pracownicy posiadający wizę H-2A muszą wrócić do swojego kraju ojczystego i pozostać tam nieprzerwanie przez okres 3 miesięcy, zanim będą mogli ponownie ubiegać się o wizę

Czy można zmienić status wizy H-2A?

Jeśli znalazłeś pracę, która nie kwalifikuje się jako tymczasowa i sezonowa praca rolnicza, ale wymaga innego rodzaju wizy, możesz zmienić swój status. Na przykład, jeśli znalazłeś pracę, która wymaga wizy H-1B, Twój pracodawca musi przejść procedury uzyskania wizy H-1B.

Ponadto, jeśli znajdziesz nowego pracodawcę, który otrzyma wizę H-2A, pracodawca musi uzyskać certyfikat DOL i złożyć nowy formularz -129, a następnie możesz rozpocząć dla niego pracę.

Wielu zagranicznych pracowników zastanawia się również, czy mogą ubiegać się o Zieloną Kartę, gdy mają wizę H-2A. Odpowiedź brzmi: mogą. Posiadacze wizy H-2A mogą ubiegać się o różne rodzaje Zielonych Kart, niezależnie od tego, czy są to Zielone Karty Zatrudnienia, czy Rodziny.

 

Amerykańscy farmerzy, którzy chcą ztrudniać w swoich gospodarsstwach rolnych obcokrajowców również muszą spełnić wiele warunków.

Jakie są wymagania dla pracodawców H-2A?

Pracodawcy, którzy chcą zatrudnić pracowników zagranicznych do tymczasowych i sezonowych prac rolniczych, muszą wykonać dwa kroki:

 • Uzyskaj certyfikat od Departamentu Pracy (DOL)
 • Złóż petycję do USCIS
 • Spełnij wymagania DOL

Jeśli wszystkie te dokumenty zostaną zatwierdzone przez odpowiednie agencje, osoba ubiegająca się o wizę lub pracownik może złożyć wniosek o wizę. W przeciwnym razie, jeśli zaświadczenie i petycja zostaną odrzucone, pracownik nie będzie mógł otrzymać wizy H-2A i nie będzie mógł wjechać do USA i pracować w nim.

Certyfikacja od DOL

Pierwszym krokiem do uzyskania pozwolenia na zatrudnianie pracowników H-2A do celów rolniczych jest uzyskanie certyfikatów od Departamentu Pracy USA. Można to zrobić, wypełniając następujące formularze:

 • Formularz ETA-790 – Nakaz odprawy celnej w przetwórstwie rolnym i spożywczym (oferta pracy)
 • Formularz ETA-9142A – Zaświadczenie o pracy zagranicznej

Formularz ETA-790 należy złożyć w Państwowej Agencji Siły Roboczej, gdzie praca będzie wykonywana od 60 do 75 dni przed tym, jak pracodawca będzie potrzebował zagranicznych pracowników rolnych. Formularz ten wraz z ETA-9142A należy złożyć w Narodowym Centrum Przetwarzania w Chicago (NPC) około 45 dni przed zapotrzebowaniem na pracowników.

Formularze te są składane, aby DOL mógł zweryfikować powody, dla których amerykański pracodawca chce zatrudnić zagranicznych pracowników. Chcą wiedzieć, że pracodawca nie był w stanie znaleźć pracowników z USA, którzy mogliby wykonać tę pracę i że pracownicy nie wpłyną na płace pracowników z USA.

Certyfikacja jest przetwarzana przez NPC w Chicago, a decyzja jest przekazywana pracodawcy na 30 dni przed potrzebą pracowników. Jeśli DOL zatwierdzi tymczasowe zaświadczenie o pracy, pracodawca może przejść do następnego kroku.

Złóż petycję do USCIS

Drugim krokiem jest złożenie petycji do rządu USA, aby zezwolił na zatrudnianie zagranicznych pracowników w amerykańskiej firmie. W tym celu należy wypełnić formularz I-129 w Urzędzie Imigracyjnym USCIS. Formularz jest składany przez pracodawcę i uiszcza się za niego opłatę w wysokości 460 USD. Pracodawcy powinni złożyć formularz I-129 dla każdego pracownika, którego zamierzają zatrudnić.

I-129 jest sprawdzany przez USCIS, a odpowiedź jest zwracana pracodawcy. Jeśli USCIS zatwierdzi petycję, dostarczy formularz I-797, co oznacza, że pracownik może zacząć ubiegać się o wizę H-2A i może pracować w USA.

Spełnij wymagania DOL

Departament Pracy ma więcej wymagań dla pracodawców, aby mogli zatrudniać zagranicznych pracowników. Pracodawca musi udowodnić, że:

Starania o rekrutację

Pracodawca musi wykazać przed DOL, że dołożył starań w celu rekrutacji pracowników z USA. Można to zrobić, ogłaszając oferty pracy w gazetach, telewizji, radiu lub innych mediach. Następnie muszą udowodnić, że wzięli pod uwagę każdego wnioskodawcę z USA i podać powody, dla których zostali odrzuceni.

Płać zagranicznym pracownikom uczciwe wynagrodzenie

Amerykańscy pracodawcy muszą płacić taką samą stawkę wynagrodzenia pracownikom zagranicznym, jak pracownikom amerykańskim. Wynagrodzenie powinno być zgodne z federalną lub stanową płacą minimalną, stawką płacy za niekorzystny wpływ (AEWR) lub obowiązującą płacą, w zależności od tego, która z nich jest najwyższa. Zachęca się pracodawców do konsultowania się z DOL w sprawie stosowanej stawki wynagrodzenia.

Zapewnij zakwaterowanie

Jeśli pracownicy zagraniczni pracują w odległym miejscu, które znajduje się daleko od ich miejsca zamieszkania i nie mogą do niego wrócić tego samego dnia, pracodawca jest odpowiedzialny za zapewnienie im zakwaterowania. Obudowa zostanie sprawdzona i powinna być zgodna ze standardami Administracji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (OSHA).

Zapewnij posiłki

Amerykańscy pracodawcy powinni zapewnić pracownikom zagranicznym trzy posiłki lub mieć w miejscu pracy urządzenia do gotowania, w którym pracownicy mogą samodzielnie gotować posiłki. Jeśli pracodawcy zapewniają posiłki, mogą pobierać opłaty od pracowników za nie i potrącać je z ich wynagrodzenia.

Zapewnij transport

Pracodawca musi również zapewnić pracownikowi transport w następujących przypadkach:

 • Po wypełnieniu 50% umowy pracodawca amerykański musi zwrócić koszty transportu pracownika, jeśli zostały one poniesione
 • Jeśli pracodawca zapewnia zakwaterowanie, jest również odpowiedzialny za zapewnienie transportu z miejsca zakwaterowania do miejsca pracy
 • Jeśli pracownik wraca do miejsca rekrutacji po zakończeniu umowy, pracodawca jest również odpowiedzialny za pokrycie kosztów ekonomicznych transportu w celu powrotu do tego miejsca. Pracodawca może nie być zobowiązany do pokrycia takich kosztów, jeśli pracownik nie wraca do miejsca rekrutacji z powodu innej pracy.
 • W przypadku, gdy pracodawca zapewnia transport pracownikom zagranicznym, powinien również zapewnić takie same warunki pracownikom z USA.

oprac Marek Kozak na podst źródło informacji visaguide.world


POWIĄZANE

Drugi tydzień lipca przyniósł wyraźną przecenę w polskich rafineriach, ale koszt...

Podróże stały się jedyną rzeczą, na którą konsumenci nie przestają wydawać. W pr...

Elon Musk podał na swoim oficjalnym koncie na platformie "X" czyli dawnym Twitte...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę