BIGAZ_V-Forum_2023
CTR_2023

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

21 lutego 2003
o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie, 43-400 Cieszyn, ul. Bielska 4, woj. śląskie, pow. cieszyński, tel. 033 8520742, fax 0338520742, www.szpital.netus.pl, e-mail: zampubl@szpital.netus.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę masła, serów oraz margaryny. (PKWiU: 15.51.1)

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (wymagany) – 24 miesiące od dnia zawarcia umowy.

Wadium – 1500,00 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  • cena (koszt) – 100%.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 20,00 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok. Sekcja Zaopatrzenia, lub za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniony do kontaktów z oferentami – Tadeusz Wawrzyk, tel. 0-33 8520742, lok. Sekcja Zaopatrzenia, w godz. 8:00-15:00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. Kancelaria ZZOZ w Cieszynie.

Termin składania ofert upływa dnia 31.03.2003 o godzinie 09:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 31.03.2003 o godzinie 10:00 w siedzibie zamawiającego, lok. Sekcja Zaopatrzenia.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:

  • spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 23 z dnia 21.02.2003

POWIĄZANE

Wzrost kosztów surowców, pracy i produkcji przy jednoczesnym spadku cen na świat...

Dobrostan zwierząt jest kluczowym aspektem naszego społeczeństwa, obejmującym do...

Początkowo dyskusje wokół zrównoważonego rozwoju ograniczały się do potrzeby zmn...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę