aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Ochrona ziemi i ubezpieczenia to dla PiS najpilniejsze sprawy w rolnictwie

9 listopada 2015
Wzmocnienie ochrony polskiej ziemi przed wykupem przez cudzoziemców i objęcie szerszej grupy rolników ubezpieczeniami to dla PiS najpilniejsze zadania w obszarze rolnictwa. Są już gotowe odpowiednie projekty ustaw.

Zespół rolny klubu PiS przekazał PAP listę 19 projektowanych ustaw dot. rolnictwa. Autorami projektów są m.in. Krzysztof Jurgiel, Krzysztof Ardanowski, Henryk Kowalczyk, Zbigniew Babalski, Robert Telus, Stanisław Szwed, Jerzy Rębak, Jan Szyszko.

 
Część z propozycji prawdopodobnie w najbliższych miesiącach będzie procedowana. Ostatecznie o tym, jakie projekty trafią pod obrady Sejmu, zdecyduje nowy minister rolnictwa - stwierdził w rozmowie z PAP poseł PiS Krzysztof Jurgiel.

 
Posłowie PiS (Jurgiel, Krzysztof Ardanowski oraz Henryk Kowalczyk) za najpilniejszą uznają nowelizację ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz zmianę ustawy o ubezpieczeniach upraw i zwierząt gospodarskich.

 
Jak powiedział PAP Kowalczyk, uchwalona przez Sejm w czerwcu tego roku ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego "jest krokiem w dobrym kierunku", ale nie uwzględnia wszystkich propozycji PiS dotyczących ochrony polskiej ziemi. Bardziej krytyczny był Ardanowski: "To co wyszło (z Sejmu), była to była kiełbasa wyborcza PSL". Jego zdaniem uchwalona kilka tygodni temu ustawa nie chroni polskiej ziemi i "nie powoduje, że rolnicy staną się tymi, którzy tę ziemię będą kupowali".

 
Poselski projekt o kształtowaniu ustroju rolnego ma na celu wzmocnienie ochrony polskiej ziemi przed ewentualnym jej wykupem przez cudzoziemców. 1 maja 2016 mija 12-letnie moratorium na jej zakup przez obywateli z innych krajów UE. Według projektu PiS ziemię będzie mógł nabyć tylko rolnik indywidualny.

 
W projekcie nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich posłowie chcą objąć ochroną szerszą grupę rolników przez przyznanie dopłat budżetowych. W obecnej ustawie dopłaty są do stawki 3,5 proc. od sumy ubezpieczenia, PiS proponuje podniesienie dopłat do stawki 9 proc.

 
Według Kowalczyka ustawę dotyczącą ubezpieczeń upraw i zwierząt trzeba zmienić tak, by rolnicy chcieli się ubezpieczać. Obecnie jest tak, że "zakład ubezpieczeniowy proponuje wyższe stawki, ale wtedy nie przysługuje dotacja z budżetu, to rolnik rezygnuje z ubezpieczenia" - wyjaśnił PAP poseł.

 
Zdaniem Ardanowskiego jedną z pierwszych ustaw rolnych, jakie trafią pod obrady Sejmu, będzie ustawa o powszechnym ubezpieczeniu rolników z udziałem Skarbu Państwa. "Ma ona zapobiec sytuacjom związanym np. z suszą, jak było w tym roku, gdy państwo okazało się niesprawne i niewydolne, i w jakiś sposób zawiodło rolników" - powiedział poseł.

 
Zespół rolny PiS przygotował ponadto projekt ustawy o zapobieganiu nieuczciwym praktykom rynkowym stosowanym wobec dostawców produktów spożywczych i rolnych przez przedsiębiorców zajmujących się obrotem tymi produktami. Chodzi o uregulowanie relacji między dostawcami żywności a handlem. Zdaniem autorów projektu sieci handlowe mają uprzywilejowaną pozycję wobec dostawców i stosują wobec nich nieuczciwe praktyki handlowe poprzez stosowanie dodatkowych opłat np. za marketing i w ten sposób wymuszając na nich zgodę na niskie ceny.

 
PiS ma również gotowy projekt zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Chodzi o podatek od przetwarzania i sprzedaży przez rolników produktów pochodzących z własnej uprawy lub hodowli. Projekt przewiduje wyłączenie stosowania ustawy o PIT.

 
Kolejna propozycja to projekt ustawy o spółdzielniach rolników. Zakłada on ułatwienie i przyspieszenie przekształcenia istniejących struktur i budowę nowych w formie spółdzielczych organizacji producencko-handlowych. Chodzi o zorganizowanie form współdziałania np. w sferze zaopatrzenia w środki produkcji czy zbytu produktów rolnych.

 
W projekcie ustawy Prawo łowieckie zespół rolny PiS proponuje natomiast utworzenie Funduszu Odszkodowawczego, do którego środki wpłacałyby koła łowieckie z terenu dawnego starostwa. Pieniądze te przeznaczane byłyby na odszkodowania za zniszczenie przez dzikie zwierzęta upraw rolnych.

 
Z kolei projekt noweli ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych zobowiązuje importerów do wpłat na takich samych zasadach jak producentów rolnych od skupionych towarów, takich jak: mięso, mleko, zboże czy ryby. W ocenie wnioskodawców pozwoli to na ochronę rodzimego rynku producentów rolnych, a ponadto zwiększy środki na promocję polskiej żywności. Druga zmiana ma dotyczyć tego, kto może starać się o wsparcie z Funduszu Promocji. Proponuje się, by mogły to być jedynie organizacje o zasięgu ogólnokrajowym.

 
Zespół rolny PiS chce także nowelizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Projekt zakłada zwiększenie kwoty rocznego limitu zwrotu tego podatku, przez co spadną koszty produkcji rolnej i wrośnie jej opłacalność. Jednocześnie PiS proponuje ściślejszą kontrolę nad środkami przeznaczonymi na dopłaty do paliwa rolniczego.

 
Ponadto posłowie PiS przygotowali projekty ustaw o Narodowym Programie Zatrudnienia, prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz projekty nowelizacji ustaw: o izbach rolniczych, o samorządzie gminnym, o ochronie przeciwpożarowej, o funduszu sołeckim, o systemie oświaty, prawo geodezyjne i kartograficzne.

POWIĄZANE

ARiMR informuje o wydłużeniu okresu na uzyskanie certyfikatu QAFP lub QMP ułatwi...

27 czerwca 2024 r. ruszy nabór wniosków na inwestycje zapobiegające rozprzestrze...

Ognisko afrykańskiego pomoru świń (ASF) to strata dla hodowcy, producenta, a tak...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę