aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Notowania cen zbóż

14 września 2001

Okres 03.09. - 08.09.2001

Skup zbóż w "PZZ" i byłych "PZZ"

W analizowanym okresie przedsiębiorstwa "PZZ" zgromadziły łącznie w ramach skupu i zakupu 83,5 tys. ton ziarna zbóż, w tym 72,4 tys. ton pszenicy. Skup bezpośrednio od rolników wyniósł 75,6 tys. ton ziarna, z czego 66,8 tys. ton stanowiła pszenica. Najwyższy skup odnotowano w przedsiębiorstwach na terenie województw: warmińsko-mazurskiego - 13,3 tys. ton, pomorskiego - 11,6 tys. ton, zachodnio-pomorskiego - 10,9 tys. ton.
Badane jednostki dokonały zakupów od ARR i od innych podmiotów gospodarczych w wysokości 7,9 tys. ton ziarna zbóż ogółem, w tym pszenicy - 5,6 tys. ton.
Od początku kampanii "PZZ" skupiły bezpośrednio od rolników 639,0 tys. ton zbóż ogółem, w tym 539,7 tys. ton pszenicy. Zakupy (z importu, od ARR i innych podmiotów gospodarczych) od początku kampanii wyniosły 48,8 tys. ton zbóż ogółem, z czego 40,5 tys. ton stanowiła pszenica. Stany magazynowe zbóż przedstawiały się następująco: zboża ogółem - 604,8 tys. ton, w tym pszenica - 478,8 tys. ton.

Ceny skupu zbóż w "PZZ" i byłych "PZZ" (zł/q)

Lp.

Data

Pszenica

Żyto

min.

max

średnio

min.

max

średnio

1.

08.09.01 30,4 55,1 47,8 28,8 38,9 35,1

2.

01.09.01 35,2 55,1 47,9 30,0 45,0 35,1

3.

09.09.00 32,0 58,0 50,1 31,2 49,5 35,0

4.

1-2 (zł/q)

-4,8 0,0 -0,1 -1,2 -6,1 0,0

5.

1:2 (%)

-13,6 0,0 -0,2 -4,0 -13,6 0,0

6.

1-3 (zł/q)

-1,6 -2,9 -2,3 -2,4 -10,6 +0,1

7.

1:3 (%)

-5,0 -5,0 -4,6 -7,7 -21,4 +0,3

Ceny zbóż na targowiskach (zł/q)

Lp.

Data

Pszenica

Żyto

Jęczmień

min.

max

średnio

min.

max

średnio

min.

max

średnio

1.

08.09.01 35,0 65,0 51,4 25,0 50,0 39,9 35,0 60,0 47,9

2.

01.09.01 38,0 65,0 52,8 28,0 50,0 39,3 34,0 60,0 47,6

3.

09.09.00 41,0 70,0 57,4 34,0 54,0 41,1 40,0 65,0 52,2

4.

1-2 (zł/q)

-3,0 0,0 -1,4 -3,0 0,0 +0,6 +1,0 0,0 +0,3

5.

1:2 (%)

-7,9 0,0 -2,7 -10,7 0,0 +1,5 +2,9 0,0 +0,6

6.

1-3 (zł/q)

-6,0 -5,0 -6,0 -9,0 -4,0 -1,2 -5,0 -5,0 -4,3

7.

1:3 (%)

-14,6 -7,1 -10,5 -26,5 -7,4 -2,9 -12,5 -7,7 -8,2

Aktualna sytuacja na rynku zbóż

 Skup zbóż w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego wzrósł o 16,5% a w odniesieniu do analogicznego okresu ub. roku zmalał o 63,2%. W skupie wolnorynkowym stosowane ceny umowne uzgodnione były każdorazowo z dostawcą i były zbliżone do stosowanych w systemie dopłat bezpośrednich ARR. Przeciętna cena skupu pszenicy konsumpcyjnej, wypłacana dostawcom w PZZ i byłych PZZ, wynosiła 47,8 zł/q (spadek o 0,2% w stosunku do poprzedniego okresu), żyta - 35,1 zł/q (bez zmian). W porównaniu do analogicznego okresu ub. roku cena pszenicy zmalała o 4,6%, żyta natomiast wzrosła o 0,3%.
W omawianym okresie służby ISiPAR przeprowadziły w 155 jednostkach badanie przebiegu skupu interwencyjnego z dopłatą. Badane jednostki od początku kampanii do 8 września br. skupiły łącznie 990,7 tys. ton, z czego 797,6 tys. ton pszenicy i 193,1 tys. ton żyta. Ceny płacone w tym systemie, po uwzględnieniu potrąceń, kształtowały się w granicach: 31,4 - 36,5 zł/q dla żyta i 45,1 - 52,5 zł/q dla pszenicy. We wrześniu dopłaty w systemie "bezpośrednich dopłat ARR dla producentów" wynoszą 70,0 zł/t dla żyta, 100,0 zł/t dla pszenicy. Coraz więcej podmiotów prowadzi skup w systemie dopłat bezpośrednich, nadal jednak niektóre mają problemy z uzyskaniem preferencyjnego kredytu na zakup zbóż. W woj. lubuskim dotychczasowy wskaźnik wykonania limitu skupu ogółem wynosi dla żyta 69,5% i pszenicy 84,4%.
Od kilku miesięcy notowane są wysokie stany magazynowe zbóż. W analizowanym okresie stany magazynowe były wyższe o 7,6% w stosunku do poprzedniego okresu i o 20,1% od ubiegłorocznych.
Na targowiskach średnie ceny wynosiły: pszenicy - 51,4 zł/q (spadek o 2,7% w stosunku do ubiegłego okresu), żyta - 39,9 zł/q (wzrost o 1,5%), jęczmienia - 47,9 zł/q (wzrost o 1,3%).

Sprzedaż mąki i ceny zbytu

W okresie sprawozdawczym przedsiębiorstwa "PZZ" sprzedały 16,0 tys. ton mąki bezpośrednio do piekarń i 3,9 tys. ton na rynek. Dzienne dostawy do piekarń wyniosły 2,7 tys. ton, na rynek - 0,7 tys. ton.

Średnie ceny zbytu mąki w "PZZ" i byłych "PZZ" (w zł/kg)

  09.09.00 01.09.01 08.09.01

Dynamika 4:2

Dynamika 4:3

żytnia typ 720

0,81 0,82 0,82 101,2 100,0

pszenna typ 850

1,08 0,86 0,83 76,9 76,9

poznańska

1,34 1,22 1,21 90,3 90,3

wrocławska

1,31 1,18 1,16 88,5 88,5

Źródło: Informacja nr 33/2001, GISiPAR


POWIĄZANE

Do 10 lipca 2024 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego materiału siew...

Ze względu na utrzymującą się suszę optymalne rozwiązanie do ochrony herbicydowe...

Okres letni jest odpowiedni dla rozpoczęcia upraw. Wiele warzyw możecie zasiać n...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę