aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1
aaaaaaaaKongres Mięsny

Informacja ministra rolnictwa o stanie przygotowań do wykorzystania instrumentów WPR

5 lutego 2004

3 lutego Rada Ministrów przyjęła informację dotyczącą stanu przygotowań do wykorzystania instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej (fragmenty komunikatu Centrum Informacyjnego Rządu)

Instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej wdrażane są przez dwie agencje płatnicze:

  • Agencję Rynku Rolnego, która odpowiada za wdrożenie instrumentów dotyczących poszczególnych rynków rolnych, administrowanie mechanizmami handlu zagranicznego oraz systemem kwotowania produkcji; 
  • Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - odpowiada za przygotowanie systemu AIACS, który jest podstawą wypłacania płatności bezpośrednich, oraz wypłatę środków z tzw. II filaru WPR, a przede wszystkim środków na rozwój wsi (Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich). 

Agencja Rynku Rolnego 

W informacji przedstawiono wszystkie obowiązujące w tej dziedzinie akty prawne (ustawy i rozporządzenia), regulujące funkcjonowanie poszczególnych rynków rolnych -owoców i warzyw, chmielu, rynku tytoniu, suszu paszowego, rynku przetworów owocowych i warzywnych, cukru i izoglukozy, rynku mleka i przetworów mlecznych. Agencja Rynku Rolnego przygotowała cykl szkoleń dla przedsiębiorców i pracowników administracji, dotyczących korzystaniu i administrowaniu mechanizmami WPR. Szkolenia te odbywały się w ramach projektu Phare 2001 PL0104.07. Ogółem zakłada się przeszkolenie ok. 4.500 beneficjentów mechanizmów rynkowych oraz ok. 2.000 pracowników administracji. W Oddziałach Terenowych ARR, a szczególnie w sekcjach odpowiedzialnych bezpośrednio za kwotowanie produkcji mleka, zwiększono zatrudnienie. Do ARR wpłynęło 356 940 wniosków o przyznanie kwoty mlecznej od dostawców hurtowych oraz 81 896 od dostawców bezpośrednich. Decyzje w tych sprawach muszą być podjęte do 29 lutego br.

W OT ARR utworzono w roku 2003 dodatkowe komórki organizacyjne, których zadaniem jest kontrola dostawców bezpośrednich i podmiotów skupujących. Proces kontroli rozpocznie się w pierwszym roku kwotowym - tj. od 1 kwietnia 2004 r. do 31 marca 2005 r. Od 1 stycznia 2004 r. ARR przyjmuje wnioski o przyznanie kwot z krajowej rezerwy kwoty mlecznej. Do 20 stycznia br. ARR przyjmowała wnioski o przyznanie kwoty produkcji surowca tytoniowego na sezon 2004. Od producentów indywidualnych wpłynęły 1452 wnioski, 9 od grup producentów. Agencja przyjęła również 6 wniosków od przetwórców surowca tytoniowego.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

30 grudnia 2003 r. minister finansów zlecił firmie audytorskiej zbadanie, czy ARR i ARiMR spełniają kryteria akredytacji jako instytucji płatniczych. Ostateczny raport w tej sprawie będzie przedstawiony 16 marca 2004 r. W kwietniu br. na podstawie wniosków z tego raportu minister finansów podejmie decyzję o udzieleniu akredytacji agencjom. Obie agencje podjęły niezbędne działania, których celem było dostosowanie się do wymogów instytucji płatniczych. Zmiany te dotyczyły nie tylko central, ale i regionalnych i powiatowych oddziałów. Od 1 kwietnia 2004 r. do 31 lipca br. ARiMR zatrudni 7 500 pracowników sezonowych. 28 stycznia rozpoczęły się szkolenia tych osób. Pracownicy sezonowi będą zaangażowani przy obsłudze systemu IACS.

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli

Ustawa o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych wejdzie w życie 1 maja 2004 r., natomiast przepisy określające m.in. termin składania wniosków o płatności bezpośrednie weszły w lutym br. Konieczne jest przyspieszenie prac nad rozporządzeniami dotyczącymi zdefiniowania "dobrej kultury rolnej" i wykazu roślin uprawnionych do płatności uzupełniających. ARiMR będzie przyjmowała od 15 kwietnia do 15 czerwca br. wnioski rolników o płatności bezpośrednie. W lutym br. wejdzie w życie ustawa o ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Wniosek o wpis do rejestru producentów (nadanie numeru ewidencyjnego) musi być złożony przez rolnika na minimum 21 dni przed złożeniem wniosku o płatności bezpośrednie. Do końca marca br. planuje się przeszkolić ok. 2 mln rolników. Wszystkie oddziały regionalne i biura powiatowe są wyposażone w pełną infrastrukturę informatyczną. Wdrażane jest oprogramowanie niezbędne do obsługi wniosków obszarowych i realizacji zadań kontrolnych. 31 grudnia 2003 r. uruchomiono oprogramowanie umożliwiające rejestrację producentów rolnych oraz monitorowanie ruchu zwierząt. Nadzór nad systemem informatycznym wykonuje firma HP.

Inne płatności Wspólnej Polityki Rolnej - rynek owoców i warzyw 

Sprawy procedur obsługi finansowej tego rynku regulują przepisy ustawy nie są jeszcze w pełni dopracowane. Należy przyspieszyć prace w Sejmie nad projektem ustawy o organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych. Szkoleniem zostało objętych ok. 900 pracowników powiatowych i regionalnych biur. Do chwili obecnej zatwierdzono 8 przetwórców owoców i warzyw, którzy będą uczestniczyć w systemie pomocy finansowej w roku 2004. Trwają prace dotyczące przygotowania systemu informatycznego wspomagającego wdrażanie pomocy i autoryzację płatności na tym rynku. Ich zakończenie zaplanowano na maj br.

Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich - II filar WPR

 28 listopada 2003 r. uchwalono ustawę o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. 29 listopada ubiegłego roku do Komisji Europejskiej przesłano projekt Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zakończenie prac nad planem przewidziano w marcu 2004 r. Wdrożenie instrumentów PROW rozpocznie się od maja br. Odbywać się będzie w dwóch etapach. Pierwszy będzie dotyczył m.in.: rent strukturalnych, wsparcia działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, programu rolno-środowiskowego. Opracowano i wdrożono procedury dla wszystkich instrumentów PROW. Oprogramowanie dla tych działań zapewnią firmy: HP i ABG SA. Obsługa i autoryzacja wniosków o renty strukturalne będzie należała do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.


POWIĄZANE

Wołodymyr Zełenski- Prezydent Ukrainy, na platformie "X" zwrócil się do rządu po...

Prezydium NSZZ RI Solidarność dnia 9 lutego 2024 ogłosiło 30 dniowy strajk gener...

Indie zaoferowały gwarantowane wsparcie dla cen roślin strączkowych, kukurydzy i...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę