Jak załatwia się pieniądze unijne dla ODR

27 listopada 2009
Przed kilkoma dniami ukazał się projekt rozporządzenia dotyczącego usług doradczych dla rolnikow, który stawia w niekorzystnej sytuacji podmioty prywatne świadczące uslugi doradcze.Swoimi uwagami w tej sprawie dzieli się z nami Mirosław Grabowski, doradca rolny i rolnośrodowiskowy.

W dniu 20-11-2009 ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ”Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów”.
Po analizie tego projektu ze zdziwieniem stwierdzam że do pakietu usług doradczych objętych dofinansowaniem dodano w załączniku nr 2 całą listę usług doradczych których wykonywanie przez prywatne podmioty doradcze nie wymagało akredytacji MRiRW.
W chwili obecnej na rynku usług doradczych ,poza ODR, Izbami Rolniczymi i Lasami Państwowymi ( które nie muszą występować o akredytację) funkcjonuje z powodzeniem kilkaset podmiotów prywatnych.
Na dzień dzisiejszy akredytację MRiRW uzyskało(tylko po to, aby móc świadczyć usługi doradcze w zakresie aktualnego rozporządzenia-czyli cross compliance) 51 prywatnych podmiotów doradczych.
Pozostała część prywatnych podmiotów doradczych o taką akredytację nie występowała bo albo nie była zainteresowana tym zakresem usług doradczych, nie posiadała odpowiedniego zaplecza lokalowego, technicznego lub prowadziła działalność gospodarczą w zakresie produkcji lub obrotu maszynami, urządzeniami, materiałami i środkami przeznaczonymi dla rolnictwa i leśnictwa(przygotowywanie biznesplanów dla działań: "Ułatwianie startu młodym rolnikom", "Modernizacja gospodarstw rolnych", "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej")
Na rynku doradczym funkcjonuje kilkuset prywatnych doradców rolno-środowiskowych  którzy do tej pory nie musieli występować o akredytację MRiRW i doskonale sobie radzili na konkurencyjnym rynku doradztwa rolnośrodowiskowego.
Wprowadzenie w życie zmian w rozporządzeniu postawi w bardzo uprzywilejowanej pozycji
ODR-y, Izby Rolnicze oraz LP które nie potrzebując akredytacji mogą zaproponować swoim klientom znacznie korzystniejsze warunki finansowe usług doradczych z załącznika nr 2
bo tylko 20% kwoty netto za usługę, czego prywatne podmioty doradcze bez akredytacji
nie będą mogły zaproponować.
 W tej sytuacji z rynku może zniknąć duża grupa prywatnych podmiotów
świadczących usługi doradcze z załącznika nr 2  projektu rozporządzenia.
Trudno w takiej sytuacji mówić o równości podmiotów i równym dostępie do rynku.
Część z prywatnych podmiotów doradczych  może być zmuszona, aby nie wypaść z rynku do uzyskania akredytacji. Podmioty te już poniosły duże koszty związane z uzyskaniem uprawnień doradcy rolnośrodowiskowego czy doradcy rolnego(obowiązkowe dla doradców rolnośrodowiskowych) które dla tej grupy , w odróżnieniu od ODR-ów czy Izb Rolniczych zawsze były płatne(koszty szkoleń, dojazdów , noclegów itp.).
Proponowane zmiany rozporządzenia wyraźnie wskazują na podtekst polityczny tych zmian oraz próbę przekierowania środków przeznaczonych na doradztwo w ramach tego działania na konta ODR i Izb Rolniczych.

POWIĄZANE

Największym składnikiem aktywów finansowych gospodarstw domowych były depozyty b...

Przyrodnicy z koalicji organizacji działających dla rzek zmienili we Wrocławiu o...

Dla części konsumentów robienie domowych przetworów to sposób na oszczędności. W...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę