aaa_TSW_2023
CTR_2023

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

12 lutego 2003
o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro

SPZOZ - Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, 44-201 Rybnik, ul. Gliwicka 33, woj. śląskie, pow. m. Rybnik, tel. (032) 422 65 61, fax (032) 422 68 75, www.psychiatria.com, e-mail: spzo_ry@zdrowie.pik.gliwice.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę masła i serów. (PKWiU: 15.51.3)

Miejsce realizacji – Kuchnia szpitalna.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (wymagany) – 01.04.2003-31.03.2004.

Wadium – 4.400 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  • cena (koszt) – 95%,
  • termin płatności – 5%.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 10,00 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok. pok. 22, za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniona do kontaktów z oferentami – Barbara Krzan, tel. 0-32 42-265-61 wew. 340, lok. Kuchnia, w godz. 10:00-13:00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. KASA pok. nr 9.

Termin składania ofert upływa dnia 04.03.2003 o godzinie 11:30.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.03.2003 o godzinie 12:00 w siedzibie zamawiającego, lok. pok. nr 22.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:

  • zgodne ze SIWZ.
Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 12 z dnia 28.01.2003

POWIĄZANE

    Wpływ dostępności paszy na pastwisku na wydajność mleka (linia niebieska) i ...

Wzrost kosztów surowców, pracy i produkcji przy jednoczesnym spadku cen na świat...

Dobrostan zwierząt jest kluczowym aspektem naszego społeczeństwa, obejmującym do...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę