aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

17 lutego 2003
o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro

Wojewódzki Szpital w Przemyślu, 37-700 Przemyśl, ul. Monte Cassino 18, woj. podkarpackie, pow. m. Przemyśl, tel. 016 6775063 - 64, - 65, fax 016 6775071, ogłasza przetarg nieograniczony na mleko i jego przetwory. (PKWiU: 15.51.1)

Miejsce realizacji – Wojewódzki Szpital w Przemyślu.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (wymagany) – 1 rok od daty zawarcia umowy.

Wadium – 1970 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  • cena (koszt) – 80%,
  • stałość utrzymania ceny – 15%,
  • termin płatności – 5%.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 25,00 zł + VAT) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok. 10 – dział zamówień publicznych, lub za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniony do kontaktów z oferentami – Artur Czuba, tel. 016 6775063 - 64, - 65, w godz. 8:00-15:00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 232 – sekretariat, bud. D.

Termin składania ofert upływa dnia 07.04.2003 o godzinie 09:30.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.04.2003 o godzinie 10:00 w siedzibie zamawiającego, lok. 228a – sala konferencyjna, bud. D.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:

  • spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 18 z dnia 11.02.2003

POWIĄZANE

Zapraszamy do udziału w trzeciej edycji kampanii "Lowe Krowe"! Poprzednie edycje...

Sekretariat Prezesa Zarządu ZPPM, Pana Marcina Hydzika,  przesyłał do Pierwszego...

- Polskie mleczarnie zaczynają już zmniejszać gramaturę opakowań - ich tarę - za...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę