aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

13 lutego 2003
o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro

Szkoła Policji w Pile, 64-920 Piła, Pl. Staszica 7, pow. pilski, jerks@poczta.onet.pl, e-mail: sppil@zeus.miko.pila.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę mleka, art. mleczarskich, tłuszczy roślinnych. (PKWiU: 15.51.5)

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.

Termin realizacji (wymagany) – 01.03.2003-28.02.2004.

Wadium – 3700 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  • cena (koszt) – 70%,
  • ocena jakości towaru – 30%.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok. w Zespole Żywnościowym Szkoły Policji w Pile., za zaliczeniem pocztowym lub faksem nr 067 352 23 22.

Uprawniony do kontaktów z oferentami – Tadeusz Jankowski, tel. 067 352 23 90, 352 23 91, 0600082895, w godz. 8:00-14:00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. w Kancelarii Ogólnej szkoły Policji w Pile lok. nr 246.

Termin składania ofert upływa dnia 19.02.2003 o godzinie 10:30.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.02.2003 o godzinie 11:00 w siedzibie zamawiającego, lok. w czytelni biblioteki szkoły Policji w Pile.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:

  • będą realizować dostawy na własny koszt i ryzyko, oraz inne zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 11 z dnia 27.01.2003

POWIĄZANE

Zapraszamy do udziału w trzeciej edycji kampanii "Lowe Krowe"! Poprzednie edycje...

Sekretariat Prezesa Zarządu ZPPM, Pana Marcina Hydzika,  przesyłał do Pierwszego...

- Polskie mleczarnie zaczynają już zmniejszać gramaturę opakowań - ich tarę - za...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę