aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Europejski Dzień Organiczny: pierwsi zwycięzcy w historii

26 września 2022
Europejski Dzień Organiczny: pierwsi zwycięzcy  w historii

Komisja wyłoniła pierwszych w histori zwycięzców, którzy stali się beneficjentami unijnych nagród ekologicznych.

Komisja przedstawiła dziś ośmiu laureatów – od rolnika po restaurację – pierwszych w historii unijnych nagród ekologicznych. Pochodząc z Austrii, Belgii, Chorwacji, Francji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii i Szwecji, wszystkie one reprezentują wzrost i innowacje europejskiego sektora ekologicznego i łańcucha wartości, a także ich wkład w zmniejszenie wpływu rolnictwa na klimat i środowisko. Pierwsze unijne nagrody ekologiczne to drugie obchody Europejskiego Dnia Ekologicznego zainicjowanego w ubiegłym roku przez Parlament Europejski, Radę i Komisję Europejską.

Ponieważ rosnące zapotrzebowanie konsumentów na produkty ekologiczne ma zasadnicze znaczenie dla stymulowania produkcji ekologicznej, Komisja dąży do promowania cech charakterystycznych i korzyści produkcji ekologicznej. Unijny rynek produktów ekologicznych stale rośnie w ostatnich latach dzięki zwiększonej konsumpcji i produkcji krajowej, a także przywozowi produktów docelowych.

Zgodnie z najnowszym komunikatem rynkowym dotyczącym przywozu do UE ekologicznych produktów spożywczych opublikowanym dzisiaj przez Komisję, w 2021 r. UE dokonała przywozu 2,87 mln ton ekologicznych produktów rolno-spożywczych, głównie owoców tropikalnych oraz kawy i herbaty.

Unijne nagrody ekologiczne przyznają uznanie różnym podmiotom w łańcuchu wartości ekologicznej, które opracowały innowacyjny, zrównoważony i inspirujący projekt, przynoszący rzeczywistą wartość dodaną dla produkcji ekologicznej i konsumpcji ekologicznej. Są one organizowane wspólnie przez Komisję Europejską, Europejski Komitet Ekonomiczno-Wyszukaj ten link w innym języku••• Społeczny, Europejski Komitet RegionówWyszukaj ten link w innym języku•••, COPA-COGECAi IFOAM Organics Europez udziałem Parlamentu Europejskiego i Rady w jury ds. nagród.

Przyznano osiem nagród:

Najlepsza rolniczka dla Nazaret Mateos Álvarez w Hiszpanii. Mateos Álvarez prowadzi zakład produkcji grzybów ekologicznych w północnej Hiszpanii. Opracowała unikalną metodę uprawy, która maksymalizuje jakość produktu przy jednoczesnym minimalizowaniu nakładów i drastycznym cięciu zużycia wody.

Najlepszy rolnik ekologiczny dla pana Davida Pejića w Chorwacji. Pan Pejić prowadzi najstarsze gospodarstwo ekologiczne w pobliżu Zagrzebia, w Chorwacji, uprawiając ponad 60 różnych upraw. Gospodarstwo zajmuje się również działalnością edukacyjną, szkoleniową i doradczą z piekarnią i restauracją.

Najlepszy region ekologiczny dla Occitanie we Francji. Organics jest priorytetem dla rozwoju Occitanie, na południu Francji. Obecnie 19 % wszystkich gruntów rolnych jest objętych rolnictwem ekologicznym, z czego 608 285 hektarów i 13 265 gospodarstw rolnych. Celem jest osiągnięcie 30 % wszystkich gruntów rolnych w ramach rolnictwa ekologicznego do 2030 r. Przyjęto kompleksowe podejście obejmujące całościowe zarządzanie regionalne i cały łańcuch wartości od produkcji po konsumpcję.

Najlepsze ekologiczne miasto dla Seeham w Austrii. To miasto, położone w północno-zachodniej części Austrii, należy do „Organicznej Sieci Miast Europy”.. Publiczne stołówki w mieście, przedszkola i szkoły gotują i serwują w 100 % żywność ekologiczną. Istnieje również intensywna współpraca z infrastrukturą turystyczną, przynosząc ekologiczne produkty do gastronomii i hoteli.

Najlepszy organiczny bio-okręg do Associazione Bio-Distretto Cilentowe Włoszech. Bio-powiat Cilento inwestuje w zrównoważoną i lokalną produkcję żywności, łącząc z nią inicjatywy turystyczne, takie jak bioplaże i biotrails. Sprzyja to tworzeniu miejsc pracy, spójności społecznej i rewitalizacji tego obszaru.

Najlepsze ekologiczne MŚP do Goodvenience.biow Niemczech. Z dziesięcioma pracownikami, to przedsiębiorstwo produkuje ręcznie i organiczne buliony, zupy, sosy, przyprawy i oleje. Kładzie duży nacisk na zrównoważoną, o obiegu zamkniętym i innowacyjną produkcję oraz promowanie zdrowej diety za pośrednictwem bloga o recepturach i filmów o gotowaniu.

Restauracje w pobliżu La ferme à l’arbre de Liègew Belgii. Ten mały supermarket znajdujący się na farmie sprzedaje produkty ekologiczne, takie jak mięso i mąka z całego regionu od 1978 roku. Z silnym naciskiem na zrównoważoną produkcję o obiegu zamkniętym, firma wykorzystuje również zieloną energię, unika opakowań i ogranicza emisje z transportu, koncentrując się na lokalnych zamówieniach.

Najlepsza ekologiczna restauracja do Lilla Bjersw Szwecji. Położony na wyspie Gotlandii na Bałtyku, Lilla Bjers jest ekologicznym gospodarstwem i restauracją działającą w ramach koncepcji „nasiona do płyty”. 300 różnych upraw jest uprawianych w gospodarstwie, które zachowuje różnorodność biologiczną i jest wolne od paliw kopalnych. Restauracja stała się centrum szkolenia młodych rolników ekologicznych i szefów kuchni.

Wnioski o pierwsze unijne nagrody ekologiczne były otwarte od 25 marca do 8 czerwca 2022 r., a 24 finalistów zostało ogłoszonych w lipcu 2022 r. Wybrano je z puli ponad 200 zgłoszeń z 26 państw członkowskich. Jury konkursu składało się z przedstawicieli Komisji, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Europejskiego Komitetu Regionów, COPA-COGECA i IFOAM Organics Europe oraz przedstawicieli Parlamentu Europejskiego i Rady UE. Zgłoszenia zostały zaproszone do wszystkich podmiotów lub instytucji w łańcuchu wartości ekologicznej i zostały poddane przeglądowi pod kątem kryteriów doskonałości, innowacji, zrównoważonego rozwoju i możliwości powielenia projektu w innym miejscu w UE, przyczyniając się tym samym do większej dostępności i przystępności cenowej produktów ekologicznych w UE.

W planie działania na rzecz produkcji ekologicznej w UEWyszukaj ten link w innym języku••• określono dalsze sposoby osiągnięcia celu, jakim jest osiągnięcie do 2030 r. 25 % gruntów rolnych w UE w ramach rolnictwa ekologicznego oraz znaczne zwiększenie akwakultury ekologicznej. Większa produkcja ekologiczna oznacza mniejsze wykorzystanie nawozów chemicznych, pestycydów i środków przeciwdrobnoustrojowych oraz pozytywny wpływ na klimat, środowisko, glebę, wodę, różnorodność biologiczną i dobrostan zwierząt, wszystkie kluczowe cele Europejskiego Zielonego Ładu, strategię„od pola do stołu” oraz strategię na rzecz bioróżnorodności.


Prezentując nagrody na ceremonii wręczenia nagród, komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski powiedział:

Jestem pod wrażeniem każdej z historii zwycięzców. Są to niezwykle zaangażowani ludzie, organizacje i instytucje, które promowały produkcję ekologiczną na długo zanim stała się popularna, często w bardzo trudnych warunkach. Pochodzą one z całej UE, co pokazuje, że produkty ekologiczne są żywe wszędzie i że doskonałość organiczna można znaleźć wszędzie. W tym sensie dają mi wielką nadzieję na dalszy rozwój produkcji ekologicznej i korzyści, jakie może ona przynieść naszym rolnikom, społecznościom wiejskim i całemu społeczeństwu.

Christa Schweng, przewodnicząca Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, powiedziała:

Wysoka jakość licznych wniosków o przyznanie pierwszych unijnych nagród ekologicznych pokazuje, że przejście na bardziej zrównoważone systemy żywnościowe odbywa się już w terenie. Jestem bardzo dumny, że Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny mógłby współgospodarować te nagrody i nagradzać doskonałe, innowacyjne, zrównoważone i inspirujące MŚP, sklepy spożywcze i restauracje, które stworzyły prawdziwą wartość dodaną dla produkcji ekologicznej i konsumpcji.

Vasco Alv es Cordeiro, przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów, powiedział:

Unia Europejska składa się z ludzi, którzy każdego dnia czynią ją lepszym miejscem. Jest to inspirujące, aby zobaczyć zwycięzców EU Organic Awards, które pokazują nam drogę do bardziej zrównoważonej Europy. Regiony i miasta są kluczowymi czynnikami napędzającymi produkcję ekologiczną w całej UE i będą nadal wspierać te inspirujące inicjatywy na rzecz lepszej przyszłości.

Mladen Jakopović, CopaWiceprzewodniczący powiedział:

To był absolutny zaszczyt dla Copa i Cogeca, aby być partnerem w realizacji pierwszej edycji EU Organic Awards, prawdziwego europejskiego partnerstwa w celu uczczenia doskonałości ważnego unijnego sektora rolnego. Byliśmy poniżeni i zainspirowani licznymi wspaniałymi aplikacjami, które otrzymaliśmy. I chociaż trzeba było wybrać zwycięzcę, pragniemy jednakowo pogratulować wszystkim uczestnikom i podziękować im za ich ciężką pracę, ducha innowacyjności i wkład w promocję rolnictwa ekologicznego w UE.

Jan Plagge, przewodniczący IFOAM Organics Europe powiedział:

Transformacja żywności i rolnictwa jest możliwa tylko w tym ekologicznym łańcuchu dostaw, tworząc praktyczne przykłady i rzeczywiste doświadczenia na całym świecie. Unijne nagrody ekologiczne przyjmują takie podejście i pokazują europejskiemu społeczeństwu takie inspirujące i dające się powielać przykłady. Jednocześnie nagrody pokazują, w jaki sposób sektor przyczynia się do realizacji celów unijnych strategii „od pola do stołu” i strategii ochrony różnorodności biologicznej. Wyznaczają one właściwe średnio- i długoterminowe cele, aby zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe w obecnej niestabilnej sytuacji. Jako IFOAM Organics Europe jesteśmy dumni ze zwycięzców pierwszych w historii nagród EU Organic Awards, którzy prezentują potencjał transformacji żywności i rolnictwa. Jesteśmy pewni, że przyczyni się to do znaczenia produkcji ekologicznej i pobudzi jej wzrost, przyczyniając się do realizacji celów europejskiego planu działania na rzecz produkcji ekologicznej.

Gratulujemy finalistom i zwycięzcom ich osiągnięć!


POWIĄZANE

W odpowiedzi na pismo Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zwrotu poda...

Do sądów w I kw. br. trafiło 21 tys. pozwów rozwodowych. Wzrost rdr. wynosi blis...

Przedstawiciele branży mleczarskiej będą mogli zaprezentować swoje produkty na t...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę