aaa_TSW_2023
CTR_2023

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

14 lutego 2003

o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny, 37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4, woj. podkarpackie, pow. stalowowolski, tel. 015 8433201, 8433397, fax 015 8433201, e-mail: planeta3@poczta.onet.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na cykliczne dostawy artykułów mleczarskich. (PKWiU: 15.51.5)

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (wymagany) – 1 rok licząc od daty podpisania umowy.

Wadium – 1000 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  • cena (koszt) – 80%,
  • termin płatności – 20%.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 25 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok. dział zamówień publicznych – administracja pok. nr 7, za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniona do kontaktów z oferentami – Elżbieta Pamuła, e-mail: planeta3@poczta.onet.pl, tel. 015 8433201, lok. dział zamówień publicznych – administracja pok. nr 7, w godz. 09:00-12:00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. dział zamówień publicznych – administracja pok. nr 7.

Termin składania ofert upływa dnia 26.02.2003 o godzinie 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.02.2003 o godzinie 11:30 w siedzibie zamawiającego, lok. dział zamówień publicznych - administracja pok. nr 7.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:

  • spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  • zapewnią min. 45-dniowy termin płatności.
Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 15 z dnia 04.02.2003

POWIĄZANE

    Wpływ dostępności paszy na pastwisku na wydajność mleka (linia niebieska) i ...

Wzrost kosztów surowców, pracy i produkcji przy jednoczesnym spadku cen na świat...

Dobrostan zwierząt jest kluczowym aspektem naszego społeczeństwa, obejmującym do...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę