aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1
aaaaaaaaKongres Mięsny

Ggrzegorz Jedamski: ROLNIK/EMERYT TO TEŻ OBYWATEL

1 grudnia 2023
Ggrzegorz Jedamski: ROLNIK/EMERYT TO TEŻ OBYWATEL

Nasz czytelnik, Pan Grzegorz Jedamski, rolnik/emeryt, już w poprzedniej IX kadencji Sejmu RP nie ustawał w swoich wysiłkach, aby emerytury rolnicze były naliczane zgodznie z obowiązującym prawem. W dnu 23 listopada 2023, Pan Grzgorz zwrócił się do Mateusza Morawieckiego Prezesa Rady Ministrów i Pani Marleny Maląg Minister Rodziny i Spraw Społecznych stwierdzając że niezbędne uzupełnienie propozycji dla rodziny i seniorów w Dekalogu Polskich Spraw, a pełnę treść listu prezentwaliśmy TUTAJ.

Niestety, Pan Jedamski nieotrzymał odpowiedzi na swój apel w związku z tym postanowił zwrócićc siępnwnie w tej sprawie do parlamentarzystów.

Do wszystkich Posłów tytułem uzupełnienia e-maila z dnia 13 listopada br. o  emerytach KRUS


Wielce Szanowni Posłowie,

wobec zapadłej ciszy w sprawie, o której pisałem do Państwa 13 listopada br. oraz do Premiera i Minister Rodziny i Spraw Społecznych 22 listopada br. (tytułem przypomnienia poniżej zam. link do artykułu  w ppr.pl zawierający niniejsze pisma), proszę dodatkowo o zwrócenie uwagi na niżej wymienione kwestie  -  tytułem uzupełnienia wymienionych  pism.
 
Przedstawiając w załączeniu skan str. 64 info. GUS - Emerytury i renty w 2012 r., zawierający zestawienie wysokości emerytur i rent wypłacanych przez ZUS i KRUS od 2005 r. do 2012 r., proszę o zwrócenie uwagi na fakt, że wysokość emerytur KRUS w stosunku do emerytur z ZUS od 2005 r. do 2012 r. ulegała ciągłemu zmniejszeniu,  z 65% do 57% przeciętnej emerytury w ZUS, a wysokość (brutto) emerytur z KRUS w niniejszym okresie była zbliżona do kwoty minimum socjalnego obliczonego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (w zał. skan zestawienia IPiSS zawierający kwoty minimum socjalnego m.in. od 2006 r.  do 2019 r.
Ponadto  załączam skanach 2 str. z danymi finansowymi KRUS oraz skan 2 str. z danymi IPiSS, które będą przedmiotem mojego komentarza, na które proszę zwrócić uwagę.
Przeciętna emerytura KRUS w relacji do przeciętnej emerytury ZUS od 2005 r. ulegała ciągłemu zmniejszeniu osiągając w 2022 r. jedynie 47,5 % emerytury ZUS (wysokość emerytury ZUS w marcu 2022 r. to 2903,85 zł, a emerytury KRUS to 1377,72 zł). Po uchwaleniu ustawy z dnia 13 stycznia br. (jedynie częściowo przywracającej prawa nabyte emerytów KRUS), ustalającej wysokość emerytury podstawowej na 90% emerytury najniższej systemu emerytalnego, przeciętna  emerytura/renta z KRUS wynosi nadal jedynie 51% emerytury/renty z ZUS, a obecnie przeciętna kwota netto wypłacana emerytom KRUS od 1 marca br. (tj. brutto 1779,22 zł) jest mniejsza od kwoty minimum socjalnego wyliczonego przez IPiSS w kwocie 1650,22 dla 1-osobowego gospodarstwa emeryckiego przy uwzględnieniu cen w pierwszym kwartale br.  Dokonująca się od wielu lat pauperyzacja, deklasacja emerytów KRUS, pomimo znacznego wzrostu gospodarczego naszego kraju, jest nie do przyjęcia wobec praw wynikających z Konstytucji. Świadczenia emerytalne z ZUS w okresie od 2005 r. do 2023 r. w odniesieniu do minimum socjalnego znacząco się poprawiły (i słusznie), natomiast wysokość emerytur (netto) z KRUS w relacji do minimum socjalnego w/w okresie nie uległa poprawie, nadal nie osiągając progu minimum socjalnego !!!.
 
Wobec powyższego, w świetle m.in. art. 2 i art. 30 Konstytucji oraz art. 25 Powszechnej deklaracji Praw Człowieka, Posłowie są zobowiązani do niezwłocznej nowelizacji przepisów Ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników  w zakresie dotyczącym emerytury podstawowej (100% a nie 90% emerytury minimalnej) - wszak to na ustawodawcy ciąży obowiązek poszanowania, ochrony nienaruszalnej godności człowieka poprzez stanowienie ustaw respektujących prawa obywatela wynikające z Konstytucji.
 
Wysokość emerytur wypłacanych z KRUS godzi w prawa człowieka, pozbawiając ich prawa do godnego życia. Prawo do godnego życia wynikające z art. 30  Konstytucji, to m.in. również prawo do godnego życia w wymiarze materialnym, bez biologicznej i społecznej degradacji, bez życia w objęciach niedostatku i ubóstwa z powodu emerytur wypłacanych w kwotach (netto) poniżej kwoty progu minimum socjalnego.
 
Posłowie raz na zawsze powinni rozprawić się z fałszywą tezą (obecną w mediach i społeczeństwie), że rolnicy/emeryci otrzymują niskie emerytury, ponieważ rolnicy płacą niskie składki i budżet w większości pokrywa wydatki KRUS - w ostatnich latach każdego roku dopłaty z budżetu do KRUS wyniosły kilkanaście miliardów zł, a do ZUS kilkadziesiąt miliardów zł.
Proszę przyjąć do wiadomości, że dopłaty z budżetu do KRUS są de facto dopłatami do konsumpcji społeczeństwa poprzez utrzymywanie niższych cen na art. spożywcze wskutek obniżenia kosztów produkcji - wszak jeżeli rolnicy mieliby w całości pokrywać koszty ubezpieczenia emerytalno- rentowego, to koszty produkcji byłyby znacznie wyższe, co ostatecznie powodowałoby znacznie wyższe ceny artykułów spożywczych i pogorszenie konkurencyjności naszego eksportu artykułów  rolnych i przemysłu spożywczego (tegoroczny eksport produkcji rolnictwa i przemysłu spożywczego wyniesie około 50 miliardów euro). Trzeba mieć na uwadze, że również w innych krajach są dopłaty z budżetu do rolniczych ubezpieczeń społecznych - na przykład Francja pokrywa około 80% kosztów rolniczego systemu ubezpieczeń emerytalnych a Niemcy około 50%.

Dotychczasowe działania i zaniechania ustawodawcy w stosunku do emerytów KRUS pozostają w oczywistej sprzeczności z art. 2 i art. 30 Konstytucji.

Proszę mieć również na uwadze, że emerytura (netto) najniższa w ustawie o FUS w świetle w/w art. Konstytucji powinna przekraczać próg minimum socjalnego.

Proszę o zwrócenie uwagi na fakt, że   SZCZECIŃSKI  KOMITET  PROTESTACYJNY  ROLNIKÓW  przedstawił m.in.  "Postulat o wniesienie przez rząd do Sejmu do legislacji w trybie pilnym projektu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników tj. o zmianę przepisu dotyczącego emerytury podstawowej (emerytura podstawowa równa się emeryturze minimalnej a nie 90% emerytury minimalnej)" - str. 17  PROTOKOŁU  KOŃCOWEGO  Z  NEGOCJACJI  STRONY  SPOŁECZNEJ  Z  MINISTREM  ROLNICTWA  I  ROZWOJU  WSI  podpisanego 26.04. 2023 r. w Barzkowicach i 27.04.2023 r. w Szczecinie.

Wobec powyższego jeszcze raz proszę Panie Posłanki i Panów Posłów o niezwłoczną nowelizacją przedmiotowych ustaw w zakresie wynikającym z Konstytucji - wszak emeryci KRUS to również obywatele  mający prawo do godnej emerytury, prawo do korzystania z rozwoju gospodarczego naszego kraju; do rozwoju którego również znacząco się przyczynili cierpliwie czekając na końcu kolejki do czerpania z jego owoców.

Z wyrazami szacunku i poważania
 
Grzegorz Jedamski
 
Do wiadomości: Prezydent, Premier,Min.RiPS, Min.Rol, KP Sejmu, Posłowie, PAP-media, Związki i organizacje rolnicze.

PS. Upoważniam wszystkie osoby, instytucje i media, które będą informowały o niniejszym piśmie, o podanie moich danych osobowych. 

Poniżej skany 6 str. wymienionych w piśmie dokumentów.


oprac, e-mk, ppr.pl


POWIĄZANE

W meich społecznociowych pojawiła się bardzi ciekawa, choć powszechnie znana ana...

Myjka Karcher K5 to zaawansowane urządzenie, które stanowi klucz do efektywnego ...

Program azotanowy od ubiegłego roku pozwala dość elastycznie stosować nawozy azo...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę