aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

21 lutego 2003
o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie, 43-400 Cieszyn, ul. Bielska 4, woj. śląskie, pow. cieszyński, tel. 033 8520742, fax 0338520742, www.szpital.netus.pl, e-mail: zampubl@szpital.netus.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę masła, serów oraz margaryny. (PKWiU: 15.51.1)

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (wymagany) – 24 miesiące od dnia zawarcia umowy.

Wadium – 1500,00 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  • cena (koszt) – 100%.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 20,00 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok. Sekcja Zaopatrzenia, lub za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniony do kontaktów z oferentami – Tadeusz Wawrzyk, tel. 0-33 8520742, lok. Sekcja Zaopatrzenia, w godz. 8:00-15:00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. Kancelaria ZZOZ w Cieszynie.

Termin składania ofert upływa dnia 31.03.2003 o godzinie 09:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 31.03.2003 o godzinie 10:00 w siedzibie zamawiającego, lok. Sekcja Zaopatrzenia.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:

  • spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 23 z dnia 21.02.2003

POWIĄZANE

Sekretariat Prezesa Zarządu ZPPM, Pana Marcina Hydzika,  przesyłał do Pierwszego...

- Polskie mleczarnie zaczynają już zmniejszać gramaturę opakowań - ich tarę - za...

W terminie 19-23 lutego 2024 r., członków Polskiej Izby Mleka tj.  Spółdzielczą ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę