aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Nowa strategia UE na rzecz jednolitego rynku

27 maja 2024
Nowa strategia UE na rzecz jednolitego rynku

Rada Europy przyjęła w zeszłym tygodniu konkluzje w sprawie sytuacji i przyszłości jednolitego rynku. W konkluzjach zatytułowanych "Jednolity rynek z korzyścią dla wszystkich" wezwano do opracowania nowej, całościowej strategii na rzecz jednolitego rynku, z naciskiem na poprawę jego ram regulacyjnych w celu zwiększenia potencjalnych korzyści.

Rynek wewnętrzny jest jednym z głównych osiągnięć Unii Europejskiej. Przyniosła ona korzyści naszemu dobrobytowi i dobrobytowi społecznemu oraz wzmocniła naszą globalną pozycję gospodarczą. Nie powinniśmy jednak popadać w samozadowolenie: jednolity rynek jest nadal rozdrobniony, nie wszyscy ludzie odnoszą z niego równe korzyści, a duzi gracze narzucają własne zasady. W przyjętych dziś konkluzjach nakreślono plan działania mający wzmocnić jednolity rynek i przygotować go na nadchodzące globalne wyzwania -powiedział Pierre-Yves Dermagne, belgijski wicepremier, minister gospodarki i zatrudnienia

Jednolity rynek na miarę XXI wieku

W konkluzjach Rady uznano osiągnięcia jednolitego rynku w ciągu 30 lat jego istnienia, ale uznano też potrzebę opracowania nowej strategii, która pozwoliłaby wykorzystać jego niewykorzystany potencjał. W związku z tym Rada wzywa Komisję, by do czerwca 2025 r. przygotowała strategię na rzecz zmodernizowanego jednolitego rynku.

Lepsze stanowienie prawa

W konkluzjach wskazano, że potrzebne są skuteczniejsze ramy regulacyjne, dostosowane do transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz szybko zmieniających się realiów globalnych. Aby sprostać tej potrzebie, Rada wzywa do zniesienia zbędnych obciążeń administracyjnych i obowiązków w zakresie przestrzegania przepisów (tj. nadmiernej sprawozdawczości). W konkluzjach wezwano również do zidentyfikowania i usunięcia przeszkód dla rozwoju przedsiębiorstw, w tym MŚP, oraz do zastosowania rozwiązań cyfrowych w przyszłych regulacjach (zasady takie jak "najpierw myśl na małą skalę", "jednorazowo", "domyślnie cyfrowo" czy paszport MŚP).

Ministrowie apelują o lepsze wykorzystanie istniejących narzędzi, takich jak centra SOLVIT (służba wsparcia pomagająca przedsiębiorstwom i obywatelom borykającym się z problemami w innym państwie członkowskim). W konkluzjach wezwano do zapobiegania nadmiernej regulacji, stałego monitorowania sytuacji rynkowej oraz do spójnego i zdecydowanego egzekwowania obowiązującego prawodawstwa. Wzywa również do zajęcia się nieuczciwymi praktykami handlowymi w celu wzmocnienia ochrony konsumentów.

Ministrowie podkreślają też, jak ważne jest lepsze stanowienie prawa, w tym terminowe, użyteczne i dynamiczne oceny skutków, szeroko zakrojone konsultacje (w tym panele obywatelskie) oraz korzystanie z piaskownic regulacyjnych – tymczasowych ram prawnych, które umożliwiają testowanie innowacyjnych technologii, produktów, usług lub podejść regulacyjnych.

Wzmocnienie czterech swobód

W konkluzjach wezwano również do podjęcia szeregu działań mających na celu zwiększenie potencjału jednolitego rynku, takich jak lepsze wykorzystanie inwestycji prywatnych i publicznych, wspólne publiczne i prywatne inwestycje strategiczne oraz wykorzystanie zamówień publicznych. W konkluzjach zaproponowano również usunięcie barier w świadczeniu usług transgranicznych poprzez zastosowanie procedur uproszczonych. Ministrowie podkreślają, jak ważne jest zwiększenie zdolności siły roboczej w UE (dzięki dobremu kształceniu, szkoleniu i uczeniu się przez całe życie) oraz uczynienie jednolitego rynku atrakcyjnym dla wysoko wykwalifikowanych pracowników z państw trzecich. Ministrowie podkreślają też siłę jednolitego rynku na szczeblu globalnym i podkreślają, jak ważne jest jak najlepsze wykorzystanie jego kluczowej roli w Światowej Organizacji Handlu oraz siły UE jako światowego mocarstwa normalizacyjnego.

Geneza

W 2023 r. przypadała 30. rocznica podpisania traktatu z Maastricht i utworzenia jednolitego rynku europejskiego. Od tego czasu trwa kompleksowy proces refleksji nad możliwościami i wyzwaniami, jakie ze sobą niesie. W marcu 2023 r. Rada Europejska wezwała do podjęcia ambitnych działań na rzecz dokończenia budowy jednolitego rynku, a w czerwcu przywódcy UE zwrócili się o niezależne sprawozdanie wysokiego szczebla na temat przyszłości jednolitego rynku. Prezydencje hiszpańska i belgijska zleciły sporządzenie sprawozdania byłemu premierowi Włoch i prezesowi Instytutu Jacques'a Delorsa, Enrico Letcie. Ostateczna wersja, zatytułowana "Więcej niż rynek", została przedstawiona na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 17–18 kwietnia 2024 r.

oprac, e-mk,ppr.pl na podst źródło: consilium.europa.eu


POWIĄZANE

Badania pokazują, że gry wideo są atrakcyjne i skuteczne dla osób w każdym wieku...

W dzisiejszych czasach gry komputerowe stały się integralną częścią rozrywki dla...

Sprzedaż w internecie staje się coraz popularniejsza, a platformy takie jak OLX,...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę