aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Pan Grzegorz Jedamski wystawił KRUS wezwanie do zapłaty

10 marca 2023
Pan Grzegorz Jedamski wystawił KRUS wezwanie do zapłaty

Wezwanie do zapłaty z tytułu bezprawnie obniżonego wymiaru wypłacanej emerytury wystawił Pan Grzegorz Jedamski, rolnik/emeryt, który od dłuższego czasu zwraca uwagę,  bezprawnego obniżania wypłacanej rolnikom/emerytom należnej emerytury. Nasz czytelnik nie chce już dłużej czekać i po dokładnej analizie obowiązujących przepisów prawa stwierdził, że KRUS ograniczyl bezpodstawnie jego emeryturę do 86% emerytury podstawowej. Z przepisu 26 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu rolników, że nabył prawo do emerytury uzupełniającej w wysokości 95% emerytury podstawowej.  Wynika z tego, że KRUS, naszemu czytelnikowi, rolnikowi/emerytowi Panu Grzegorzowi Jedamskiemu, bezpodstawnie obniżył świadczenie emerytalne o 9 procent i tego w swoim wezwaniu do zapłaty się domaga.

Poniżej prezentujemy pełną treść wszystkich materiałów i dokumentów nadesłanych przez Pana Grzegorzado naszej redakcji  ppr.pl.

"Do Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowni Państwo,

w związku z brakiem należytej kontroli w zakresie prawidłowości działalności KRUS przez Ministerstwo Rolnictwa, jeszcze raz proszę/wnoszę o niezwłoczną, ekspercką kontrolę KRUS w zakresie niewywiązywania się z obowiązków wynikających z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników; co do sposobu obliczania wysokości wskaźnika wymiaru emerytury uzupełniającej.

Na skutek błędnej interpretacji/stosowania przez KRUS art. art. 24-26 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, wypłacane są bezprawnie obniżone emerytury wszystkim rolnikom, którzy mają co najmniej pełnych 21 i więcej lat składkowych. KRUS obniża wskaźnik emerytury uzupełniającej wszystkim rolnikom. którzy mają co najmniej 21 i więcej lat składkowych. Z art. 26 ust. 1 niniejszej ustawy jednoznacznie wynika, że odpowiednio można obniżać wskaźnik emerytury uzupełniającej, jeżeli liczba lat przyjęta do ustalenia części składkowej jest mniejsza od 20 - znaczenie słowa/wyrażenia: jeżeli ; jest mniejsza, w polskim języku jest jednoznaczna; ponadto mniejsza nie znaczy większa.

Rząd jest odpowiedzialny za prawidłową działalność KRUS.

Budżet Państwa jest zobowiązany, jako gwarant, za zapewnienie środków finansowych na wypłatę świadczeń emerytalnych wynikających z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Wobec bezprawnego obniżania wypłacanej rolnikom/emerytom należnej emerytury, jeszcze raz proszę/wnoszą o zobowiązanie KRUS do wyliczenia i wypłacenia wszystkim emerytom należnego wyrównania za okres trzech ostatnich lat.

Ponadto oczywiście proszę Radę Ministrów o zapewnienie KRUS niezbędnych środków finansowych na rzecz wypłat emerytom należności z tytułu wyrównania bezprawnie zmniejszonych wypłat należnych emerytur.

Mam nadzieję, że Rząd RP nie będzie się nieprzyzwoicie pastwił nad emerytami i zmuszał ich do pielgrzymowania po biurach KRUS i sądach by dochodzili należnych kwot z przedmiotowego tytułu. Proszę Rząd o zwrócenie uwagi na fakt, iż ze względu na to, że wypłacane obniżone emerytury były wywołane błędem KRUS, to KRUS z urzędu jest zobowiązany właściwie naliczyć i wypłacić przedmiotowe należności.

Proszę Rząd o zwrócenie uwagi na sytuację materialną emerytów, którzy na skutek sprzecznych z Konstytucją nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, mają zazwyczaj wypłacane emerytury poniżej progu minimum socjalnego - o niniejszym problemie artykuł opublikowany w ppr.pl (link do art w zał.).

https://www.ppr.pl/wiadomosci/90-rolnikowemerytow-otrzyma-od-marca-br-emeryture-w-kwocie-nizszej-progu-minimum-socjalnego


Ponadto jeszcze raz prosze o zwrócenie ufaki na fakt, iż na skutek nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników sprzecznej z art. 2 Konstytucji, budżet Państwa zaoszczędził kosztem portfeli rolników/emerytów w okresie ostatnich 6 lat około 10 miliardów zł, powodując, że w ostatnich sześciu latach większość emerytów KRUS otrzymywało emerytury w wysokości poniżej progu minimum socjalnego.

Wobec powyższego, niezwłoczna wypłata wszystkim emerytom należnego wyrównania w łącznej kwocie netto około 1 miliarda z tytułu wypłaty zmniejszonych emerytur, na skutek błędnego obliczenia wskaźnika emerytury uzupełniającej przez KRUS, jest nieodzowna i zasadna w świetle obowiązującego prawa.

Na marginesie niniejszego wystąpienia informuję, że w odpowiedzi na moje dotychczasowe e-mail przesyłane do Rządu i Min. Rol, otrzymałem odpowiedź z Min. Rol. (skan w zał.-4 str.), w której nadal powielana jest błędna interpretacja art. 26 ust. 1 ustawy o ubez. społ. rolników. W niniejszej odpowiedzi zawarte jest stwierdzenie " Część uzupełniająca wynosi 95% emerytury podstawowej, jeżeli liczba lat przyjęta do ustalenia części składkowej jest mniejsza od 20. Za każdy pełny rok powyżej 20 przyjęty do części składkowej obniża się część uzupełniającą o 0,5% emerytury podstawowej." - ewidentna manipulacja poprzez stwierdzenie ". " Za każdy pełny rok powyżej 20 lat" - przepis art. 26 ust. 1 nie zawiera przytoczonego w odpowiedzi stwierdzenia, które wybacza dyspozycję niniejszego przepisu (przepis art.26 ust. 1 w analogicznym miejscu zdania przepisu / jednak po średniku a nie po kropce/ zawiera stwierdzenie po średniku; "przy każdym pełnym roku od 20 lat").

Ze względu na dotychczasową indolencję KRUS i nadzorującego go Min. Rol w przedmiotowej sprawie, bardzo proszę Radę Ministrów o podjęcie stosownych działań zapewniających wykonanie obowiązków wynikających z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników przez KRUS.

Z poważaniem

Grzegorz Jedamski

Do wiadomości: Prezydent RP; Kluby parlamentarne Sejmu; KRUS; Związki i organizacje rolnicze; PAP-media.

***

Do Zarządu KRUS


Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam skan mojego wezwania do zapłaty z tytułu wypłacania obniżonej emerytury na skutek błędnego obliczenia wskaźnika wysokości emerytury uzupełniającej przez KRUS.

Jeszcze raz apeluję do Państwa o podjęcie stosownych działań  mających na celu niezwłoczne naliczenie i wypłatę przedmiotowej należności wszystkim pokrzywdzonym emerytom, którym bezpodstawnie obniżono wskaźnik emerytury uzupełniającej - na skutek błędu popełnionego przez KRUS są Państwo zobowiązani do podjęcia działań z urzędu, nie czekając na wezwania ze strony pokrzywdzonych emerytów.

Błędne zastosowanie art. 26 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, na skutek dotychczasowej błędnej interpretacji tego przepisu, nie usprawiedliwia dotychczasowej bierności Zarządu KRUS w zakresie podjęcia niezbędnych działań, by skutki tego błędu emerytom naprawić tj. obliczyć i wypłacić stosowne wyrównanie.

Z poważaniem

Grzegorz Jedamski
 
Do wiadomości: Rząd RP; Min. Rol.

inf. własna ppr.pl


POWIĄZANE

Rynek orzechów w Brazylii wykazuje obiecujący wzrost, szczególnie napędzany rosn...

Całoroczne hale namiotowe umożliwiły rozwój polskich przedsiębiorstw. Zarówno ma...

Uprawa rzepaku wymaga intensywnej ochrony przed chorobami grzybicznymi. Aby ta b...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę