aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Wiadomość

18 stycznia 2006
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad

Wrzesień

Data
Miejsce imprezy
Opis
Wrzesień 2006
Polska Izba Gospodarcza Maszyn
i Urządzeń Rolniczych w Toruniu
(PIGMiUR)

ul. Lelewela 33, 87−100 Toruń
tel. (0−56) 623−31−25
fax (0−56) 623−31−24
e−mail: biuro@pigmiur.pl
www.agroshow.pl
Miejsce imprezy: Bednary k. Poznania
(dokładne informacje u organizatora
imprezy)
Lubelski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego (LODR) w Lublinie
– O/Końskowola

ul. Pożowska 8, 24−130 Końskowola
tel. (0−81) 881−62−85
fax (0−81) 881−66−63
e−mail: row@wodr.konskowola.pl
www.wodr.konskowola.pl
Miejsce imprezy: Muzeum Przyrodnicze
w Kazimierzu Dolnym

AGRO SHOW 2006
Wystawa Rolnicza

Maszyny i urządzenia stosowane w rolnictwie, chemiczne środki ochrony
roślin, nawozy, pasze i ich dodatki, mleczarstwo, ogrodnictwo, warzywnictwo, sadownictwo, materiały i technologie stosowane w budownictwie wiejskim, instytucje naukowo−doradcze, ubezpieczenia w rolnictwie, wydawnictwa branżowe.
Cykl imprezy: raz w roku

Wrzesień 2006
Lubelski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego (LODR) w Lublinie
– O/Końskowola

ul. Pożowska 8, 24−130 Końskowola
tel. (0−81) 881−62−85
fax (0−81) 881−66−63
e−mail: row@wodr.konskowola.pl
www.wodr.konskowola.pl
Miejsce imprezy: Muzeum Przyrodnicze
w Kazimierzu Dolnym
Święto Jesieni
I połowa września
Biuro Targów „Bałtyk” Koszalin
ul. Piłsudskiego 41, 75−502 Koszalin
tel. (0−94) 341−15−49
fax (0−94) 342−57−08
e−mail: targikoszalin@wp.pl
Miejsce imprezy: teren przed halą
sportową „Gwardia”, ul. Fałata 34,
Koszalin

XIV GIEŁDA OGRODNICZO−ROLNICZA

Nasiona, cebule, byliny, drzewa, krzewy, środki ochrony roślin, sprzęt ogrodniczy i rolniczy, żywe zwierzęta.
Cykl imprezy: raz w roku
Dane z poprzedniej edycji: powierzchnia − ok. 1 900 m2, zwiedzający − 6 000−7 000

II połowa września
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Warszawie
O/Poświętne w Płońsku

ul. Sienkiewicza 11, 09−100 Płońsk
tel. (0−23) 663−07−10
fax (0−23) 662−99−50
e−mail: ewa.strzeszewska@pro.onet.pl
www.cdr.gov.pl/plonsk
Miejsce imprezy: MODR w Warszawie
– O/Poświętne w Płońsku

DZIEŃ KUKURYDZY I BURAKA

Prezentacja odmian i nowych technologii na polu doświadczalnym, pokazy
pracy maszyn i sprzętu uprawnego, wystawa maszyn, urządzeń rolniczych,
środków produkcji.

02−03.09.
Śląski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego (ŚODR)
w Częstochowie

ul. ks. kard. St. Wyszyńskiego 70/126
42−200 Częstochowa
tel. (0−34) 377−01−01
fax (0−34) 362−04−89
e−mail: rod.czwa@odr.net.pl
www.czwa.odr.net.pl
Miejsce imprezy: Liceum
Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza
– III Aleja N.M.Panny 56 w Częstochowie,
Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie,
– III Aleja N.M. Panny 64

XV Krajowa Wystawa Rolnicza podczas
Ogólnopolskich Dożynek Jasnogórskich

Targi nasienne, targi paszowe, targi pszczelarskie, przedsiębiorczość na
wsi, wystawa maszyn rolniczych, kiermasze kwiatów i krzewów ozdobnych,
produktów ekologicznych.
Cykl imprezy: raz w roku

03.09.
Podlaski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego (PODR) w Szepietowie

18−210 Szepietowo
tel. (0−86) 476−05−51 do 52
fax (0−86) 476−05−53
e−mail: wpodr.@zetobi.com.pl
www.zetobi.com.pl
Miejsce imprezy: informacje na
www.zetobi.com.pl

IV PODLASKIE DNI KUKURYDZY

Maszyny i urządzenia do zbioru kukurydzy.
Cykl imprezy: raz w roku

08−10.09.
Zachodniopomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego (ZODR)
w Barzkowicach

173−134 Barzkowice 1
tel. (0−91) 561−37−01
fax (0−91) 561−37− 91
e−mail: barzkowice@odr.net.pl
www.zodr.pl
Miejsce imprezy: informacje na
www.zetobi.com.pl

AGRO−POMERANIA 2006
XIX Barzkowickie Targi Rolne

Maszyny i urządzenia rolnicze, środki produkcji, przetwórstwo, sprzęt ogrodniczy, materiał szkółkarski, mała architektura ogrodowa, zwierzęta hodowlane.
Cykl imprezy: raz w roku
Dane z poprzedniej edycji: powierzchnia − 8 ha, wystawcy − ok. 400

09−10.09
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego (WODR) – O/Marszew

Marszew, 63−300 Pleszew
tel./ fax (0−62) 742−72−37, 742−73−59
e−mail: marszew@wodr.poznan.pl
Zespół Doradczy
w powiecie kaliskim

ul. T. Kościuszki 1 a, 62−800 Kalisz
tel. (0−62) 757−44−18
fax (0−62) 757−54−23
Miejsce imprezy: Tłokinia Kościelna
k. Kalisza − Pałac NOT i tereny
sąsiadujące

VIII Krajowe Dni Ogrodnika

Prezentacja środków do produkcji ogrodniczej związanych z uprawą warzyw i roślin ozdobnych pod osłonami i w gruncie, sadów, roślin jagodowych, konsultacje z naukowcami z Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa
oraz Instytutu Warzywnictwa w Skierniewicach.

09−10.09.
Małopolski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Karniowicach
Powiatowy Zespół Doradztwa
Rolniczego – O/Nawojowa

133−335 Nawojowa
tel. (0−18) 445−70−36, 445−70−39
fax (0−18) 445−72−76
e−mail: nawojowa@modr.pl
www.modr.pl
Miejsce imprezy: Nawojowa 1

AGROPROMOCJA 2006
Międzynarodowa Wystawa Rolnicza

Ciągniki i maszyny rolnicze, urządzenia do produkcji zwierzęcej, rolnej
i ogrodniczej, budownictwo inwentarskie, materiał siewny i sadzeniakowy,
nawozy i środki ochrony roślin, pasze, koncentraty i dodatki paszowe, przetwórstwo rolno−spożywcze, ekologia i ochrona środowiska, agroturystyka
i eko−agroturystyka, nauka rolnicza, doradztwo rolnicze, przedsiębiorczość
i drobna wytwórczość.
Cykl imprezy: raz w roku
Dane z poprzedniej edycji: powierzchnia netto − 4 600 m2, wystawcy − 270,
zwiedzający − ok. 30 000

09−10.09.
Ośrodek Doradztwa Rolniczego
(ODR) Zarzeczewo – Rejon Rypin

ul. Lipnoska 4, 87−500 Rypin
tel./fax (0−54) 280−27−48

RYPIN AGRA 2006

Maszyny, urządzenia rolnicze, środki do produkcji rolnej.

09−10.09.
Warmińsko−Mazurski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego (WMODR)
w Olsztynie

ul. Jagiellońska 91, 10−356 Olsztyn
tel. (0−89) 535−76−84
fax (0−89) 526−44−39
e−mail: sekretariat@wodr.olsztyn.pl
www.wodr.olsztyn.pl
Miejsce imprezy: WMODR Olsztyn

Jesienne Targi Rolniczo−Ogrodnicze

Materiały szkółkarskie i ogrodnicze, produkty pszczelarskie, rękodzielnictwo, wyroby rzemieślnicze.
Cykl imprezy: raz w roku
Dane z poprzedniej edycji: powierzchnia netto − 20 000 m2, wystawcy − 326,
zwiedzający − ok. 31 000

09−10.09.
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego (MODR) w Warszawie
– O/Siedlce

ul. Kazimierzowska 21, 08−110 Siedlce
tel./fax (0−25) 632−87−40
e−mail: oddzsied@mazowsze.wodr.gov.pl
Miejsce imprezy: MODR
w Warszawie – O/Siedlce

MDzDR
Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym

Oferty handlowe i usługowe firm pracujących w otoczeniu rolnictwa, wystawa zwierząt hodowlanych, ekspozycja płodów rolnych, kiermasz kwiatów, drzew i krzewów ozdobnych, owocowych, kiermasz wyrobów rękodzieła ludowego, kiermasz literautury rolniczej, imprezy kulturalne dla dzieci
i dorosłych.
Cykl imprezy: raz w roku

14−15.09.
Warmińsko−Mazurski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego (WMODR)
w Olsztynie – O/Olecko

ul. Kolejowa 31, 19−400 Olecko
tel. (0−87) 520−22−17
fax (0−87) 520−22−17
e−mail: olecko.ekon@wodr.olsztyn.pl
Starostwo Powiatowe w Olecku
Miejsce imprezy: WMODR O/Olecko

OLECKO 2006
Jesienny Kiermasz Krzewów

Prezentacja materiału szkółkarskiego i ogrodniczego.
Impreza po raz pierwszy

14−16.09.
Kujawsko−Pomorski Ośrodek Doradztwa
KPODR w Minikowie – O/Przysiek

Przysiek, 87−134 Zławieś Wielka
tel. (0−56) 611−09−00
fax (0−56) 611−09−05
e−mail: przysiek@kpodr.pl
www.kpodr.pl
Miejsce imprezy: Przysiek

Ogólnopolskie spotkanie ekologiczne

Wystawa, seminaria.

16.09.
Śląski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Częstochowie
– O/Mikołów

ul. Gliwicka 85, 43−190 Mikołów
tel. (0−32) 226−12−10
fax (0−32) 226−11−45
e−mail: odrmikolow@wp.pl
www.czwa.odr.net.pl
Miejsce imprezy: Pole dydaktyczno−
doświadczalne Ośrodka
w Mikołowie−Paniowach
DZIEŃ KUKURYDZY
16.09.
Kujawsko−Pomorski Ośrodek
Doradztwa KPODR w Minikowie
– O/Przysiek

Przysiek, 87−134 Zławieś Wielka
tel. (0−56) 611−09−00
fax (0−56) 611−09−05
e−mail: przysiek@kpodr.pl
www.kpodr.pl
Miejsce imprezy: Przysiek

Ogólnopolskie Dożynki Ekologiczne

Wystawa, seminarium.

16−17.09.
Pomorski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego (PODR) Stare Pole

ul. Marynarki Wojennej 21
82−220 Stare Pole
tel. (0−55) 270−11−21
fax (0−55) 270−11−62
e−mail: starepole@podr.pl
Miejsce imprezy: PODR w Starym Polu

Jesienne Targi Ogrodniczo−Nasienne

Materiał szkółkarski, maszyny i urządzenia ogrodnicze, wyposażenie ogrodów i mieszkań, środki ochrony roślin, materiał nasienny, produkty pszczelarskie, żywność ekologiczna, agroturystyka, rzemiosło.
Cykl imprezy: raz w roku

16−17.09.
Ośrodek Sportu i Rekreacji (OSiR)
w Skierniewicach

ul. Pomologiczna 10
96−100 Skierniewice
tel./fax (0−46) 833−28−95, 832−41−44
e−mail: osir.skierniewice@neostrada.pl
Miejsce imprezy: OSiR
w Skierniewicach

IX TARGI OGRODNICZO−ROLNE
Ogólnopolskie Dożynki Ogrodnicze
XXIX SKIERNIEWICKIE ŚWIĘTO KWIATÓW,
OWOCÓW I WARZYW

Produkcja i sprzedaż kwiatów, owoców i warzyw, nawozy, środki ochrony
roślin, maszyny rolnicze, sprzęt ogrodniczy, wyposażenie ogrodów, wydawnictwa branżowe.
Cykl imprezy: raz w roku
Dane z poprzedniej edycji: powierzchnia netto − 1 500 m2, zwiedzający
− ok. 200 000

16−17.09.
Centrum Targowe Pomorza
i Kujaw (CTPiK) Bydgoszcz

ul. Gajowa 34, 85−087 Bydgoszcz
tel. (0−52) 375−80−28
fax (0−52) 375−80−29
e−mail: info@ctpik.com.pl; www.ctpik.com.pl
Miejsce imprezy: Hala „Łuczniczka”,
ul. Toruńska 59, Bydgoszcz

Jesienny Kiermasz
Ogrodniczy Pomorza i Kujaw

Towary branży rolniczej i ogrodniczej.

16−20.09.
Międzynarodowe Targi Poznańskie
ul. Głogowska 14,60−734 Poznań
tel. (0−61) 869−25−89
fax (0−61) 869−29−55
www.polagra−food.pl
Miejsce imprezy: Międzynarodowe Targi
Poznańskie

POLAGRA−FOOD
Międzynarodowe Targi Przemysłu Spożywczego

Maszyny i urządzenia dla przemysłu spożywczego, artykuły spożywcze, urządzenia chłodnicze, maszyny i urządzenia dla gastronomii.

17.09.
Lubuski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Lubniewicach

ul. Osadników Wojskowych 25
69−210 Lubniewice
tel. (0−95) 755−76−14
fax (0−95) 755−71−79
e−mail: odr_lubieniewice@pro.onet.pl
Miejsce imprezy: Ośrodek Szkoleniowy
w Gliśnie

JESIEŃ W GLIŚNIE
Impreza Integracyjno−Promocyjna

Turniej wsi, kiermasz ogrodniczy i pszczelarski, promocja rękodzieła ludowego, sprzęt gospodarstwa domowego, pokazy kosmetyczne, prezentacja dorobku stowarzyszeń, występy zespołów ludowych, porady lekarskie.

23−24.09.
Pomorski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego (PODR) w Gdańsku

Trakt św. Wojciecha 293
80−001 Gdańsk−Lipce
tel. (0−58) 688−20−11
fax (0−58) 688−22−50
Dział Technologii Produkcji
i Doświadczalnictwa Lubań

83−422 Nowy Barkoczyn
tel. (0−58) 688−20−11
fax (0−58) 688−22−52
e−mail: luban@podr.pl; www.podr.pl
Miejsce imprezy: Lubań

VIII Kaszubska Jesień Rolnicza

Maszyny i urządzenia rolnicze, nawozy i środki ochrony roślin, pasze i dodatki paszowe, materiały budowlane, samochody, kiermasze ogrodnicze, zawody jeździeckie.
Cykl imprezy: raz w roku

29.09−01.10.
Centrum Targowe – Chemobudowa
Kraków S.A.

ul. Klimeckiego 14, 30−706 Kraków
tel. (0−12) 652−78−00
fax (0−12) 652−78−03
e−mail: targi@chemobudowa.pl
www.centrumtargowe.pl
Miejsce imprezy: CT−Chemobudowa
Kraków

Jesienna Wystawa Ogrodnictwa,
Leśnictwa i Zoologii

Szkółkarstwo, sadownictwo, rośliny ozdobne, sprzęt ogrodniczy i leśny, maszyny
i urządzenia do obróbki drewna, nasiona, środki ochrony roslin, wyposażenie
ogrodów, urządzanie terenów zielonych, gospodarka leśna, techniki i środki ochrony lasu przed szkodniakmi, łowiectwo, runo leśne, wydawnictwa specjalistyczne, urządzenia i sprzęt do hodowli zwierząt, akwaria, teraria, klatki, gady, płazy, ptaki, małe gryzonie, artykuły rymarskie dla zwierząt, pożywienie, odżywki, kosmetyki, lekarstwa dla zwierząt, sprzęt i urządzenia weterynaryjne, sprzęt wędkarski.


POWIĄZANE

Już 21 czerwca 2024 odbędą się Międzynarodowe Targi Elektroniki Użytkowej. To wł...

Pod hasłem „Owady piękne i różnorodne” w dniach od 24 do 26 maja 2024 r., w godz...

W dniach 7-9 maja br. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzi...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę