BIGAZ_V-Forum_2023
CTR_2023

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

21 lutego 2003
o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, 01-138 Warszawa, ul. Płocka 26, woj. mazowieckie, pow. warszawski, tel. 43 12 312, www.igichp.edu.pl, e-mail: j.jurkowska@igichp.edu.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę mleka i przetworów mlecznych. (PKWiU: 15.51.1, PN: PN-A-86003)

Miejsce realizacji – Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, ul. Płocka 26.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (wymagany) – 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Wadium – 5000 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  • cena (koszt) – 90%,
  • stałość cen pow. 6 m-cy – 10%.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 20 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok. 110, lub za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniona do kontaktów z oferentami – Jadwiga Jurkowska, e-mail: j.jurkowska@igichp.edu.pl, tel. 022 43 12 312, lok. 110, w godz. 9:00-14:00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 110.

Termin składania ofert upływa dnia 02.04.2003 o godzinie 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 02.04.2003 o godzinie 11:00 w siedzibie zamawiającego, lok. 112 sala konferencyjna.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:

  • określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 21 z dnia 17.02.2003

POWIĄZANE

Wzrost kosztów surowców, pracy i produkcji przy jednoczesnym spadku cen na świat...

Dobrostan zwierząt jest kluczowym aspektem naszego społeczeństwa, obejmującym do...

Początkowo dyskusje wokół zrównoważonego rozwoju ograniczały się do potrzeby zmn...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę