aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Kalendarium targowe – czerwiec 2003

29 maja 2002

 

 

Czerwiec

Termin Miejscowość Adres Impreza
- Radom RCDRRiO w Radomiu 
ul. Chorzowska 16/18
26-600 Radom

tel.
(0-48) 365-31-01
fax. (0-48) 365-49-70

DNI ROLNICTWA RADOMSKIEGO

Środki ochrony roślin, maszyny i urządzenia do produkcji, pasze, wydawnictwa.
Cykl imprezy: raz w roku
Dane z poprzedniej edycji: powierzchnia
netto: 8 000 m2 w
ystawcy –70, zwiedzających 8000
1.06
2003
Kalsk
ODR w Kalsku
Kalsk, 66-100 Sulechów
tel. (0-68) 385-20-91
fax. (0-68) 385-28-68
AGRO-TARG 2003
X Targi Ogrodnicze

Maszyny i urządzenia rolnicze, środki do produkcji rolnej, rośliny ozdobne, sprzęt ogrodniczy, architektura ogrodowa, wyposażenie ogrodów, zwierzęta hodowlane. 
Cykl imprezy: raz w roku
Dane z poprzedniej edycji: powierzchnia netto: 40 530 m 2 w
ystawcy – 200, zwiedzających - 12 000
7-08.06
2003
Nowy Barkoczyn
WODR w Gdańsku

Trakt św. Wojciecha 293
80-001 Gdańsk-Lipce
tel. (0-58) 309-04-65
fax. (0-58) 309-09-45
XII POMORSKIE TARGI ROLNO-SPOŻYWCZE
Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych
Środki produkcji, gospodarstwo domowe, wystawa zwierząt.

Cykl imprezy: raz w roku
Dane z poprzedniej edycji: powierzchnia  netto: 30 800  mwystawcy – 350, zwiedzających - 50 000.
miejsce imprezy: Nowy Barkoczyn

9-11.05
2003
 
Kraków
WODR w Gdańsku O/Strzelino

Strzelino, 76-00 Słupsk 2
tel.
(0-59) 847-12-88
fax. (0-59) 847-12-81

 
AGRO-TARGI 2003
Targi Rolne
Maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze, środki do produkcji roślinnej i zwierzęcej, zwierzęta hodowlane.
Cykl imprezy: raz w roku

Dane z poprzedniej edycji: powierzchnia netto: 1 900 m2 wystawcy – 85, zwiedzających – ok. 10 000

7-08.06
2003
 
Zarzeczewo
ODR w Zarzeczewie
Zarzeczewo, ul. Nizinna 9
87-801 Włocławek 3
tel. (0-54) 237-13-01
fax. (0-54) 237-18-08
 
DNI OTWARTYCH DRZWI
Maszyny i narzędzia rolnicze, ciągniki, nawozy, środki ochrony roślin, pasze, materiały budowlane, zwierzęta, wyroby rękodzieła.

Cykl imprezy: raz w roku

Dane z poprzedniej edycji: powierzchnia netto: 40 000 m2 wystawcy – 200, zwiedzających ? 20 000.10-11.05
2003


 


Rogów

 

Biuro Reklamy S.A.
ul. Flory 9/2
00-586 Warszawa
tel.
(0-22) 849-60-06
fax. (0-22) 849-35-84
 
TARGI LEŚNE
Międzynarodowe Targi Leśne
Hodowla i urzytkowanie lasów, szkółkarstwo, nasiennictwo, ochrona lasów przed szkodnkami, łowiectwo, odzież ochronna i mundurowa.
W nowej formule organizowane po raz pierwszy.
miejsce imprezy: Rogów14-15.06
2003


 
Sielinko WODR Poznań
ul. Sieradzka 29
60-163 Poznań

tel.
(0-61) 868-52-72
fax. (0-61) 868-56-60
 
WTR-SIELINKO 2003
Wielkopolskie Targi Rolnicze
Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych
Środki do produkcji rolnej, maszyny rolnicze, zwierzęta hodowlane, ekspozycja rybacka i ptaków ozdobnych.
Cykl imprezy: raz w roku

Dane z poprzedniej edycji: powierzchnia netto: 19 000 m2 wystawcy – 300, zwiedzających ? 20 000.
miejsce imprezy: Sielinko
Impreza objęta patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi14-15.06
2003

 


Stare Pole

 

RCDRRiOW w Starym Polu
ul. Marynarki Wojennej 21
82-220 Stare Pole
tel. (0-55) 271-35-21
fax. (0-55) 271-35-62
 
X ŻUŁAWSKIE TARGI ROLNE
Maszyny i urządzenia rolnicze, wyposażenia budynków inwentarskich, ogrodnictwo i szkółkarstwo, chemia w rolnictwie, pasze, dodatki paszowe, ekologia.
Cykl imprezy: raz w roku

Dane z poprzedniej edycji: powierzchnia netto: 30 200 m2 wystawcy – 537, zwiedzających – 60 000.
Impreza objęta patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi


14-15
.06
2003


 Płońsk

 

RCDRRiOW "Poświętne"
ul. H. Sienkiewicza 11
09-100 Płońsk
tel.
(0-23) 662-87-46
fax. (0-23) 662-28-47
 
MDR 2003
Mazowieckie Dni Rolnictwa
Wystawa artykułów do produkcji rolnej, pole demonstracyjne.
Cykl imprezy: raz w roku

Dane z poprzedniej edycji: powierzchnia netto: 40 200 m2 wystawcy – 261, zwiedzający - 25 000.20-22.06

2003


 
Olsztyn Fundacja im. M. Oczapowskiego
ul. Heweliusza 12
10-724 Olsztyn
tel.
(0-89) 523-49-25
fax. (0-89) 523-44-11
 
UNI WAMA FOOD 2003 
Targi Rolno-Spożywcze
Artykuły rolno-spożywcze, środki produkcji, maszyny rolnicze i dla przemysłu spożywczego, opakowania, wydawnictwa rolnicze.
Cykl imprezy: raz w roku

Dane z poprzedniej edycji: powierzchnia netto: 890 m2 wystawcy ? 85, zwiedzający- ok. 30 000.
miejsce imprezy: Olsztyn- Kortowo
Impreza objęta patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi21-22.06
2003


 


Bartoszewice

 

WODR w Bartoszewicach
ul. Nowości 32
95-011 Bartoszewice
tel.
(0-42) 719-89-28
fax. (0-42) 719-66-13
 
DNI OTWARTYCH DRZWI "NAUKA - PRAKTYCE" 
Maszyny i urządzenia rolnicze, środki do produkcji rolnej, kolekcja roślin uprawnych na polu doświadczalnym.
Cykl imprezy: raz w roku

Dane z poprzedniej edycji: powierzchnia netto: 4 500 m2 , zwiedzający - 15 000.21-22.06
2003

 Marszew

 

OZWODR w Marszewie
Marszew 63-300 Pleszew

tel./fax.
(0-62) 742-73-59
 
WIEJSKIE DNI POLA
Letnie Targi Rolno-Ogrodnicze "Agromasz"
Kolekcja odmian roślin uprawnych, nowoczesne technologie produkcji, środki produkcji, ciągniki, maszyny rolnicze, wyposażenia obiektów inwentarskich, doradztwo.
Cykl imprezy: trzy  razy w roku

Dane z poprzedniej edycji: powierzchnia netto: 3 010 m2 (+ 10 000 m2  pola demonstracyjne),  wystawcy - 200, zwiedzający - ok. 23 000.
miej
sce imprezy: Marszew 24
Impreza objęta patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
25-27.06
2003

 
Plaskosz k. Tucholi

 

BTB SAWO Bydgoszcz
ul. Dworcowa 81
85-959 Bydgoszcz
tel. (0-52) 581-11-77
fax. (0-52) 581-11-76
 
EKO-LAS
Targi Gospodarki Leśnej, Przemysłu Drzewnego i Ochrony Środowiska
Ochrona i użytkowanie lasu, nasiennictwo i szkółkarstwo, przetwórstwo płodów runa leśnego, narzędzia i maszyny do uprawy lasów, środki ochrony, oczyszczalnie ścieków.
Cykl imprezy: raz w roku
Dane z poprzedniej edycji: powierzchnia netto: 15 364  mwystawcy – 76, zwiedzający - 5 000
miejsce imprezy: Plaskosz k. Tucholi


28-29.06
2003

 Boguchwała

 

WODR w Boguchwale
ul. Tkaczowa 146
36-040 Boguchwała

tel.
(0-17) 871-41-01
fax. (0-17) 871-44-32
VI RWZH - BOGUCHWAŁA 2003
VI Reginalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w ramach Dni Otwartych Drzwi WODR
Zwierzęta hodowlane i ozdobne, wystawa maszyn rolniczych, środków produkcji, promocja instytucji rolniczych, kolekcja roślin na polu doświadczalnym.
Cykl imprezy: raz w roku

Dane z poprzedniej edycji: powierzchnia netto: 45 000  m2 wystawcy – 156, zwiedzający - 13 500
Impreza objęta patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi28-29.06
2003


 Zławieś Wielka

 RCDRRiOW w Przysieku
Przysiek, 87-134 Zławieś Wielka

tel. 
(0-56) 678-92-31 do 34
fax. (0-56) 678-92-35

 
Międzynarodowe Dnia Pola  - GRUBNO 2003
Prezentacja nowoczesnych technologii i upraw roślinnych, maszyny rolnicze, środki do produkcji rolnej.

Cykl imprezy: raz w roku

Dane z poprzedniej edycji: powierzchnia netto: 6 500  m2 wystawcy – 118, zwiedzający - 8 500
miejsce imprezy: ZSR CKP w Grubnie
28-29.06
2003


 
Szepietowo

 

WODR w Szepietowie
18-210 Szepietowo

tel
. (0-86) 476-05-51
fax. (086) 476-05-53


 
Dni z Doradztwem Rolniczym
X Okręgowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych

Zwierzęta hodowlane, wyposażenie budynków inwentarskich, maszyny i urządzenia do produkcji rolniczej, nawozy, środki produkcji, genetyka, pasze, środki ochrony roślin, doradztwo fachowe, kwiaty, krzewy, sprzęt ogrodniczy.
Cykl imprezy: raz w roku

Dane z poprzedniej edycji: powierzchnia netto: 5 000 m2 wystawcy – 300, zwiedzający -50 00028-29.06
2003

 Mikołów

 


DOD ODR Mikołów

ul. Gliwicka 85
43-190 Mikołów
tel. (0-32) 226-12-10

fax.
(0-32) 226-11-45

 
DNI OTWARTYCH DRZWI
Materiał szkółkarski, środki do produkcji rolnej, maszyny rolnicze, sprzęt zootechniczny i ogrodniczy, doradztwo.

Cykl imprezy: raz w roku

Dane z poprzedniej edycji: powierzchnia netto: 1 600 m2 wystawcy – 100, zwiedzający -ok. 86 000.29.06
2003

 Końskowola

 


WODR w Lublinie O/Końskowola
ul. Pożowska 8
24-130 Końskowola
tel. (0-81) 881-62-85

fax.
(0-81) 881-66-63
 
DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI
Konie i drobny inwentarz, maszyny rolnicze, wyposażenie budyn ków inwentarskich, s przęt i produkty p szczele, p łody r ne, rolnictwa ekologiczne, ś rodki ochrony roślin, rękodzielnictwo ludowe.
Cykl imprezy: raz w roku

Dane z poprzedniej edycji: powierzchnia netto: 2 200 m2 wystawcy – 60, zwiedzający -ok. 15 000.
29.06
2003

 Kościelec

 

OZWODR w Kościelcu
ul. Długa 1
62-604 Kościelec
tel./fax. (0-63) 271-62-32
 
TARGI ROLNICZE - KOŚCIELEC 2003
Środki ochrony roślin, pasze, nasiona, maszyny i  urządzenia, rośliny doniczkowe, drzewa i krzewy, zwierzęta, artykuły budowlane, doradztwo, agroturystyka, rękodzieło artystyczne.
Cykl imprezy: raz w roku

Dane z poprzedniej edycji: powierzchnia netto: 6 500 m2 wystawcy – 250, zwiedzający -ok. 20 000.

 


POWIĄZANE

Już 21 czerwca 2024 odbędą się Międzynarodowe Targi Elektroniki Użytkowej. To wł...

Pod hasłem „Owady piękne i różnorodne” w dniach od 24 do 26 maja 2024 r., w godz...

W dniach 7-9 maja br. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzi...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę