aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

"Jak samorządy mogą chronić różnorodność biologiczną?"

15 września 2023
"Jak samorządy mogą chronić różnorodność biologiczną?"

Rola samorządów w ochronie bioróżnorodności w Polsce jest kluczowa. Działania podejmowane na poziomie lokalnym wpływają nie tylko na jakość życia mieszkańców, ale również na zachowanie i rozwijanie różnorodności biologicznej na terenach miejskich.

W miastach, gdzie żyje ponad połowa mieszkańców Polski, zachowanie bioróżnorodności jest bardzo istotne ze względu na mniej sprzyjające warunki przyrodnicze niż na terenach mniej zabudowanych i przekształconych. Przyroda miejska oferuje schronienie dla wielu gatunków roślin i zwierząt, zapewnia miejsca rekreacji i kontaktu z przyrodą dla mieszkańców, a przez to wpływa na ich zdrowie i samopoczucie. Zieleń miejska, parki, aleje drzew pełnią kluczową rolę w absorpcji zanieczyszczeń, stanowią naturalne źródła cienia i ochłodzenia. Zielone obszary w miastach pomagają w zatrzymywaniu wód opadowych, ograniczając erozję gleby i ryzyko powodzi. Rośliny miejskie przyciągają owady, takie jak pszczoły i motyle, które je zapylają i wspierają zachowanie różnorodności gatunkowej.

bioróżnorodność

Samorządy, działając na rzecz ochrony bioróżnorodności, podejmują szereg kluczowych działań, w tym planują zagospodarowanie przestrzenne miast, mając na uwadze zachowanie obszarów zielonych, korytarzy ekologicznych i siedlisk przyrodniczych. Do ich kompetencji należy ustanawianie przepisów i regulacji dotyczących ochrony przyrody w mieście, np. ograniczeń w zakresie wycinki drzew, czy wymogów związanych z zazielenieniem terenów. Mogą one także inwestować w ekologiczną infrastrukturę, taką jak dachy zielone, systemy retencji wód opadowych i roztopowych, ścieżki rowerowe, co może mieć wpływ na stan środowiska naturalnego w mieście.

bioróżnorodność

Przykładem miasta, które realizowało działania pozytywnie wpływające na bioróżnorodność jest m.in. Duszniki-Zdrój, laureat III edycji konkursu „Miasto z klimatem – najlepszy zrealizowany projekt”, w kategorii odbetonowanie przestrzeni miejskich. Zmiana nieprzepuszczalnej kostki w Alei im. Fryderyka Chopina na przepuszczalną nawierzchnię oraz zasypanie ziemią rowów wzdłuż alei, pozytywnie wpłynęło na kondycję drzew. Zasadzono również młode lipy, odtwarzając historyczny rytm nasadzeń. Aleja dająca cień przechodniom stała się jednocześnie rezerwuarem wód opadowych. Obniża też temperaturę otoczenia dzięki rozłożystym koronom zachowanych drzew.

Aby zwiększyć wiedzę samorządowców na temat ochrony różnorodności biologicznej w  miastach, Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało serię webinarów dla pracowników urzędów gmin.

Samorządy w Polsce coraz częściej angażują się w ochronę bioróżnorodności w miastach. Świadczy o tym m.in. kolejna, już IV, edycja konkursu Miasto z klimatem - najlepszy zrealizowany projekt, na który wpłynęło wiele ciekawych zgłoszeń. Rola samorządów jest nieoceniona, ponieważ to często na poziomie lokalnym podejmowane są decyzje dotyczące środowiska naturalnego. Mamy nadzieję, że przygotowane przez nas webinary pomogą samorządom w lepszym zrozumieniu i efektywnym zarządzaniu różnorodnością biologiczną w  miastach – mówi Sergiusz Kieruzel, dyrektor Departamentu Edukacji i Komunikacji w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Podczas spotkań online, które odbędą się w dniach 19-21 września 2023 r. zostaną poruszone następujące tematy:

        I.         „Inwentaryzacja zasobów przyrodniczych i określanie potencjału rozwoju zieleni oraz błękitno-zielonej infrastruktury w mieście”;

      II.         „Zagospodarowanie i planowanie przestrzenne z uwzględnieniem aspektów błękitno-zielonej infrastruktury i retencji wody – przykłady”;

    III.         „Rozwiązania oparte na przyrodzie w przestrzeni miejskiej (nature-based solutions): projektowanie, wdrażanie, utrzymywanie”;

    IV.         „Przygotowywanie SIWZ i SOPZ dla zamówień publicznych dot. zazieleniania przestrzeni miejskiej i rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury”;

     V.         „Dostępne źródła finansowania miejskich inwestycji dot. zazieleniania przestrzeni miejskiej i rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury”.

 Webinary będą dostępne na stronie kampanii Ministerstwa Klimatu i Środowiska „Chroń bioróżnorodność” www.bioroznorodnosc.gov.pl

oprac, e-mk ppr.pl, źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska


POWIĄZANE

Obecnie większość upraw kukurydzy w Polsce znajduje się w fazie kwitnienia. To d...

Lidl Polska to największy eksporter dóbr rolno-spożywczych w naszym kraju oraz s...

Wydaje się, że zasady BHP są znane wszystkim pracownikom, jednak liczba wypadków...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę