BIGAZ_V-Forum_2023
CTR_2023

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

13 lutego 2003
o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro

Szkoła Policji w Pile, 64-920 Piła, Pl. Staszica 7, pow. pilski, jerks@poczta.onet.pl, e-mail: sppil@zeus.miko.pila.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę mleka, art. mleczarskich, tłuszczy roślinnych. (PKWiU: 15.51.5)

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.

Termin realizacji (wymagany) – 01.03.2003-28.02.2004.

Wadium – 3700 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  • cena (koszt) – 70%,
  • ocena jakości towaru – 30%.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok. w Zespole Żywnościowym Szkoły Policji w Pile., za zaliczeniem pocztowym lub faksem nr 067 352 23 22.

Uprawniony do kontaktów z oferentami – Tadeusz Jankowski, tel. 067 352 23 90, 352 23 91, 0600082895, w godz. 8:00-14:00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. w Kancelarii Ogólnej szkoły Policji w Pile lok. nr 246.

Termin składania ofert upływa dnia 19.02.2003 o godzinie 10:30.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.02.2003 o godzinie 11:00 w siedzibie zamawiającego, lok. w czytelni biblioteki szkoły Policji w Pile.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:

  • będą realizować dostawy na własny koszt i ryzyko, oraz inne zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 11 z dnia 27.01.2003

POWIĄZANE

Wzrost kosztów surowców, pracy i produkcji przy jednoczesnym spadku cen na świat...

Dobrostan zwierząt jest kluczowym aspektem naszego społeczeństwa, obejmującym do...

Początkowo dyskusje wokół zrównoważonego rozwoju ograniczały się do potrzeby zmn...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę