aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

21 lutego 2003
o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, 01-138 Warszawa, ul. Płocka 26, woj. mazowieckie, pow. warszawski, tel. 43 12 312, www.igichp.edu.pl, e-mail: j.jurkowska@igichp.edu.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę mleka i przetworów mlecznych. (PKWiU: 15.51.1, PN: PN-A-86003)

Miejsce realizacji – Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, ul. Płocka 26.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (wymagany) – 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Wadium – 5000 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  • cena (koszt) – 90%,
  • stałość cen pow. 6 m-cy – 10%.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 20 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok. 110, lub za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniona do kontaktów z oferentami – Jadwiga Jurkowska, e-mail: j.jurkowska@igichp.edu.pl, tel. 022 43 12 312, lok. 110, w godz. 9:00-14:00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 110.

Termin składania ofert upływa dnia 02.04.2003 o godzinie 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 02.04.2003 o godzinie 11:00 w siedzibie zamawiającego, lok. 112 sala konferencyjna.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:

  • określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 21 z dnia 17.02.2003

POWIĄZANE

Zapraszamy do udziału w trzeciej edycji kampanii "Lowe Krowe"! Poprzednie edycje...

Sekretariat Prezesa Zarządu ZPPM, Pana Marcina Hydzika,  przesyłał do Pierwszego...

- Polskie mleczarnie zaczynają już zmniejszać gramaturę opakowań - ich tarę - za...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę