aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Polska Organizacja Biometanu interweniuje

6 listopada 2023
Polska Organizacja Biometanu interweniuje

Polska Organizacja Biometanu interweniuje w sprawie wykluczenia paliw biometanowych z rozwiązań zakładanych w prawodawstwie UE

Zdaniem Polskiej Organizacji Biometanu (POB), propozycja Komisji Europejskiej w sprawie rejestracji pojazdów napędzanych po 2035 roku wyłącznie paliwami zdekarbonizowanymi, jest szczególnie niekorzystna dla branży biometanu. W szczególności chodzi o propozycję brzmienia definicji „paliw neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla”, która zgodnie z projektem odnosi się wyłącznie do odnawialnych paliw ciekłych i gazowych pochodzenia niebiologicznego, które osiągają minimalny próg ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 100%.  Powoduje to  wykluczenie z tej definicji paliw biometanowych, które zgodnie ze strategiami inwestycyjnymi członków POB, mają stać się istotnym elementem transformacji paliw w Polsce.

Stojąc na stanowisku, że prawodawstwo UE winno uwzględniać cały wkład paliw odnawialnych w dekarbonizację, POB wystąpiła na początku października br., z wnioskiem do Ministerstwa Klimatu i Środowiska o interwencję w kwestii planowanych przez KE w tym zakresie regulacji. „Prawodawstwo UE powinno rozróżniać CO2 pochodzenia kopalnego od CO2 w obiegu zamkniętym pochodzącego z paliw odnawialnych, takich jak biometan. Tymczasem obecnie zakładane rozwiązanie w prawodawstwie UE dotyczącym transportu drogowego faworyzują ograniczoną liczbę rozwiązań, niezależnie od ich śladu węglowego,”  - powiedział Michał Tarka, Dyrektor Generalny i Członek Zarządu Polskiej Organizacji Biometanu.

Apel POB spotkał się z poparciem Departamentu Ropy i Paliw Transportowych w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, które w swoim stanowisku rekomenduje uwzględnienie wszelkich technologii prowadzących do dekarbonizacji transportu, np.: biopaliw ciekłych i gazowych (biometan, bioLPG), ale też innych odnawialnych paliw wytwarzanych np. z odpadów RCF – w oparciu o posiadane, krajowe zasoby. Zgodnie z zapewnieniem ze strony Departamentu Ropy i Paliw Transportowych w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, opinia w sprawie niespójności planów Komisji odnośnie wspierania rozwoju niskoemisyjnych biopaliw z jednej strony, przy jednoczesnym wdrażaniu ograniczeń w kwestii możliwości wykorzystywania niskoemisyjnych pojazdów spalinowych, jest i będzie podnoszona w kontaktach z instytucjami, które mają wpływ na ostateczny kształt planowanych przez KE regulacji.

„Rozwój sektora biometanowego w Polsce stanowi wyzwanie, które będzie mogło być zrealizowane tylko we współpracy pomiędzy wszystkimi interesariuszami. Dlatego cieszymy się, że nasz wniosek o uwzględnienie w stanowisku rządowym na poziomie UE biometanu w definicji paliw zdekarbonizowanych, spotkał się ze zrozumieniem i wsparciem,” – powiedział Michał Tarka, Dyrektor Generalny i Członek Zarządu Polskiej Organizacji Biometanu.

Polska może produkować nawet 8 mld m3 biometanu rocznie, pod warunkiem wprowadzenia nowych mechanizmów i instrumentów wspierających wytwarzanie biometanu. Aby jednak tak się stało, jak najszybciej muszą powstać stabilne prawnie i ekonomicznie uwarunkowania zapewniające opłacalność długoterminowych inwestycji w biometanownie. Dlatego Polska Organizacja Biometanu aktywnie pracuje nad zniwelowaniem barier oraz ryzyk regulacyjnych hamujących rozwój sektora zarówno na forum krajowym, jak i międzynarodowym.

 

O biometanie:

Biometan to biogaz, który w procesie oczyszczenia uzyskuje takie same chemiczne i energetyczne właściwości co gaz ziemny, a jednocześnie jest zeroemisyjny i ekologiczny. Jako paliwo może znaleźć zastosowanie w gospodarce do celów ciepłowniczych oraz transportowych. Biometan wykorzystywany jest również do produkcji energii elektrycznej. Jest surowcem energetycznym tworzącym rdzeń Gospodarki Obiegu Zamkniętego, ponieważ powstając m.in. z odpadów wiejskich, miejskich i pochodzących z oczyszczalni ścieków, wytwarza energię nie zwiększając emisji CO2.

***

O Polskiej Organizacji Biometanu (POB):

Polska Organizacja Biometanu (POB) powstała 6 września 2022 r., zrzeszając ekspertów branżowych oraz przedstawicieli wiodących grup paliwowych, energetycznych i ciepłowniczych działających na rynku krajowym. Aktualnie w Europie jest ponad 1500 wytwórni biometanu. W skład Polskiej Organizacji Biometanu wchodzą obecnie: Veolia Energia Polska, PGNiG BioEvolution Grupa Orlen, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM, Polska Grupa Biogazowa, Duon Dystrybucja, Go&Biogas, Selena Green Investments, Unimot, Atrem, Związek Producentów Cukru (grupy: Krajowa Grupa Spożywcza, Nordzucker, Südzucker, Pfeifer&Langen), Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych (Łukasiewicz – INS), Kancelaria Prawna Tarka Trupkiewicz i Wspólnicy. Najważniejszym celem POB jest rozwój rynku biometanowego, który może przyspieszyć proces transformacji energetycznej oraz pomóc w uniezależnieniu kraju od importu surowców energetycznych. POB reprezentuje interesy organizacji nie tylko w Polsce, ale również na forum międzynarodowym.

www.bioch4.org

https://www.linkedin.com/company/bioch4/

https://twitter.com/bioch_4

oprac, e-mk ppr.pl


POWIĄZANE

Rada Europy formalnie przyjęła  pierwsze tego rodzaju rozporządzenie w sprawie o...

Trzy belgijskie organizacje rolnicze – Boerenbond, ABS i FWA – osiągnęły porozum...

Rada Europy przyjęła  zmianę rozporządzenia w sprawie Wspólnego Przedsięwzięcia ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę