aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1
aaaaaaaaKongres Mięsny

Uzyskanie indywidualnej kwoty mlecznej - warunki

20 kwietnia 2004

Pierwszym rokiem wprowadzenia w Polsce kwot mlecznych będzie okres od 1 kwietnia 2004 roku do 31 marca 2005 roku.

Indywidualne kwoty mleczne będą przydzielone przez Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego na podstawie ilości mleka i zawartego w nim tłuszczu, wprowadzonych przez poszczególnych producentów mleka do obrotu rynkowego w roku referencyjnym, tj. od 1 kwietnia 2002 roku do 31 marca 2003 roku.

Rolnicy sprzedający mleko surowe tylko do Zakładów Przetwórstwa Mleka, powinni wystąpić o przyznanie indywidualnej kwoty mlecznej dla dostawców hurtowych. Natomiast producenci mleka, którzy sprzedają przetwory mleczne lub mleko na rynek, powinni ubiegać się o przyznanie indywidualnej kwoty mlecznej dla dostawcy bezpośredniego. W przypadku dostarczania mleka do podmiotów skupujących, jak i wprowadzaniu przetworów mlecznych bezpośrednio do obrotu rynkowego, przysługuje uzyskanie indywidualnej kwoty mlecznej dla dostawcy hurtowego i indywidualnej kwoty mlecznej dla dostawcy bezpośredniego.

Rolnicy - dotychczasowi producenci mleka, którzy nie uzyskają indywidualnych kwot mlecznych od 1 kwietnia 2004 roku nie będą mogli sprzedawać mleka i przetworów mlecznych wyprodukowanych w gospodarstwie.

Rolnicy, którzy dotychczas nie sprzedawali mleka a będą chcieli rozpocząć produkcję mleka po zakończeniu roku referencyjnego, mogą ubiegać się o przyznanie indywidualnej kwoty mlecznej z krajowej rezerwy kwoty mlecznej lub wejść w jej posiadanie w drodze umowy nabycia lub dzierżawy.

Dostawcy hurtowi lub bezpośredni będą zobowiązani do wniesienia opłaty specjalnej (kary) za każdy wprowadzony do obrotu litr mleka ponad przyznaną im indywidualną kwotę mleczną. Opłata ta będzie pobierana wyłącznie w przypadku przekroczenia krajowej kwoty mlecznej.

Czynności do uzyskania indywidualnej kwoty mlecznej

Dostawca hurtowy
- gromadzenie dokumentów potwierdzających ilość mleka wraz ze średnią ważoną zawartością tłuszczu skupioną przez zakład przetwórczy w roku referencyjnym (np. miesięczne listy wypłat za mleko tzw. paski);
- złożenie do 31 października 2003 roku poprawnie wypełnionego wniosku o przyznanie indywidualnej kwoty mlecznej do Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego, na którego obszarze znajduje się gospodarstwo rolne produkujące mleko;
- jeśli producent w roku referencyjnym dostarczał mleko do więcej niż jednego podmiotu skupującego prowadzącego działalność na terenie danego Oddziału Terenowego ARR, należy złożyć jeden wniosek, w którym określa się ile mleka dostarczono do każdego podmiotu skupującego;
- producent mleka posiadający dwa lub więcej gospodarstw położonych w rejonie działania jednego Oddziału Terenowego ARR, powinien złożyć jeden wniosek o nadanie indywidualnej kwoty mlecznej z wyszczególnieniem adresów wszystkich gospodarstw, z których sprzedawane jest mleko;
- jeśli rolnik posiada dwa lub więcej gospodarstw z których sprzedaje mleko, a każde znajduje się na terenie działania innego Oddziału Terenowego ARR, zobowiązany jest on złożyć odrębne wnioski do Dyrektorów OT ARR właściwych ze względu na położenie gospodarstw;
- do wniosków wyżej wymienionych rolnik ubiegający się o kwotę dołącza w formie załącznika potwierdzone przez podmiot/podmioty skupujące informacje o ilości mleka sprzedanego w roku referencyjnym.

Dostawca bezpośredni
- gromadzenie dokumentów, potwierdzających ilości wprowadzonych do obrotu przetworów mlecznych wyprodukowanych w roku referencyjnym z mleka pochodzącego z posiadanego gospodarstwa, w postaci faktur lub rachunków wystawionych przez dostawcę odbiorcom przetworów mlecznych; lub do wystawienia oświadczenia o ilości krów w posiadanym gospodarstwie w roku referencyjnym;
- złożenie do 31 października 2003 roku poprawnie wypełnionego wniosku o nadanie indywidualnej kwoty mlecznej do Dyrektora OT ARR, na którego obszarze działania znajduje się gospodarstwo rolne. Wtedy kwota mleczna zostanie naliczona przy uwzględnieniu średniej wydajności mleka od krowy podanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedzający rok przydzielania kwot;
- w roku referencyjnym dostawcy bezpośredni są zobowiązani do rejestrowania ilości mleka przeznaczonego na potrzeby własne gospodarstwa, w tym na żywienie zwierząt;
- do wniosku o nadanie indywidualnej kwoty mlecznej dostawca dołącza w formie załącznika dokumenty potwierdzające ilość wprowadzonych do obrotu przetworów mlecznych wyprodukowanych w roku referencyjnym z mleka pochodzącego z posiadanego gospodarstwa, w postaci faktur lub rachunków wystawionych przez dostawcę odbiorcom przetworów mlecznych lub oświadczenia o ilości krów w posiadanym gospodarstwie w roku referencyjnym;
- w celu sprawniejszego przyznania indywidualnych kwot mlecznych zaleca się, by dostawcy bezpośredni dokonali wstępnej rejestracji we właściwym Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego i złożyli w terminie uzgodnionym z OT ARR pisemne zgłoszenie potwierdzające prowadzenie w roku referencyjnym działalności (formularze zgłoszeń będą dostępne w siedzibach OT ARR od 15 kwietnia 2002 roku).

Uwaga: Jeżeli dostawca dołączy do wniosku tylko oświadczenie o ilości krów w posiadanym gospodarstwie w roku referencyjnym, indywidualna kwota mleczna zostanie naliczona na podstawie średniej wydajności mleka od krowy podanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedzający rok przydzielania kwot.

Indywidualna kwota mleczna przyznana na podstawie roku referencyjnego może być powiększona poprzez:
- otrzymanie dodatkowego limitu z krajowej rezerwy kwoty mlecznej przysługującej rolnikom rozwijającym produkcję mleka przez Dyrektora Oddziału Terenowego ARR na terenie którego jest położone gospodarstwo;
- umowę nabycia indywidualnej kwoty mlecznej lub jej części od właściciela indywidualnej kwoty mlecznej, którego gospodarstwo produkujące mleko położone jest na terenie działania tego samego Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego;
- umowę dzierżawy indywidualnej kwoty mlecznej lub jej części zawartą nie później niż do 31 stycznia danego roku kwotowego z właścicielem indywidualnej kwoty mlecznej dostarczającym mleko do tego samego podmiotu skupującego, co osoba dzierżawiąca.

Pisemne umowy nabycia i dzierżawy, aby były ważne, muszą zostać zarejestrowane w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego, na którego obszarze działania obaj producenci prowadzą produkcję mleka.

Przyznanie indywidualnej kwoty mlecznej
- Na podstawie złożonego przez producenta wniosku oraz załączonych dokumentów Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego, uwzględniając wysokość krajowej kwoty mlecznej dla dostawców hurtowych i bezpośrednich, wydaje decyzję administracyjną o przydzieleniu indywidualnej kwoty mlecznej do 31 stycznia 2004 roku.
- Od tej decyzji przysługuje producentowi odwołanie do Prezesa Agencji Rynku Rolnego.
-Wnioski (druki) o przyznanie indywidualnej kwoty mlecznej będą dostępne od kwietnia 2003 roku w: Oddziałach Terenowych Agencji Rynku Rolnego, Podmiotach skupujących mleko (mleczarnie), Urzędach Powiatowych i Gminnych.


POWIĄZANE

W terminie 19-23 lutego 2024 r., członków Polskiej Izby Mleka tj.  Spółdzielczą ...

W 100% gospodarstw dostarczających mleko na potrzeby produkcji produktów mleczny...

Podsumowanie 2023 roku w przemyśle mleczarskim Z danych trzech kwartałów 2023 r....


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę