aaa_TSW_2023
CTR_2023

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

17 lutego 2003
o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro

Wojewódzki Szpital w Przemyślu, 37-700 Przemyśl, ul. Monte Cassino 18, woj. podkarpackie, pow. m. Przemyśl, tel. 016 6775063 - 64, - 65, fax 016 6775071, ogłasza przetarg nieograniczony na mleko i jego przetwory. (PKWiU: 15.51.1)

Miejsce realizacji – Wojewódzki Szpital w Przemyślu.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (wymagany) – 1 rok od daty zawarcia umowy.

Wadium – 1970 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  • cena (koszt) – 80%,
  • stałość utrzymania ceny – 15%,
  • termin płatności – 5%.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 25,00 zł + VAT) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok. 10 – dział zamówień publicznych, lub za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniony do kontaktów z oferentami – Artur Czuba, tel. 016 6775063 - 64, - 65, w godz. 8:00-15:00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 232 – sekretariat, bud. D.

Termin składania ofert upływa dnia 07.04.2003 o godzinie 09:30.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.04.2003 o godzinie 10:00 w siedzibie zamawiającego, lok. 228a – sala konferencyjna, bud. D.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:

  • spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 18 z dnia 11.02.2003

POWIĄZANE

    Wpływ dostępności paszy na pastwisku na wydajność mleka (linia niebieska) i ...

Wzrost kosztów surowców, pracy i produkcji przy jednoczesnym spadku cen na świat...

Dobrostan zwierząt jest kluczowym aspektem naszego społeczeństwa, obejmującym do...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę