aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Koniec grudnia to ostatni termin składania wniosków

27 grudnia 2022
Koniec grudnia to ostatni termin składania wniosków

Wsparcie dla grup i organizacji producentów – wnioski tylko do 30 grudnia

Nowe grupy i organizacje producentów, które chcą otrzymać dofinansowanie na prowadzenie działalności, jeszcze do 30 grudnia 2022 r. mogą złożyć taki wniosek w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Działanie „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” finansowane jest z PROW 2014-2020.
O dofinansowanie można ubiegać się do 30 grudnia 2022 r. Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Dokumenty można składać osobiście lub elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP. Można je również nadać w placówce Poczty Polskiej.

Pomoc finansowa na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” skierowana jest do nowych grup producentów rolnych, czyli tych uznanych od 1 grudnia 2021 r. na podstawie przepisów z 2000 roku. Grupy te muszą składać się z osób fizycznych i prowadzić działalność jako mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa. O dofinansowanie mogą starać się również organizacje producentów, które uzyskały status uznania na podstawie przepisów z 2004 roku. Wsparcie nie jest skierowanie do producentów drobiu, wyrobów z mięsa drobiowego i jego podrobów oraz owoców i warzyw.

Beneficjenci otrzymują dofinansowanie przez pięć pierwszych lat, następujących po dacie uznania grupy producentów rolnych lub organizacji producentów. Są to roczne płatności, które wynoszą: w pierwszym roku – 10 proc. przychodów netto, w drugim roku – 9 proc., w trzecim roku – 8 proc. w czwartym roku – 7 proc., w piątym roku – 6 proc. Limit przyznawanych środków finansowych to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu.

Wnioski można składać od 17 listopada. Jest to już dwunasty nabór dla grup i organizacji producentów w ramach PROW 2014-2020. Dotychczas w obecnym naborze potencjalni beneficjenci złożyli 46 wniosków.
więcej informacji- tutaj 

Składki na ubezpieczenia zwierząt – do 30 grudnia nabór wniosków

O dopłaty do ubezpieczeń w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 mogą się ubiegać hodowcy drobiu, świń lub bydła. Budżet przeznaczony na to wsparcie wynosi ponad 108 mln euro.

Salmonella kojarzona jest najczęściej z drobiem. Ta powszechnie występująca w środowisku bakteria zagraża jednak również innym zwierzętom. Wywoływana przez nią salmonelloza może spowodować wśród zwierząt gospodarskich duże straty. Warto zatem rozważyć ubezpieczenie posiadanych stad od takiego ryzyka. Zachętą może być możliwość uzyskania zwrotu części opłaconej składki. Taką możliwość daje działanie „Zarządzanie ryzykiem”.

Wnioski o tę pomoc jeszcze do 30 grudnia 2022 r. przyjmują biura powiatowe ARiMR właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Dokumenty można złożyć osobiście, nadać rejestrowaną przesyłką pocztową lub za pośrednictwem formularza udostępnionego na Platformie Usług Elektronicznych ARiMR. Wnioski można również wysyłać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Przypominamy, że o wsparcie w ramach „Zarządzania ryzykiem” mogą ubiegać się producenci drobiu, bydła lub świń, którzy ubezpieczą zwierzęta od ryzyka strat spowodowanych salmonellą. Producenci muszą posiadać prawo do nieruchomości, na terenie której prowadzą hodowlę. Ubezpieczenie powinno obejmować co najmniej:

1000 sztuk: rzeźnych kurcząt, gęsi, indyków i drobiu nieśnego;
14 sztuk świń;
4 sztuk bydła.

Wysokość pomocy wynosi 70 proc. opłaconej składki. Warunkiem przyznania wsparcia, jest posiadanie umowy ubezpieczenia, z której wynika, że wypłata odszkodowania nastąpi w przypadku wystąpienia szkód, które wyniosą ponad 20 proc. Istotne jest też to, że okres objęty ubezpieczeniem musi rozpoczynać się nie wcześniej niż 1 kwietnia 2022 r. Zainteresowany dofinansowaniem nie może korzystać z innych dopłat do ubezpieczenia.

więcej informacji znajduje się tutaj 

Wsparcie dla KGW: czas na wydatkowanie tylko do końca roku, a rozliczenie pomocy do końca stycznia

Do 30 września koła gospodyń wiejskich mogły ubiegać się w ARiMR o wsparcie na działalność statutową. Dokumenty złożyło blisko 11,4 tys. KGW, a kwota o jaką wnioskowały to 62,75 mln zł. Na wydanie tych środków koła mają czas do 31 grudnia 2022 r., a na ich rozliczenie do końca stycznia 2023 r.
Przypominamy, że wraz z końcem roku mija czas na wydanie pieniędzy, które koła gospodyń wiejskich otrzymały z ARiMR na rozwijanie swojej działalności. Zaś do 31 stycznia 2023 r. muszą się one rozliczyć z tych wydatków w formie sprawozdania.

Zrzeszone gospodynie wiejskie mogą przeznaczyć otrzymane fundusze na aktywność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w lokalnych środowiskach oraz działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich. Ważnymi celami, na które można wydać pieniądze, są także rozwój przedsiębiorczości kobiet oraz inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków ich życia i pracy na wsi. Dofinansowanie można także wykorzystać, by rozwijać regionalną kulturę ludową czy upowszechniać współdziałanie i wprowadzać racjonalne metody gospodarowania.

Koła wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez ARiMR mogły ubiegać się o wsparcie już po raz piąty. Nabór wniosków rozpoczął się 1 kwietnia i zakończył 30 września 2022 r. Pula środków na ten cel wynosiła, jak przed rokiem, 70 mln zł.

W prowadzonym przez ARiMR rejestrze znajduje się obecnie około 12 tys. kół gospodyń wiejskich. 11 399 spośród nich złożyło w zakończonym 30 września naborze wnioski o wsparcie działalności statutowej.

Koła liczące nie więcej niż 30 osób mogły ubiegać się o 5 tys. zł, te o liczebności od 31 do 75 osób – 6 tys. zł, jeszcze liczniejsze – 7 tys. zł. Stawki względem poprzedniego roku nie uległy zmianie, ale w zainteresowaniu tym wsparciem obserwuje się stałą tendencję wzrostową. W 2018 r. do kół gospodyń wiejskich trafiło ponad 16 mln zł, w 2019 r. – powyżej 29 mln zł, w 2020 r. – blisko 33 mln zł, zaś w 2021 r. – niemal 56 mln zł.

więcej informacji znajduje się-tutaj

 

Konkurs grantowy dla ogrodów działkowych – wnioski tylko do końca grudnia

Nabór w ramach Pozakonkursowego Projektu Grantowego pn. Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych dobiega końca. Zainteresowanie pozyskaniem grantów jest na tyle duże, że dostępny limit zostanie przekroczony jeszcze w tym roku.
Ze złożonych do tej pory wniosków wynika, że kwota, o którą ubiegają się Rodzinne Ogrody Działkowe, zbliża się do poziomu 130 proc. puli środków przeznaczonej na granty. W związku z tym, zgodnie z zapisami regulaminu, grudzień 2022 roku będzie ostatnim miesiącem na złożenie w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokumentów. Można je dostarczać osobiście, nadawać przesyłką pocztową lub przez platformę ePUAP.

Przypominamy, że projekt grantowy skierowany jest do stowarzyszeń ogrodowych. Kwota dofinansowania wynosi standardowo od 10 tys. zł do 100 tys. zł, a jeśli liczba działek w ogrodzie przekracza 400, może sięgnąć nawet 150 tys. zł. Nie wymaga się wniesienia wkładu własnego i przysługuje zaliczka.

Minimum 50 proc. otrzymanych funduszy należy przeznaczyć na realizację inwestycji w tzw. zakresie podstawowym, obejmującym m.in. zazielenienie roślinami miododajnymi wszelkich powierzchni – w tym dachów, ścian, płotów i gruntów czy uaktywnienie biologiczne terenu przez likwidację pół- lub nieprzepuszczalnych utwardzeń. Z kolei do 30 proc. wydatków kwalifikowanych może dotyczyć inwestycji w zakresie elementów dodatkowych, czyli np. zagospodarowania (w tym rekultywacji) terenów ROD dotychczas nieużytkowanych oraz modernizacji i budowy ogólnoogrodowej sieci energetycznej. Do zadań objętych dofinansowaniem należą również koszty pośrednie oraz wydatki poniesione na przygotowanie dokumentacji technicznej (w obu przypadkach maksymalnie do 10 proc. wartości udzielonego grantu).

Otwarty konkurs grantowy dla stowarzyszeń ogrodowych został zorganizowany na podstawie umowy zawartej 10 maja 2022 r. między NFOŚiGW i ARiMR. Nabory odbywają się w miesięcznych etapach, począwszy od 30 maja 2022 r.

więcej informcji- tutaj 

źródło: ARiMR


POWIĄZANE

Polacy zadowoleni z transformacji energetycznej. Blisko co drugi badany potwierd...

Mazurska Manufaktura S.A., specjalizująca się w produkcji kraftowych alkoholi mo...

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przypomina, że zbliża się termi...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę