aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Sytuacja na rynku żywca i mięsa

7 września 2001

Skup żywca rzeźnego

W analizowanym okresie jednostki przemysłu mięsnego skupiły ogółem w wadze żywej netto 8.913,4 ton żywca, w tym 7.068,6 ton trzody chlewnej i 1.844,8 ton bydła. Waga poubojowa ogółem wynosiła 6.403,6 ton, w tym: mięso wieprzowe - 5.445,0 ton, tj. 85,0% i mięso wołowe - 958,6 ton tj. 15,0%.   

Ceny skupu w zakładach przemysłu mięsnego (zł/kg)

Lp.  Data

Trzoda w kl. I

Bydło kl. „A”

min. max śr. min. max śr.
1. 01.09.01 4,42 5,19 4,76 2,90 3,50 3,27
2. 25.08.01 4,42 5,40 4,76 3,00 3,45 3,27
3. 02.09.00 3,95 4,60 4,26 2,90 3,70 3,36
4. 1-2(zł/q) 0,00 -0,21 0,00 -0,10 +0,05 0,00
5. 1:2 (%) 0,00 -3,89 0,00 -3,33 +1,45 0,00
6. 1-3(zł/q) +0,47 +0,59 +0,50 0,00 -0,20 -0,09
7. 1:3 (%) +11,90 +12,83 +11,74 0,00 -5,41 -2,68

Uboje usługowe bydła i trzody

W omawianym okresie 7 jednostek przemysłu mięsnego dokonało uboju usługowego 841 szt. zwierząt rzeźnych o łącznej wadze 176,0 ton, w tym:

  • 415 szt. trzody o wadze 34,3 ton, co stanowiło 0,5% skupu ogółem tych zwierząt,

  • 426 szt. bydła o wadze 141,7 ton, co stanowiło 7,7% skupu ogółem tych zwierząt.

Aktualna sytuacja na rynku żywca rzeźnego

Na rynku trzody chlewnej odnotowano, w stosunku do poprzedniego tygodnia, wzrost wielkości skupu o 4,9%. Średnia cena skupu 1kg trzody kl. I utrzymała się na poziomie z ubiegłego tygodnia, tj. 4,76 zł/kg.Dla uzupełnienia niezbędnej ilości surowców wieprzowych piętnaście zakładów zakupiło 532,8 ton mięsa z Agencji Rynku Rolnego i 459,2 ton - u innych producentów krajowych. W analizowanym okresie nie zarejestrowano importu wieprzowiny.
Podaż trzody powoli wzrasta, co potwierdzają meldunki z województw: opolskiego i podkarpackiego. Nadal jednak nie zabezpiecza w pełni potrzeb surowcowych niektórych zakładów zlokalizowanych głównie na południu Polski. Pośrednicy z tych rejonów wykupują masowo żywiec wieprzowy na terenach woj. pomorskiego, co skutkuje wzrostem jego ceny. Braki w podaży tej kategorii zwierząt sygnalizowane są również z województwa podlaskiego. Niestabilną sytuację w podaży trzody odnotowano w woj. lubelskim. Z informacji uzyskanych od kierowników służb surowcowych badanych zakładów wynika, że w niektórych dniach tygodnia obserwuje się zupełny brak dostaw tych zwierząt do punktów skupu. Przyczyna tkwi prawdopodobnie w dużym natężeniu prac polowych. Skup bydła rzeźnego wzrósł o 33,8%. Cztery zakłady zakupiły dodatkowo 40,2 ton wołowiny u innych producentów krajowych. Średnia cena skupu bydła kl. A utrzymała się na poziomie z ubiegłego tygodnia, tj. 3,27 zł/kg. Podniosła się natomiast o 8 gr średnia cena skupu krów. Najniższą cenę, tj. 1,98 zł/kg płacono za tę kategorię zwierząt w woj. opolskim, najwyższą, tj. 2,76 zł/kg - w woj. małopolskim. Znaczący udział krów w skupie bydła ogółem odnotowano w objętych analizą zakładach w województwach: wielkopolskim - 63,5%, podkarpackim - 42,0%, lubuskim - 34,5% i kujawsko-pomorskim - 32,3% oraz w pojedynczych zakładach województw: lubelskiego - 100%, małopolskiego - 37,9% i świętokrzyskiego - 27,8%. Porównując wielkość skupionego żywca i jego ceny do analogicznego okresu ubiegłego roku, stwierdza się: dla trzody chlewnej - wzrost odpowiednio o 18,3% i 11,7%, dla bydła natomiast - spadek odpowiednio o 3,5% i 2,7%.

Ceny prosiąt na targowiskach

Najniższą cenę 160,00 zł za parę prosiąt o wadze 10 - 15 kg płacono w województwie dolnośląskim, najwyższą - 350,00 zł za parę prosiąt o wadze powyżej 15 kg - w województwie podlaskim.

Eksport 

Osiem zakładów wyeksportowało łącznie 749,5 ton mięsa i jego przetworów, z czego 40,5% stanowiły wędliny i konserwy, 32,4% - mięso wieprzowe, 21,9% - mięso wołowe i 5,2% - artykuły uboczne uboju. Wielkość eksportu wzrosła o 3,1% w stosunku do ubiegłego tygodnia. W ogólnej masie sprzedanego mięsa i jego przetworów w 32 badanych zakładach eksport stanowił 12,6%.

Sprzedaż mięsa i przetworów
 

W analizowanym okresie jednostki przemysłu mięsnego sprzedały następujące ilości mięsa i jego przetworów:

  • 891,8 ton mięsa z uboju, w tym 821,5 ton półtusz wieprzowych i 70,3 ton ćwierci wołowych,

  • 5.963,9 ton wyrobów mięsnych, w tym 1.468,2 ton mięsa w elementach kulinarnych,

  • 3.199,9 ton wędlin oraz innych rodzajów mięsa i jego przetworów.

Ceny średnie sprzedaży mięsa i przetworów w zakładach przemysłu mięsnego (zł/kg)

Lp.  Data Półtusze wieprzowe Ćwierci wołowe (przody) Ćwierci wołowe (zady)    Mięso kulinarne   (5 rodzajów)

Wędliny (5 asort.)

1. 01.09.01 7,29 6,16 7,04 11,37 14,11
2. 25.08.01 7,30 6,25 7,13 11,14 14,10
3. 02.09.00 6,64 6,58 7,20 11,12 13,49
4. 1-2(zł/q) -0,01 -0,09 -0,09 +0,23 +0,01
5. 1:2 (%) -0,14 -1,44 -1,26 +2,06 +0,07
6. 1-3(zł/q) +0,65 -0,42 -0,16 +0,25 +0,62
7. 1:3 (%) +9,79 -6,38 -2,22 +2,25 +4,59

Funkcjonowanie klasyfikacji wg standardów EUROP

W 8 największych jednostkach przemysłu mięsnego objętych badaniem w okresie 20 - 25.08.2001 r. skupiono ogółem 26.126 szt. trzody, z czego 22.031 szt. (84,3%) rozliczono wg oceny poubojowej z uwzględnieniem procentu mięsności, zaś 4.097 szt. (15,7%) rozliczono wg klasyfikacji przyżyciowej. Najwyższy udział w uzysku półtusz dotyczył kl. U - 31,4% i kl. R - 27,5%. Klasa najwyższej jakości, tj. S - reprezentowana była w 2,2%.

Źródło: GISiPAR, Informacja nr 32/2001


POWIĄZANE

27 czerwca 2024 r. ruszy nabór wniosków na inwestycje zapobiegające rozprzestrze...

Ognisko afrykańskiego pomoru świń (ASF) to strata dla hodowcy, producenta, a tak...

Dobrze utrzymana, produktywna krowa powinna cielić się co roku. Oznacza to, że z...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę