aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Wielki sukces Green Gas Poland 2023 – V Forum Biogazu i Biometanu

4 grudnia 2023
Wielki sukces Green Gas Poland 2023 – V Forum Biogazu i Biometanu

fot.ppr.pl

1 grudnia 2023 roku w Warszawie, odbyło się cykliczne, piąte już branżowe wydarzenie Green Gas Poland 2023 – V Forum Biogazu i Biometanu, które przyciągnęło uwagę niezliczonej ilości przedsiębiorców oraz pasjonatów energii odnawialnej. Tegoroczna edycja przebiegła się niezwykle interesująco i skoncentrowana była na dalszym, dynamicznym rozwoju biogazowni i produkcj biometanu. Forum stanowiło doskonałą okazję do wymiany poglądów, wiedzy i dotychczsowych doświadczeń w budowaniu wzajemnych relacji w tej przeżywającej ostatnio renesans dynamicznie rozwijającej się branży.

BeataMatecka_wiceprezes UPEBBI

- ...frekwencja na dzisiejszej konferencji przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. W szczytowym momencie, wynajęta przez nas sala konferencyjna  nie mogła pomieścić wszystkich zainteresowanych i było nas grubo ponad sto kilkadziesiąt osób. Zaczęłam się zastanawiać, czy wystarczy miejsc dla wszystkich na naszej wieczornej gali, na której będziemy wręczać przyznane przez naszą kapitulę okolicznościowe statuetki i wyróżnienia. Na szczęście wszystko przebiegło zgodnie z naszymi życzeniami i oczekiwaniami, a samo wydarzenie należy zaliczyć do niezwykle udanych- powiedziała nam Beata Matecka wiceprezes Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Biometanowego (UPEBBI)

Wydarzenie odbyło się w VARSOVIA APARTAMENTY KASPRZAKA – RESTAURACJA FIRST FLOOR  przy ul. Kasprzaka 31 w Warszawie a organizatorem jest Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Biometanowego (UPEBBI) która powstała w 2012 roku, aby zintegrować branżę biogazową w Polsce i wspólnie działać na rzecz gospodarki biogazowej w Polsce. Na czele tej instytucji stoi Artur Zawisza, który skupia się przede wszystkim na szeregu kluczowych zagadnieniach dotyczących szeroko rozumianych Odnawialnych Źródeł Energii, które kształtują przyszłość biogazu i biometanu w Polsce i Europie. Należy tutaj podkreślić, że Artur Zawisza jest jednym z promotorów i głównych inicjatorów najnowszej ustawy o  ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniu. Podstawowe zapisy ustawy mają na celu ułatwienie i przyspieszenie przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także warunki dotyczące wykonywania działalności w tych biogazowniach.

"Ambasador Biogazu" ,to jedna z głównych nagród przyznawanych w kolejnych edycjach Green Gas Poland 2023 – V Forum Biogazu i Biometanunych. W tym roku nagrodę otrzymał wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Janusz Kowalski.

Janusz Kowalski, Beata Matecka i Artur Zawisza

 

- Każdorazowo wyróżniamy osobę publiczną, która szczególnie jest zasłużona dla rozwoju rynku biogazowego i biometanowego. Przyznanie tytułu Ambasodora Biogazu Januszowi Kowalskiemu, wiceministrowi rolnictwa i jednocześnie pełnomocnikowi rządu ds. transformacji energetycznej obszarów wiejskich  to wybór oczywisty. W moim wieloletnim doświdczeniu podczas prac związanych z tworzeniem prawa i ustawodawstwa, jeszcze nigdy nie udało się tak sprawnie, zdecydowanie i dynamicznie przeprowadzić  całego procesu legislacyjnego i ustanowić przepisów, które  tak zdecydowanie ułatwiają powstawianie rolniczych biogazowni w Polsce. Ciężko i intensywnie nad tym pracowaliśmy, ale na pewno warto było. Dzisiejsza frekwencja na organizowanym przez nas forum świadczy jednoznacznie, że całe środowisko czekało od wielu lat na takie właśnie regulacje, które uwolnią cały potencjał jaki drzemie w polskim rolnictwie. Potencjał, któremu najnowsze regulacje nareszcie otwierają drzwi do łatwiejszego powstawania alternatywnych źródeł energii której nasz kraj tak bardzo potrzebuje. To szansa również dla polskich rolników, którzy mogą teraz liczyć na dodatkowe źródło dochodu, poprawiając tym samym parametry ekonomiczne swoich gospodarstw- mówi Artur Zawisza, prezes Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Biometanowego (UPEBBI).


Janusz Kowalski, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi


za punkt honoru sobie postawiłem przeprowadzenie ustawy ułatwiają cej powstawanie bigazowni rolniczy w Polsce. Przygotowanie, procedowanie, przepracowanie przygotowanych przeze mnie przepisów prawa wymagało koordynacji kilku resortów w tym niełatwych uzgodnnień z ministerstwem ochrony Klimatu i Środowiska. Wierzyłem że znajdziemy, jeżeli nie konsensus, to dobry kompromis i miałem nadzieję, że wszystkie procedury legislacyjne uda się uchwalić jeszcze przed upływającą IX kadencją Sejmu RP. Moim założeniem było stworzenie takich warunków dla przedsiębiorców, aby rozwijali swój biznes dla dobra interesu Rzeczypospolitej, dla bezpieczeństwa energetycznego, dla polskich rolników i zakładów przetwórczych. Mam nadzieję, że dzisiaj jest pnad 160 biogazowni, jeżeli dobrze pamiętam to 164.Jestem przekonany, że w przyszłym roku będzie już nie 164 ale 364- powiedział Janusz Kowalski ,  wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi odbierając to cenne wyróżnienie i tytuł "Ambasador Biogazu".

 

ArturZawisza, Prezes Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Biometanowego (UPEBBI)

Green Gas Poland 2023- V Forum Biogazu i Biometanu rozpoczęło się już o godzinie 10.45 podpisaniem listu intencyjnego pomiędzy UPEBBI a SIM KZN Reymontowski o współpracy w zakresie bioenergetyki.
W dalszej części miały miejsce niezwykle ciekawe i ważne prezentacje, panele dyskusyjne i debaty wg poniżsego harmonogramu.
Sekcja 1: Nowe regulacje w legislacji dotyczącej biogazu i biometanu
r. pr. Maciej Szambelańczyk (partner w WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp. k.): nowelizacja ustawy o OZE i Prawa energetycznego w zakresie biogazu

Michał Tarka (dyrektor generalny Polskiej Organizacji Biometanu): nowelizacja ustawy o OZE w zakresie biometanu oraz rekomendacje branży

dr Marcin Rokosz (koordynator zespołów eksperckich działających przy Pełnomocniku Rządu ds. Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich): specustawa o biogazowniach rolniczych

- debata liderów Porozumienia dla Biogazu i Biometanu:

Dariusz Bojsza (prezes Inicjatywy dla Środowiska Energii i Ekomobilności)

Aleksander Duch (przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Producentów Biogazu Rolniczego)

Marcin Laskowski (wiceprezes zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej)

Przemysław Krawczyk (koordynator grupy roboczej ds. biogazu i biometanu Rady OZE Konfederacji Lewiatan)

Artur Zawisza (prezes Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Biometanowego)

Sekcja 2: Nowe inicjatywy w środowisku biogazowo-biometanowym
Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie bioenergetyka realizowane w partnerstwie:

Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu (woj. lubelskie) – dyrektor Agnieszka Piekarska

UPEBBI – wiceprezes Beata Matecka i prezes Artur Zawisza

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – prof. Alina Kowalczyk-Juśko jako lider merytoryczny

projekt „Kształcenie kadr dla europejskiego sektora biogazu” realizowany przez UPEBBI, Česká bioplynová asociace i Latvijas Biogāzes asociācija:

dr Magda Rogulska (UPEBBI)

Jan Štambaský (Česká bioplynová asociace, České Budějovice, Republika Czeska)

Baiba Brice, Kristine Vegere (Latvijas Biogāzes asociācija, Riga, Republika Łotewska)

prezentacja pełnego składu Rady Konsultacyjnej przy UPEBBI wraz z jej przewodniczącym oraz zgłoszone wystąpienia jej członków:

dr inż. Krzysztof Biernat prof. PIMOT (przewodniczący Rady Konsultacyjnej UPEBBI): cele Rady Konsultacyjnej UPEBBI

dr hab. inż. Grzegorz Wałowski prof. ITP-PIB, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Technologiczny, kierownik Zespołu Badawczego Energii Odnawialnych: Mobilna mikrobiogazownia na potrzeby gospodarstwa rolnego

dr inż. Sławomir Żak, Politechnika Bydgoska, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zakład Inżynierii Chemicznej i Bioprocesowej – komunikaty:

dr hab. Wirginia Tomczak, dr inż. Sławomir Żak: Możliwości i perspektywy otrzymywania biogazu w bioreaktorach membranowych (wystąpienie ustnie)
dr inż. Sławomir Żak, dr hab. Wirginia Tomczak, Miłosz Zabłocki (Projprzem Makrum SA): Rurki ciepła i potencjalne obszary aplikacji w technologiach fermentacji metanowej (poster)

Sekcja 3: Niezbędnik inwestora biogazowego i biometanowego

Beata Matecka (prezes Grupy Kapitałowej „Business Consulting Group” sp. z o.o.) wraz z zespołem: dofinansowania ze środków unijnych i krajowych

dr inż. Zsuzsanna Iwanicka (główny inżynier ekolog w Banku Ochrony Środowiska SA) : Jak przygotować projekt biogazowni i biometanowni, aby był on bankowalny?

Piotr Gębala (prezes GPW Ventures ASI SA): spółka inwestycyjna Giełdy Papierów Wartościowych i Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa służąca wspieraniu innowacji w polskim sektorze rolnym

dr inż. Marek Jedziniak (development manager w Biogas System SA): nowoczesna technologia w produkcji biogazu i biometanu

Orest Nazaruk (Dyrektor PGNiG BioEvolution sp. z o.o.): Grupa Orlen jako przyszły lider rynku biometanowego i plany inwestycyjne PGNiG BioEvolution

Tomasz Włodarczyk (prezes PGB Serwis sp. z o.o.): od samowystarczalności do sukcesu – praktyczny przewodnik po ekspoloatacji biogazowni

Aneta Więcka (kierownik projektu w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju) oraz Jakub Ufnal i Maciej Ufnal (prezes i wiceprezes Biogas East sp. z o.o.): przedsięwzięcie NCBR "Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym"

Franciszek Nowak (prezes Polskiego Towarzystwa Rolniczego): Szanse i wyzwania inwestycji biogazowe w ramach rolnictwa wielkoobszarowego

Mirosław Kreczman (właściciel Eko Energia Broker): ryzyko związane z eksploatacją biogazowni a aktualne wymagania zakładów ubezpieczeń

dr Grzegorz Chocian: Inwestycje biogazowe a zagrożenie ekoterroryzmem: analiza tematyki (jako prezes Fundacji Konstruktywnej Ekologii Ecoprobono), case study i profesjonalna oferta dla rynku biogazowo-biometanowego (jako prezes Ekoton sp. z o.o.)

Mieszko Mróz (KIA AS MOTORS): biogaz i biometan a przyszłość pojazdów elektrycznych

 

Green Gas Poland 2023- V Forum Biogazu i Biometanu zakończyła uroczysta kolacja


#Green_Gas_Poland_2023_V_Forum_Biogazu_i_Biometanu


połączona z wręczeniem dorocznych nagród:


Statuetki #Green_Gas_Poland_2023_V_Forum_Biogazu_i_Biometanu- Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Biometanowego (UPEBBI)


Ambasador Biogazu 2023
Biogazownia Roku
Dostawca Roku
Portal Biogazowy Roku

Pierwszy Portal Rolny z największą przyjmnością obiął patronatem medialnym Green Gas Poland 2023 – V Forum Biogazu i Biometanu, co i uczynić będziemu chcieli przy kolejnych edycjach tej niezwykłej inicjatywy.


oprac, e-mk, informacja własna ppr.pl


POWIĄZANE

Kazachstan Temir Zholy (KTZ), narodowa spółka kolejowa Kazachstanu, zauważył nie...

W 2023 roku Polska, będąc drugim co do wielkości eksporterem mięsa wołowego w Un...

Od 2016 roku w Polsce rośnie saldo migracji na pobyt stały. Coraz mniej osób emi...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę